INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 15

ASUD V LÉTĚ A NA PODZIM 2000

OBSAH:

(Přílohy tištěné verze: Zpravodaj HK 1/2000 a Diskusní fórum historiků)
INFORMAČNÍ LIST Č. 15 vydal ASUD ČR v listopadu 2000. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce, přepis a technická příprava: Helena Mandelová.