INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 19

DO POČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vážené kolegyně a kolegové,

další číslo IL posíláme na začátku školního roku 2002/2003, v němž Vám i Vašim kolegům přejeme, aby se konečně situace v našem oboru zlepšila. S novou ministryní vysvitla opět naděje, kterou předchozí ministr - ač sám bývalý učitel - nenaplnil. Hlasy upozorňující na tragicky se zhoršující situaci na školách, především základních, došly v předchozích měsících sluchu těch, kteří mají možnost přispět k nápravě. Věříme, že srpnové tragické události a škody, které bude třeba platit, nezbrzdí také toto úsilí.

Pokud se týká dějepisu a naší asociace jsou naše pocity rozporuplné - dotace pro naši činnost na rok 2002 se sice opět snížila (na 70% oproti roku 2000), takže asi budeme moci vydat zase pouze dvě čísla IL, na druhé straně však se v jarních měsících vedoucí pracovníci ministerstva vážně zabývali problematikou dějepisné výuky a - jak naznačuje seminář v Telči (viz dále) - rozhodli se přikročit k nápravě. K té se snaží přispět i nová pracovnice MŠMT Mgr. Naďa Holická. Výbor i další členové asociace pokračují ve všech aktivitách, na které stačí jejich síly.


back