INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 34

ASUD na přelomu let 2009 - 2010

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 34 vydal ASUD v únoru 2010.
Redakční rada: Výbor ASUD. Redakce a přepis Pavel Martinovský
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.