INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 22

ASUD DO POLOLETÍ 2003/4

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST Č.22 vydal ASUD ČR v únoru 2004. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce, přepis a technická příprava: Helena Mandelová.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.