INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 17

ASUD NA JAŘE 2001

OBSAH:

(Příloha tištěné verze: Zpravodaj Historického klubu č.1 / 2001)
INFORMAČNÍ LIST Č. 17 vydal ASUD ČR v září 2001. Redakční rada: Výbor ASUD
Redakce, přepis a technická příprava: Helena Mandelová.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.