INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 19

ASUD NA JAŘE 2002

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST Č.19 vydal ASUD ČR v září 2002. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce, přepis a technická příprava: Helena Mandelová.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.