INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 15

I N F O R M A C E :


DALŠÍ DÍL EDICE „DĚJINY STÁTŮ"

V letošním roce jako prvá kniha z edice Dějiny států vyšla kolektivní práce za vedení Kurta W. Treptowa Dějiny Rumunska. Obsahem knihy jsou dějiny regionu, který odpovídá dnešní rozloze Rumunska. Po celá dlouhá období byla tato oblast roztříštěna do různých politických formací. Chronologický vývoj je zachycen jako v ostatních publikacích této edice od nejstarších dob - paleolitu - do současné doby - 1999. Pro nás důležitou kapitolou je Nástin česko - rumunských vztahů od středověku do současnosti. Autor přidává i kapitolku o našich krajanech, kteří do oblasti Banátu přišli již v 18. století.

Odborná publikace obsahuje v dodatcích chronologický přehled významných událostí (od 300 000 př. n. l. - první člověk na území Rumunska - až po rok 1999 - nová hornická stávka v údolí řeky Jin), přehled panovníků a politické reprezentace na rumunském území a výběrový seznam literatury. V rozsáhlé bi- bibliografii je uvedena řada prací českých historiků, kteří se zabývali dějinami Rumunska (M. Tejchman, J. Macůrek, Z.Sládek, M. Kavková a další) .

Pro naši výuku by se na první pohled mohlo zdát, že tato práce má jen okrajový význam. Nezbývá než namítnout, že v době Malé dohody a v období po r. 1945 jsme měli v mnoha ohledech hodně společného.

Eliška Kunstová, Gymnázium Praha 6
DOKUMENTÁRNÍ POHÁDKA „O ZLÉM SNU“

je pokusem o přiblížení tématu války a Holocaustu žákům škol. Tento film byl představen veřejnosti na projekci na jaře a nyní, na podzim, by měl být uveden také v televizi. Tvůrci filmu z produkce K2 (Pavel Štingl) by byli rádi, kdyby po uvedení filmu v televizi mohl být film využit i ve školách. Pokud ho uvidíte na obrazovkách - jak bylo patrné z propagačního letáčku a pozvánky na první produkci - bude vítán ohlas a názory pedagogické i širší veřejnosti.

Z propagačního letáčku k filmu
ČTVRTÝ SBORNÍK ASUD má pracovní název
HISTORICKÉ INSPIRACE - Historikové a přírodovědci školnímu dějepisu
. Plánujeme zveřejnění několika studií k terminologii, periodizaci a přehledu vědeckých objevů 20. století.

back