Stručné představení ASUD ČR

Asociace učitelů dějepisu všeobecně vzdělávacích škol České republiky, z.s.

je profesní sdružení učitelů dějepisu, jediné u nás. Bylo založeno v roce 1995 členy učitelské skupiny Historického klubu (pracující od r.1990). Vzniklo proto, že bylo třeba konstituovat novou platformu pro činnosti užitečné jak uvnitř republiky, tak ve vztahu k zahraničí. ASUD je právnickou osobou s registrací, vlastním účtem a DIČ, e-mailovou adresou a webovou stránkou. Všichni členové výboru i další členové ASUD se všem činnostem v rámci asociace věnují ve volném čase, nedisponují žádnou administrativní silou ani vlastními prostorami a pod.

Výbor a ostatní členové usilují o prosazování zájmů předmětu i potřeb jeho učitelů. Vedení asociace shromažďuje zkušenosti členů, pořádá vzdělávací akce, pro své členy vydává Informační list a sborníky s poznatky z historie a didaktiky i články zveřejňující inspirativní podněty od kolegů z praxe.

Výbor ASUD zprostředkovává kontakty mezi učiteli a profesionálními historiky, má zastoupení ve výboru Sdružení historiků ČR - Historického klubu, jehož je ASUD kolektivním členem. Výbor vychází z poznatků praxe, soustřeďuje informace o stavu na školách, zpracovává názory učitelů a po prodiskutování je zpracovává ve vyjádření, které se snaží zveřejnit a s nimiž vystupuje na veřejnosti. Snaží se být partnerem MŠMT. Spolupracuje s mezinárodními organizací učitelů dějepisu; delegáti reprezentují Českou republiku na konferencích a seminářích v zahraničí (EUROCLIO a Rada Evropy).

V současnosti má ASUD asi dvě stě deset registrovaných členů; kromě Prahy vznikly pobočky i v Plzni, Litomyšli, Brně a v České Lípě.

Zájemci o členství nebo jiné informace mohou napsat nebo poslat fax na kontaktní adresu ASUD.
K dispozici je zde [ Přihláška / Kartotéční lístek člena ASUD ] - vyplněný formulář vytiskněte a podepsaný pošlete poštou nebo faxem na adresu ASUD.
Prostudovat si můžete platné [ stanovy ASUD ČR ] v plném znění (formát .pdf).


ASUD na Facebooku

Facebookové stránky ASUD najdete na adrese https://www.facebook.com/pages/ASUD/433710743413677

Z činnosti asociace

Výroční zprávy:

Informační listy

Od roku 1995 publikujeme nejdůležitější informace (činnost ASUD, překlady částí zahraničních bulletinů Euroclio nebo RE, pomůcky, literatura, mezinárodní akce o vyučování dějepisu atd.) dva až třikrát ročně v Informačních listech. Výtisk každého čísla dostávají členové asociace spolu s průběžně vycházejícími sborníky ASUD a zpravodaji Historického klubu. K nahlédnutí je zde obsah Informačního listu č.7 z roku 1997, texty následujících listů jsou zde v elektronické podobě kompletní.

K příležitosti VIII.sjezdu historiků v Hradci Králové v září 1999 bylo připraveno zvláštní číslo IL, které obsahuje stručný souhrn cílů a činnosti asociace, výňatky z nejdůležitějších dokumentů a korespondence.

Zatím poslední IL vystavený ve formátu HTML z pololetí 2014 má číslo 41.

Rok:
'98     '99   '00     '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11     '12  '14 
on line  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41
off line
 (kb)
 8
53 
 9
59 
10
96 
11
76 
12
58 
13
67 
14
74 
15
308 
16
60 
17
84 
18
58 
19
82 
20
81 
21
86 
22
65 
23
150 
24
90 
25
89 
26
81 
27
83 
28
79 
29
66 
30
97 
31
76 
32
83 
33
64 
34
72 
35
76 

Poslední IL ve formátu pdf ke stažení:
IL 42 (12.2014)
IL 43 (12.2015)
IL 44 (09.2016)
IL 45 (12.2016)
IL 46 (09.2018)
IL 47 (12.2018)
IL 48 (11.2019)
IL 49 (02.2020)

(on line=prohlížet / off line=uložit - archiv ve formátu ARJ)
(Pozn.: Texty již nebyly dodatečně opravovány, nabídky a aktuality jsou většinou zastaralé a neplatí.
Archivy neobsahují grafické soubory - ikony.)