INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 36

ASUD A SDRUŽENÍ HISTORIKŮ


Ve svém funkčním období výbor navázal se Sdružením historiků na dobrou spolupráci z doby před rokem 2003. Každý měsíc jsme na pravidelných setkáních byli informováni o nejnovějším dění v historické obci. Do dění mohli zasáhnout členové naší asociace např. vyjádřením svého názoru na zákon o 3. odboji, připojením se k petici předních historiků a vědeckých pracovníků, kterou rozeslal Ústav soudobých dějin.

Naši členové mohli pravidelně a bezplatně navštěvovat cyklus přednášek o československých prezidentech, pořádaný Sdružením historiků v Národním muzeu.

Na druhou stranu jsme informovali členy SH o problémech a dění ve školství – našich jednáních s MŠMT, stavu výuky na základních a středních školách dle našich dotazníků, o dění okolo nových maturit, o historických soutěžích a dalších aktivitách ASUD.

V současné době se podílíme na přípravě učitelské sekce Sjezdu historiků v Ostravě, který se bude konat v září 2011.

Lada Boháčová

Zpět