INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 18

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


PŘÍPRAVA VÝROČNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ A KONFERENCE EUROCLIO V PRAZE

Po více než rok připravovali členové výboru konferenci, kterou jsme na shromáždění v Lisabonu v roce 2000 přislíbili ve spolupráci se sekretariátem Euroclio zorganizovat v Praze ve dnech 12.- 17. března 2002. Jejím tématem je "Rich and Varied Diversity. Learning and Teaching about Ethnic, Religious and Language Minorities in History", což vhledem k odlišné terminologii nepřesně lze přeložit např. jako "Bohatost a rozmanitost. Vyučování o etnických, náboženských a jazykových menšinách v dějepise." Na tomto místě nepovažujeme za potřebné podrobně se o těchto činnostech rozepisovat. V Lisabonu v březnu 2000 o konferenci jednaly H.Marešová a H.Mandelová, v Tallinu v březnu 2001 B.Dvořák a H.Mandelová. V září 2001 se B.Dvořák účastnil jednání výboru Euroclio v Haagu. Program za významného přispění všech členů výboru zajišťují a korespondenci s Haagem vedou po celý rok H.Marešová a H.Mandelová.

V přípravě konference, která se koná pod záštitou MŠMT, jsme se na řadě míst setkali se vzácným pochopením a ochotou nám v přípravách pomoci. Na listopadovém semináři v Národním muzeu jsme vyzvali přítomné členy, kteří mají zájem o účast na konferenci, která bude z finančních důvodů probíhat pouze v angličtině, aby se přihlásili. Všem byla účast zajištěna. Českou delegaci mezi 139 účastníky bude tvořit 15 českých učitelů a jednotlivých akcí se účastní i členové výboru.

Jednání se bude odehrávat v hotelu Pyramida, v Národním muzeu a v Památníku Terezín. Kromě organizačního zajištění se na programu se podílí několik našich předních historiků a dalších odborníků, Kulturní a vzdělávací centrum Židovského muzea v Praze, pracovníci Památníku Terezín, členové ASUD a další. Jsou zajištěny i kulturní a společenské akce. Věříme, že všechno úsilí a námaha do příprav vložená přispěje ke zdaru setkání učitelů dějepisu a didaktiků z 37 evropských i mimoevropských zemí.

Helena Mandelová, Praha

MEZINÁRODNÍ PROJEKT PENELOPE HARNETT Z BRIGHTONU
VYPRÁVĚNÍ O DĚJINÁCH PRO NEJMLADŠÍ ŽÁKY (5 - 11 LET)

První příspěvek do projektu (viz. IL17) nabídl kolega Vladimír Novotný ze Šardic. Sepsal vyprávění o vzniku "vánočních stromů republiky". Děkujeme a těšíme se i na další nápady, čím přispět do připravované "evropské čítanky". Informace u členů výboru. Kontakt: Penelope.Harnett@uwe.ac.uk


back