INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 36

ASUD na podzim a v zimě

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 36 vydal ASUD v březnu 2011. Redakční uzávěrka 10. března 2011.
Redakční rada: Výbor ASUD. Redakce a přepis Pavel Martinovský.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.
Neprošlo jazykovou kontrolou.