INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 21

LITERATURA - POMŮCKY
INFORMACE


LETEM - KNIŽNÍM HISTORICKÝM - SVĚTEM (2)

Když jsem upravoval minulý díl přehledu nové historické literatury pro historický občasník Čelem vzad, nově jsem připojil také anotaci knihy německého historika F. Seibta Ta stará ošklivá melodie. Několik dní poté přišla zpráva o úmrtí tohoto mezinárodně renomovaného a i u nás dobře známého historika širokého badatelského rozpětí… K anotaci tedy zbývá doplnit, že se jedná o překlad zřejmě poslední knižní práce tohoto autora (v originále vyšla r. 2000):

S virtuozitou sobě vlastní (viz např. jeho Karel IV.) předkládá německý historik F. Seibt netradiční, neotřelý pohled na (nejen) německé dějiny v "citlivém období" 1900 - 1945 (Ta stará ošklivá melodie; Praha 2002, nakl. Prostor). Knihy takového typu sice mohou stěží stoprocentně uspokojit každého, ale, jak píše v prologu Seibt: "Koneckonců každý člověk má vlastní představu o historii, stejně samozřejmě, jako má i svou vlastní historii. Pokud se chceme vzájemně trochu sblížit, musíme si historii toho druhého a jeho úsudky vyslechnout. Proto si musí naše přítomnost stále znovu vyprávět své dějiny." Určitě neprohloupíte, když se Seibtem necháte oslovit a provést "světem německých, ale třeba i českých dědů"…

Ještě bych dodal, že tuto knížku považuji za nutnou součást vaší domácí či školní knihovny, neměl by tam ostatně chybět ani další Seibtův titul Lesk a bída středověku (Mladá fronta 2000) a již zmíněný Karel IV. (Nakl. Lid. noviny 1999) - pro mě fascinují dokonalým vcítěním do života tohoto panovníka; pocit, že Karlovu osobnost a snažení konečně chápu se dostavil právě nad Seibtovou knihou, a nikoli třeba Spěváčkovými či Kavkovými pracemi.

Minulý přehled nově vydané literatury jsme zahájili novou (cenově i formátově přístupnou) edicí pražského nakladatelství Havran Dny, které tvořily české dějiny. Svůj chvályhodný rozjezd trochu přibrzdila, ale i tak nabízí další dva užitečné tituly: Maurovu Marii Terezii (Korunovace na usmířenou), a především Bílou horu (O potracení starobylé slávy české) J. P. Kučery, která současně čtivě podává přehled dějin celého stavovského povstání, a může tak částečně doplňovat proslulou Petráňovu Staroměstskou exekuci. Přehledný výklad zcela jistě zaujme, jen se nedejte vyvést z míry úvodním "vyznáním" autora (dále však nerozváděným), že "ani v případě prohry Habsburků … by osud zemí Koruny české nemusel být nijak růžový, ba mohl být ještě trpčí, než jaký v pobělohorských Čechách byl". Toto v poslední době stále víc oblíbené tvrzení, objevující se kromě novinářské publicistiky např. i ve vyslání České televize, se zřejmě stává nějakým módním klišé.

Minulých osm měsíců (Letem světem 1 jsme ukončili v prosinci 2002) mi nějak zvlášť vydatné - vzhledem k počtu a kvalitě nabízených titulů - nepřipadá, kupř. Nakladatelství Lidové noviny ve skvělé edici České historie nevydalo nic (až na podzim má vyjít nový D. Třeštík), jen Dějiny států přinesly překladové Dějiny Nového Zélandu a Dějiny Indie kolektivu českých autorů (skoro 1200 stran! za 689,- Kč), a tak se musíme spokojit takřka jen s novým svazkem Knižnice Dějin a současnosti, ten ovšem stojí za přečtení v každém případě. Mám na mysli soubor esejů Z. Smetánky (část příspěvků otiskována v ĎaSu či jinde, některé jsou ale tištěny poprvé) Archeologické etudy. Sice se nejedná o novou Legendu o Ostojovi, výběr spíš připomene jinou Smetánkovu práci Hledání zmizelého věku - ale jako vždy je Smetánka nadobyčejně poutavý, chce se říci bravurní. Sondy do života středověkých lidí či počátků českého státu (konečně mi někdo přehledně vyložil problematiku nového datování levohradeckého kostela) doplňují i obecnější úvahy a zamyšlení nejen nad středověkou archeologií.

Ještě malou poznámku k Dějinám států - jestli si třeba ať už ve škole, nebo doma tuto řadu kompletuje, ale rádi byste současně ušetřili, s klidným svědomím můžete vynechat loňské Kašparovy Dějiny karibské oblasti, které provázejí doslova zdrcující ohlasy.

Zaznamenali jsme již také další novou edici, Stručné dějiny států (Libri) - mezitím se rozrostla o svazky věnované Afghánistánu (J. Marek), Bělorusku (M. Řezník) a Brazílii (J. Klíma); z encyklopedických řad Libri vyšla snad jen úvodní kniha Encyklopedii českých vesnic od J. Pešty, věnovaná středním Čechách. Překážkou je tu ovšem opět cena (790,- Kč). Nicméně tip do regionálních knihoven je to, myslím, užitečný.

Pražsko-litomyšlské nakladatelství Paseka na trh nepřineslo nic nového, takže za zaznamenání stojí alespoň 2. doplněné vydání v nejlepším slova smyslu proslulé Čornejovy knihy Tajemství českých kronik.

Zbývá se tedy poohlédnout ještě jinde. Argo nabídlo knížku, která spíš udělá radost zájemcům o francouzské dějiny, než že byste ji nějak zásadně využili ve škole: kolektivní práci německých historiků Francouzští králové v období středověku. Je to 24 chronologicky řazených, monografických kapitol věnovaných jednotlivým francouzským králům od Oda a dalších předchůdců Hugo Kapeta ke Karlovi VIII.. Výhledově má na tento soubor navázat přehled novověkých panovníků až k Napoleonovi III. Zato nakladatelství Karolinum vám opravdu radost neudělá - pokračuje totiž ve své šílené cenové politice (viz kupř. poslední díl Petráňových Dějin hmotné kultury či Dějiny Univerzity Karlovy). Dlouho očekávané Dějiny Francie kolektivu třiceti současných francouzských historiků, navíc vzniklých pod vedením G. Dubyho, jsou tak sice k mání v českém překladu, ale zároveň v podstatě nedostupné, protože bez třiceti korun je jejich cena tisícikorunová! To se snad nedá koupit ani do odborné knihovny! (Kudrnovy kolektivní Dějiny Francie z 80. let, ani práce Mauroisova skutečně nepostačují.)

A to je takřka všechno, co stojí podle mne za výraznější zmínku. Vychází sice např. řada Kulturní historie nakladatelství Vyšehrad - např. Volný čas ve středověku, ale nemohu se zbavit pocitu, že když nakladatelství jeden z posledních titulů Chudáci, žebráci a vaganti stále nabízelo (a to i v době, kdy kniha vyšla) s podtitulem Lidé na okraji středověké společnosti - ovšem s datací 1450 - 1850 (!), že to nepůsobí příliš důvěryhodně… Ale rád bych se mýlil.

Pražské nakladatelství Triton ve formě malých knížek do kapsy nabídlo snad až příliš osobně zaujatou Veberovu Leninovu vládu v Rusku (jinak ovšem zajímavé čtení) či Nálevkovu Studenou válku, ale alespoň v tom druhém případě je to místy i doslovné opakování toho, co Nálevka napsal v předchozích pracích na stejné téma.

Ale abych nekončil tak pesimisticky - navíc, když jsme uprostřed léta (výběr končím v polovině srpna) - rád bych upozornil na zhruba rok starou edici plzeňského nakladatelství Fraus Památky (Unikátní encyklopedie na pokračování), která k dnešnímu dni čítá už 33 miniprůvodců po známých i méně známých historických památkách, především hradech a zámcích. Na 16 stranách vlastního textu v přijatelné cenové relaci (svazek za 49,- Kč) nechybí informace o historii objektu, majitelích, architektuře, interiérech, ale také kupř. o hospodaření šlechtických velkostatků, lovech, stolování, módě atd. Doprovázeno množstvím sice povětšinou miniaturních, ale dobře čitelných obrázků a perspektivní kresbou objektu, zpravidla nechybí pověst, vztahující se k objektu, a upozornění na pamětihodnosti v okolí. Autory jsou povětšinou správci objektů či pracovníci příslušných památkových úřadů. Když se nedáte zmást propagačním charakterem zejména západočeských památek (všechny texty o nich sepsal - na rozdíl od památek z jiných krajů - ředitel tamního pam. úřadu a všechno na daném objektu je pro něj prostě to "nej"), získáte vděčný suvenýr a třeba i spolehlivý podklad pro přípravu školního zájezdu. Když chcete sehnat již vyšlé průvodce, nemusíte objíždět všechny objekty - ve velkých knihkupectvích nabízejí celý sortiment.

Tak doufám, že jste si přece jen alespoň něco vybrali - a doufejme, že příští nabídka bude třeba o kousíček bohatší!

(Bibliografická poznámka: Pokud není uvedeno jinak, všechny nové tituly mají vročení roku 2003 a pocházejí z produkce pražských nakladatelství. Jak již bylo uvedeno v textu, výběr jsem skončil v v polovině srpna r. 2003.)

Jan Kvirenc, Gymnázium Praha 4

DĚJINY NOVOVĚKU - TŘETÍ DÍL SOUBORU UČEBNIC NAKLADATELSTVÍ DIALOG V LIBERCI

DĚJINY NOVOVĚKU

S velkým úsilím se nám za necelý rok podařilo připravit třetí díl učebnice, který je určen žákům 8. ročníku ZŠ a tercií víceletých gymnázií; poslední korektury zabraly první dva týdny prázdnin, grafické studio TYPO + v perfektní kvalitě zpracovalo podklady pro tisk a tiskárna FINIDR ve Vimperku vzorně publikaci vytiskla a svázala. Věříme, že Vás zaujme už obálka, opět dílo předního českého knižního grafika Václava Kučery. Další týdny jsme pak věnovaly dokončení dvou pracovních sešitů, jejichž úkoly k opakování připravila Ilona Pařízková a příručky pro učitele, jejíž metodická doporučení zpracovala Eliška Kunstová; zápisy s řešením a komentáři k "návštěvám" a dokumentům se na ní podílela Ilona Pařízková. V práci na textu byla našemu kolektivu jako konzultantka nápomocna historička Pavla Vošahlíková, jejíž doménou je historie denního života, práce, zábavy i volného času. Cennými připomínkami přispěli recenzenti - pracovník HÚ AV ČR Jan Novotný a za učitele Jan Kvirenc. Oproti prvním dvěma dílům je tu změna ve výtvarném zpracování ilustrací, jejichž autorkou je Dagmar Ježková, s níž jsme v letech 1995-2001 velmi rádi spolupracovali na přípravě souboru atlasů Kartografie.

Pojetí a struktura učebnice je v souladu s předchozími díly, které se u mnoha učitelů setkaly s příznivým ohlasem. Podle vyjádření řady těch, kde se podle nich učí, je velkým přínosem zejména množství materiálu k samostatným pracím v hodině, slovníček i otázky k "bádání" žáků a vymezení základní faktografie. Užitečné se jeví i pracovní sešity. O tom, že jejich pojetí vyhovuje, svědčí dotisk několika tisíc sešitů.

Dokonce nás překvapilo sdělení nakladatelství, že tyto pracovní sešity slouží i tam, kde si zatím z finančních důvodů nemohou pořídit učebnici Dialogu, užívají je spolu s jinou učebnicí a náš Pravěk - Starověk nebo Středověk mají k dispozici jen učitelé. Věříme, že po dosloužení stávajících učebnic si budou moci zakoupit i odpovídající počet našich učebnic pro žáky. To nejdůležitější, co musíme vždy předeslat je to, že vše, co je v učebnici napsáno a prezentováno v podobě grafů, tabulek, schémat, časových přímek, mapek nebo textů z "galerií" osobností a rubriky A něco navíc není určeno k naučení, ale má posloužit jako prostředek k samostatnému "bádání", hledání informací a práci s nimi, další k dokreslení historických dějů a osobností, k prohloubení znalostí pro zájemce a získávání studijních dovedností. To, o čem se domníváme, že by mělo uvíznout v paměti nebo alespoň v povědomí kulturního Středoevropana 21. století (tradičně označované jako základní učivo), je naznačeno několika otázkami v úvodu "výkladové" dvojstrany a souborem pojmů, jmen a dat na jejím konci. Souvislý článek s barevným podtiskem je pak pojat jako shrnutí a zobecnění poznatků, k nimž žáci v průběhu hodiny došli vlastním přičiněním - studiem mapek, dokumentů, grafů a dalších pramenů, pozorováním obrázků, rozhovorem s učitelem nebo pozorným sledováním výkladu složitějších jevů nebo dějů.

Vložená čísla v článcích umožňují v případě potřeby najít příslušné podrobnosti ve zkoumaných pramenech. Učitelé z nich mohou vybírat, co pokládají za vhodné pro danou třídu a svůj záměr, doplnit je či zaměnit dokumenty, obrázky či dalšími vlastními pomůckami.

Pro kolegy, kteří naše učebnice, pracovní sešity a metodické příručky neměli možnost vidět při návštěvě dealera Dialogu na škole, v prodejnách učebnic nebo na naší výstavce na seminářích v Národním muzeu alespoň stručně několik poznámek k modelu, struktuře a rozčlenění učebnic vydaných zatím pro 6.-8. třídu. První a druhý díl jsme představili v předchozích Informačních listech: pro šestý ročník je nabídnuto seznámení s historií, období pravěku, prvních států a antiky, pro sedmý středověk dějiny od stěhování národů k objevným plavbám a počátky novověku do vestfálského míru. Pro osmou třídu jde o období od poloviny 17. století do konce první světové války (vzniku versailleské soustavy).

Všechny naše učebnice mají pracovní charakter - mohou se stát podkladem pro nejrůznější poznávací činnosti a také sloužit jako zdroj působení v oblasti morální, estetické i hodnotové. Podklady - prameny k různým činnostem i působení - jsou vloženy do kapitol různého zaměření. Základem jsou již zmíněné kapitoly "výkladové". Za nezbytné považujeme vzbuzení zájmu o každé následující téma; motivaci volí učitelé různou - učebnice k tomu nabízí dvojstranu s přehlednou mapou Evropy, synchronní tabulkou a charakteristikou období (co nového přineslo, čím obohatilo společnost i jedince, co nám odkázalo). Stejně důležitý je závěrečný přehled, shrnutí nebo zhodnocení nových poznatků. K tomu učebnice nabízí tzv. "ohlédnutí" - opakování pomocí již známého obrazového materiálu se závěrečnými otázkami; je to pro žáky další příležitost k samostatnému formulování důležitých závěrů a novému pohledu porovnávajícímu různé země, osobnosti nebo děje, jejich přínos nebo působení negativní. Do každého tématu jsou dále vloženy kapitoly tzv. "návštěv" neboli fiktivních setkání s významnými nebo jinak zajímavými osobnostmi dané doby, s nimiž rozmlouvají dnešní děti, Anička a Tomáš. Celkem měli příležitost nahlédnout do konkrétního denního života v našich zemích, Evropě i zámoří již více než třicetkrát. Tyto kapitoly lze využít nejrůznějším způsobem - prostým přečtením nebo dramatickým vystoupením, mohou sloužit jako podklad k úvaze nebo referátu, k zájmové četbě ve volném čase, při suplování, ve volných hodinách, na konci roku apod.

K rozšíření a zpestření nabídky písemných pramenů daného období je u každého tématu v rubrice "Čteme z ...." připojeno 10-15 dobových dokumentů, které lze vybrat např. pro individuální práci nadanějších žáků nebo třídy se zájmem o historii apod. Dalším typem vložených kapitol jsou návštěvy "galerií" se sbírkami obrazů, soch a uměleckého řemesla té které doby - zatím jich děti od umění prvních států k počátkům moderního umění zhlédly jedenáct; představují významné tvůrce, typické náměty, techniky, materiály, způsob zobrazení skutečnosti. Každá učebnice končí souhrnným přehledem - opakováním v grafické podobě s obrázky využitelnými opět podle volby učitele.

DĚJINY NOVOVĚKU mají kromě motivačních a opakovacích dvoustran 55 výkladových kapitol (některé z nich přinášejí materiál na dvou dvoustranách), devět rozhovorů z "návštěv", čtyři "galerie" a tři dvoustrany dokumentů. Témata jsou tři: 1648 - k. 1770; od vzniku USA k Berlínskému kongresu; od r. 1878 k Pařížské konferenci (někde se témata překrývají). Jako obvykle začíná každé z témat pohledem na velké světové civilizace a významné státy, pokračuje kapitolami o životě lidí v Evropě (skupiny obyvatel, obživa, výroba, věda, technika, myšlení, způsob života, umění aj.) a završuje se přehledem hlavních politických událostí z vývoje států, vlád a válek. Zde mají své místo i vlastní kapitoly národní dějiny; další informace o životě v našich zemích jsou však obsaženy také v kapitolách o Evropě (galerie osobností, úspěchy vědy a techniky, obrázky, dokumenty o životě lidí apod.). Jsou jim věnovány příslušná místa v expozicích galerií i rozhovory s postavami českých dějin - hr. Šternberkem, Fr. Palackým, Fr. L. Riegrem, M. Alešem a T. G. Masarykem. V Americe se pak děti setkávají s českými emigranty účastnícími se občanské války.

Pracovní sešity řešíme jako "průvodce" učebnicí - dvojstrana ke každé kapitole. Vlevo je osnova zápisu s obrázky, grafy nebo tabulkami (někdy k dokreslení nebo doplnění). Vpravo úkoly k opakování nebo procvičení nové kapitoly (II.) a úkoly napojující nové učivo na předchozí nebo i starší (i loňské) - jde o strukturovací, usoustavňovací nebo srovnávací úkoly vytvářející též podklady pro získávání studijních dovedností. Hojně používáme obrázky z učebnice ( i předchozích). Vloženy jsou i úkoly zábavné nebo naopak náročnější pro přemýšlivější žáky (III).

Metodická příručka se kromě uvedení základních otázek a pojmů z učebnice zaměřuje na přiblížení záměrů autorek pro tu kterou kapitolu, nabízí jednu z možností doplnění zápisu a řešení většiny úkolů. Podrobně jsou rozpracovány dokumenty dvojstran Čteme z...; jsou zde vysvětleny také základní informace o historických osobnostech "návštěv", málo zřejmé údaje a termíny. Tyto stránky zkušení učitelé mohou postrádat, avšak mohou být účinnou pomocí kolegům začínajícím, z fakult málo metodicky vybaveným nebo dokonce neaprobovaným, jichž není zanedbatelné množství. Těm, kdo se spokojují s tradičním výkladem, memorováním a vyzkoušením žáků nebo nechtějí opustit vyzkoušený stereotyp bohužel naše učebnice vyhovovat nebude. Chceme věřit, že i ty přesvědčíme, že práce s naší učebnicí jim usnadní přípravu, poskytnutím možností k tvořivým činnostem přispěje k většímu zájmu žáků o historii ve svém výsledku pro ně bude přínosem. Pro začátek počítá s těmi učiteli, kteří usilují o hledání nových cest k utváření historického vědomí i zájmu žáků o minulost naší země i lidstva a vedou je k obdivu k pozitivním hodnotám a k tomu, aby si k odkazu minulosti postupně vytvářeli dobrý vztah.

Náš autorský kolektiv je si vědom, že v každé z našich učebnic lze shledat řadu nedostatků. Mnozí budou něco postrádat ve výběru didaktického materiálu nebo obrázků, uspořádání obsahu, zjistí, že písmo nebo obrázky by mohly být větší, výběr faktografie bohatší nebo naopak omezenější, grafy přehlednější nebo výstižnější. Každé řešení je kompromisem, zvlášť když je limitováno rozsahem i cenou. Snažily jsme se vytvořit učebnice, jaké jsme spolu s kolegy, s nimiž jsme o novém modelu diskutovaly, v předchozích letech postrádaly a podle jakých bychom rády učily. Využily jsme k tomu mnohaleté zkušenosti z práce na základních školách a víceletých gymnáziích i inspirace nejlepšími současnými zahraničními učebnicemi. Nicméně rozhodující je vyzkoušení v praxi.

Připomínky uvítáme - zatím jsme se k naší radosti setkaly hlavně s pochvalnými a obdivnými slovy; z výtek se objevovaly připomínky k velikosti písma a k náročnosti obsahu pro slabé žáky. K tomu můžeme říci jen to, že chceme-li na daný počet stránek začlenit zamýšlené prvky učebnice (otázky, slovníček, knihovničku, dokumenty, grafy, mapky, galerie osobností a další podobné texty) a nové typy kapitol, bylo vybráno optimální grafické řešení. Pokud se týká náročnosti, domníváme se, že schopnosti našich žáků nemají snižující se tendenci, že jde spíše o jejich utlumení nevhodnými přístupy, někdy i špatnou prací učitelů samotných (máme přece zkušenosti i s několikaletou výukou dějepisu od 5. třídy, která se také, byť s vypětím sil musela zvládnout). Nechceme psát učebnici pro děti zanedbané, zaostávající a slabé. Právě jim by však právě mohla vyhovovat vizuální podoba blízká dnešní "internetové" generaci s množstvím názorného materiálu - pramenů v podobě obrázků a grafických znázornění. Navíc by mohli a měli být žáky průměrnými a dobrými taženi kupředu.

Usilovaly jsme o jazyk srozumitelný a odpovídající věku žáků tak, jak jsme si to mnoho let ověřovaly v praxi. Poznámky některých kolegů se týkají množství snad zbytných, ale život v minulosti konkretizujících a přibližujících informací - důležité je, aby učitel své žáky učil údaje třídit a dávat do souvislostí. Musíme proto znovu připomenout: učebnice je nabídka, z níž učitel vybírá to, co odpovídá schopnostem jeho žáků, doporučenou faktografii a úkoly i prameny redukuje případně obohacuje a doplňuje jinými druhy (video, diapozitivy, dějepisné atlasy aj.). Pokud by se ukázalo, že něco "nefunguje", bylo by třeba příslušné pasáže upravit. Rozhodly jsme se však v dohodě s nakladatelem pro podobu pracovní učebnice s bohatými podklady pro vlastní tvořivou práci žáků a s novými prvky a věříme, že i tento díl ze souboru nakladatelství Dialog 0 obohatí školní práci v dějepise.Ostatně úspěch již patnáct let užívané učebnice SPN Středověk I-III (M. Hroch a kol.), na níž jsem se podílela didaktickým zpracováním a která se stále prodává (ač již vyšlo dalších pět nebo šest "středověků"), nám dává naději, že i tato naše učebnice (navíc doplněná novým typem pracovního sešitu a metodickou příručkou), svým základním přístupem a didaktickým systémem na ni jednoznačně navazující, si získá pedagogy hledající v dějepise i pro sebe možnost seberealizace bez mnohahodinových náročných příprav na každou hodinu.

Za autorský kolektiv Helena Mandelová

back