INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 19

V Z D Ě L Á V Á N Í


11. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ V NM DNE 13. - 14. DUBNA 2002

Seminář měl dvě části - přednášky s diskusí a historickou exkurzi.

Sobotní přednášky byly věnovány oběma supervelmocím 20. století - jejich postavení, roli ve světovém dění a problémům vyvěrajícím z historických kořenů jejich vývoje zejména v 19. a 20. století. První téma o problematice Spojených států amerických přednesl doc. dr. M. Calda. V diskusi zodpověděl řadu dotazů a reagoval na podněty přítomných. Ještě větší zájem vzbudila slova předního publicisty, redaktora České televize a Svobodné Evropy Libora Dvořáka; jeho hluboká znalost problematiky vývoje Sovětského svazu, jeho rozpadu a vzniku následnických států i vtipné a živé vystoupení umožnilo osvětlit i řadu problémů, které zajímaly přítomné účastníky semináře.

Druhou částí semináře byla nedělní historická exkurze románským podzemím Prahy. Vedl ji odborník na slovo vzatý - vedoucí archeologického oddělení Pražského ústavu památkové péče PhDr. Zdeněk Dragoun. Je spoluautorem nejnovější výpravné publikace o románských domech v Praze. Provedl nás několika románskými podzemními prostorami, z nichž veřejně přístupný je pouze Dům Pánů z Kunštátu. Přítomné učitele zaujaly nejen exkluzivní podzemní prostory domů Starého Města, o nichž mnozí dosud neměli potuchy nebo bližší představu, ale také jeho zajímavé průvodní slovo. K pozorným posluchačům patřila i tentokráte větší část účastníků semináře. Některé podrobnosti jsou uvedeny v přehledu z hodnotících dotazníků.

Další, již 12. vzdělávací seminář v nm připravujeme na 16. listopad (viz. info)


NAPSALY O DRUHÉ HISTORICKÉ EXKURZI ASUD

V sobotu 25.května 2002 jsme se zúčastnili 2. historické exkurze Asociace učitelů dějepisu. Byla nazvána Poznáváme památky a krajinu Českolipska. Trasa byla zvolena takto: Praha - Zákupy - Jablonné v Podještědí - Lemberk - Panská skála - Horní Police - Kravaře - Úštěk - Litoměřice - Terezín - Doksany - Praha.

Exkurze byla velmi pečlivě připravena členem výboru Mgr. Janem Kvirencem. Každý účastník dostal podrobný a velmi cenný program, který může využít při studiu nebo při přípravě podobného výletu. Je třeba též vyzdvihnout moderátorské schopnosti jmenovaného.

Náplň exkurze byla bohatá a velmi rozmanitá - podílel se na ní další člen výboru Mgr. Libor Šmejda. Viděli jsme hodnotné objekty, které si nechala stavět šlechta (Zákupy a Lemberk), církev (Jablonné v Podještědí a Horní Police), ukázku městské architektury bývalého poddanského městečka (Úštěk) i zástupce lidového stavitelství (rychta v Kravařích). Byli jsme svědky velkých oslav v Jablonném v Podještědí uspořádaných k 750. výročí úmrtí svaté Zdislavy.

Příjemným zpestřením byla procházka k přírodnímu výtvorům /Panská skála a Zdislavina studánka/. Chceme poděkovat celému realizačnímu týmu ASUDu za vydařenou exkurzi. Dík patří i panu řidiči za bezpečnou jízdu. Přimlouváme se za uskutečnění dalších podobných akcí.

Účastnice z Roudnice nad Labem

Třetí historická exkurze ASUD se bude konat v sobotu 5. října 2002 (viz. info)


PÁTÝ ROČNÍK KURZU "INSPIRACE D" JE PŘIPRAVEN

Po úspěchu čtyř vzdělávacích cyklů historických a didaktických přednášek a seminářů, v nichž jsme měli příležitost setkat se i s našimi nejlepšími historiky a autory prací, které užíváme ve své práci a také po četných dotazech účastníků, zda budeme pokračovat, se výbor rozhodl se o to pokusit. K přerušení došlo vinou reorganizace okresních úřadů a SSŠ. Nyní máme připraven cyklus šesti až sedmi seminářů, o jejichž akreditaci jsme požádali MŠMT. Čekáme tedy na povolení náš kurz pro učitele z Prahy a Středočeského kraje uspořádat.


back