INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 17

SDRUŽENÍ HISTORIKŮ


ZPRAVODAJ HK - SDRUŽENÍ HISTORIKŮ

si získal mezi historiky značný zájem; je to tiskovina, která podává důkladné a kvalitní informace o různých stránkách vědeckého života. Těší nás, že nám je věnována zvláštní stálá rubrika a hlavnímu redaktorovi Zpravodaje dr. J. Kociánovi děkujeme. Historikové, kteří se zajímají o školní dějepis, se tak mohou seznámit alespoň s některými informacemi. Členové ASUD velmi oceňují možnost Zpravodaj HK získat. K celkovému vyznění vydávaných publikací přispívá i grafická úprava - Zpravodaj HK. 1 /2201 vychází v "novém kabátě".

CENA JOSEFA ŠUSTY A JOSEFA PEKAŘE

jsou dva způsoby ocenění historických prací - jednak vysokoškolských studentů historie, jednak mladých historiků. Bližší informace o způsobu udělování i oceněných najdete na stránkách Zpravodaje 1/2001 spolu s informacemi o dalších aktivitách Sdružení historiků ČR.

HISTORIKOVÉ A ŠKOLNÍ DĚJEPIS

Zájem historiků a zejména členů výboru SH ČR o osudy dějepisné výuky se projevuje v posledním období zejména v pozornosti, jaká je věnována činnosti ad hoc) Pracovní komise pro posouzení učebnic dějepisu. Spolu s dalšími čtyřmi historiky a třemi učiteli (ASUD) jsou jejími členy i dva členové výboru HK - prof. PhDr. Jiří Pešek, ředitel Institutu mezinárodních studií UK a PhDr. Tomáš Knoz z MU v Brně. Jak již bylo zmíněno, měla by tato pracovní skupina v blízké budoucnosti prohloubit a rozšířit svou činnost.

Jak jsme uvedli výše, seznámil se výbor SH na červnové schůzce s vyjádřením výboru ASUD k RVP předloženému k veřejné diskusi a k těm částem, které považoval za nejnaléhavější, především k učebnímu plánu, přijal své vlastní stanovisko.


back