INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 18

ASUD NA PODZIM A V ZIMĚ 2001/2002

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST Č.18 vydal ASUD ČR v lednu 2002. Redakční rada: Výbor ASUD
Redakce, přepis a technická příprava: Helena Mandelová.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.