INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 17

MÍSTO ZÁVĚRU DVĚ POZVÁNÍ


Pozvání první:

Již vícekráte zaznělo z řad členstva přání, abychom připravovali více společných akcí, kromě přednášek a seminářů například také vycházky, exkurze a výlety - ty nejlépe na začátku školního roku. Velký ohlas měl dotaz o exkurzi i v dotazníku na dubnovém semináři. Asi polovina se vyslovila pro jednodenní, druhá polovina pro dvoudenní výlet. Při pracovním vytížení výboru na školách i dalšími činnostmi, o nichž píšeme výše, není příprava jednoduchá, proto jsme se na květnovém a červnovém výboru poradili, že zkusíme nejprve jednodenní akci.

Poučeni dlouholetými zkušenostmi jsme se rozhodli vybrat místa a objekty, které nejsou běžně přístupné nebo leží stranou běžných tras exkurzí a výletů a kam tedy málokdo zavítá. pro první pokus jsme vybrali trasu Kaceřov - Plasy - Kožlany - Mladotice - Manětín. Jan Kvirenc s přispěním Evy Gladkovové dojednali návštěvu objektů a průvodní slovo místních znalců. Seminář v podobě historické exkurze se bude konat (v rámci akreditace ASUD) v sobotu 6. října. Cena za dopravu je plánována na 200,- Kč, vstupné do všech objektů cca 100,- . Odjezd v 7 hod. ráno, předpokládaný návrat po 19. hodině.

Předpokládáme, že těchto dvanáct společně strávených hodin bude nejen obohacením našeho poznání pro školní výuku, ale i příležitostí pro ty, kteří se již mnoho let scházejí na přednáškách a seminářích lépe se vzájemně poznat a prožít společně příjemný den. Termín je krátký, prosíme zájemce o přihlášky co nejdříve.

Pozvání druhé:

Blíží se také termín podzimního - devátého semináře ASUD v NM - bude se konat opět v sobotu, a to 10. listopadu. S velmi příznivým přijetím se setkala témata z dějin 20. století, mezi nimi poznání dějin mimoevropských oblastí v kombinaci pohledu historika a publicisty. Proto jednáme o pokračování v tomto duchu.


back