• Stručně o ASUD ČR
  • EUROCLIO - stálá konference evropských asociací učitelů dějepisu
  • Aktuality / Dějepisné aktivity
    • Reakce na pořad Střepiny o stavu výuky dějepisu
    • Nový sborník edice ASUD INSPIRACE - Jsou osmičky náš osud? k dispozici ke stažení
    • Mimořádné Informační listy ke konferenci Decisions and Dilemnas 3
    • Mediální výchova a školní média na středních školách
    • Učíme se z minulosti
    • „Židé, dějiny a kultura“ (cyklus seminářů)
    • Polsko a polsko-české souvislosti (nabídka dvouhodinového mezipředmětového projektu)
    • „Vycházející z ruin“ (ke stažení, dramatizace možných rozhovorů zakladatelů EU)
    • České soudobé dějiny (kurzy Akademie Literárních novin)
    • Nová sezóna Agentury Hobit
    • Karel je King
    • Jak vyučovat o holokaustu
    • Soutěže
      • "Jsem tu bez rodiny" - soutěž Památníku Terezín pro r. 2019
      • "Lidice pro 21. století" - 25.1. start nového ročníku
      • EUSTORY
      • Dějepisná olympiáda Velká Morava a soluňští bratři Cyril a Metoděj
      • Soutěž o nejvzácnější poklad z půdy - Muzeum v krabičce
  • Z činnosti ASUD
  • Dokumenty
  • Články
  • Publikace
    • Řada již sedmnácti sborníků ASUD: Didaktické, Metodické a Historické inspirace, Oživené myšlenky...
  • Učebnice, historické materiály
    • "Hlasy XX. století" - unikátní CD k učebnici z nakladatelství Dialog
    • "XX. století o sobě - Dějiny v dokumentech"
    • "České dějiny do roku 1914 - Historie v dokumentech"
    • "Evropa do roku 1914 - Historie v dokumentech"
  • Pomůcky
  • Tipy - soutěže, výlety, vycházky, vzdělávání, ...
  • Důležité a zajímavé adresy
  • Kontakt - telefon, poštovní a e-mailové spojení, výbor

ENGLISH
English

A S U D
archivuje
WebArchiv

Portál RVP BOII ANLET PANT Moderní dějiny Jewish muzeum Terezín Lidice EUSTORY