Dějepisné učebnice:

Pravěk Středověk Novověk 1 Novověk 2 20.století

Schvalovací doložky učebnic - přehled - březen 2012:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/schvalovaci-dolozky-ucebnic-brezen-2012