Aktuálně

Aktivity ASUD

Pozvánka na jarní exkurzi ASUD - Písecko 10. 6. 2017

Třicátou druhou jednodenní jarní exkurzi připravujeme na sobotu 10. 6. 2017. Zamíříme do oblasti jižních Čech – na Písecko. Opět jsme vybrali místa, která přinesou účastníkům nové poznatky i bohaté dojmy.

Program:
Lety u Písku – bývalý pracovní tábor
Mirotice – Muzeum M. Alše a V. Kopeckého
Písek – Hřebčín, kostely (freska s J. Husem), podle času i další
Albrechtice – kostel s freskami
Božetice – Muzeum mlynářství, pekařství, zemědělství

Sraz je v 7,15 v ulici Na Florenci blíže ke Florenci, odjezd v 7.30, návrat na stejné místo kolem 18 – 19 hod. Cena za dopravu a vstupné 600,- Kč.

Přihlášky zasílejte na email Ludmile Bursíkové (BursikLud@seznam.cz), nebo Lence Dvořákové (lenka.dvorakova.ga@seznam.cz), v přihlášce uveďte, prosím, způsob platby. Na požádání zašleme fakturu (uveďte IČO a adresu).

S pozdravem za organizátory exkurze
Lenka Dvořáková, Ludmila Bursíková
[ Pozvánka s přihláškou ]

Inspirace 15

EDICE ASUD "INSPIRACE"

je obohacena o 15. číslo na téma
První světová válka, nápady z praxe.
Zpracoval Pavel Martinovský a kol.
Díky dotaci MŠMT může být tento svazek [ zde k dispozici ke stažení ]
a bude rovněž zdarma nabízen i ve vytištěné podobě.

Další sborníky naší edice Inspirace

 • 20. století pro čtenáře
  napomáhá rozvoji čtenářských dovedností. Byl vydán v roce 2012 s přispěním dotačního programu MŠMT.
 • Výuka moderních a soudobých dějin
  vyšel z požadavků dokumentu Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. Vydán byl v roce 2011 s přispěním dotačního programu MŠMT.
 • Mezipředmětové vztahy v dějepise,
  (L. Bursíková a P. Martinovský) členové ASUD obdrželi začátkem března 2010.
 • Metodické inspirace - Samostatné práce v dějepise [ Eliška Kunstová a kolektiv ]

  jsme připravili v průběhu roku 2005 s námětem různých typů a druhů samostatných prací žáků základních a studentů středních škol, jejich vedení učiteli a různé cesty jejich prezentace (práce soutěžní či přednesené a obhájené na půdě školy, ve třídě, na semináři nebo před širším publikem). Cena svazku je 90,- Kč.

 • "Co není zapsáno, jako by nebylo…"
  Nové sborníky Inspirace autorky Heleny Mandelové vychází při příležitosti připomenutí dvaceti let, které uplynuly od vytvoření učitelského odboru Historického klubu a patnácti let od založení ASUD. Jeho obsah je rozdělen do čtyř částí: Prehistorie (70.- 80. léta), Od OF dějepisu k učitelskému odboru Historického klubu (1990-1995), Od založení ASUD k naší "Bílé hoře" (1995-2003), Od vyhlášení školní reformy k "Bílé hoře našeho vzdělávání" (2004-2010). Kromě Prehistorie čerpá převážně ze zápisů o činnosti asociace, korespondence a dalších dokumentů. Do příloh sborníku je zařazeno 21 dokumentů - přehledy činnosti, dopisy, vyjádření k RVP a naše návrhy MŠMT, otevřené dopisy, projevy a referáty na různých seminářích nebo konferencích apod.
 • Náměty pro tvorbu ŠVP dějepisu I a II

  Absence podrobnějšího manuálu pro tvorbu ŠVP nás vedla k pokusu shromáždit všechny užitečné materiály - dokumenty MŠMT a teoretická východiska, cíle a poslání dějepisu formulované na semináři MŠMT zúčastněnými historiky a učiteli, náměty k rozpracování obsahu a přílohy se zkušenostmi učitelů z minulé praxe. To, co by měli mít učitelé dějepisu každodenně k dispozici - pro tvorbu programů i průběžnou denní práci. Sborník o rozsahu 230 stránek je k dispozici nejen našim členům, ale i všem školám (cena 250,- Kč). Obsah najdete na zvláštní stránce. Pokud budete mít možnost, informujte kolegy a školy ve svém okolí.


Všechny naše nové i starší sborníky si učitelé, studenti i další zájemci mohou objednat na adrese ASUD
(podrobnosti viz rubrika Publikace).

Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“.
Projekt se zabývá osobnostmi a událostmi 20. století - konkrétně obdobím od roku 1918 do roku 1989, a to především s ohledem na dějinný vývoj nového státu a rovněž imigrační vlny způsobené klíčovými událostmi 20. století. Myšlenka na zpracování projektu v tomto rozsahu navazuje na projekt „Výtvarníci v československých legiích“, který je realizován za podpory MŠMT v průběhu roku 2013 s ohledem na jubilejní výročí v roce 2014, kdy uplyne 100 let od vzniku prvních československých jednotek v zahraničí - 23. 8. 1914 česká rota Nazdar ve Francii, 28. 8. 1914 Česká družina v carském Rusku. Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“ by měl být realizován v průběhu čtyř let. Každé historické období, které bude zpracováno v rámci jednoho kalendářního roku, je samostatnou, uzavřenou kapitolou.

Práce v průběhu roku 2014 bude věnována období první republiky 1918 – 1938, v dalších letech bychom se zaměřili na období 2. světové války, poválečné období, emigraci po roce 1948, padesátá a šedesátá léta, emigraci po roce 1968 a nucenou emigraci po roce 1977, 80. léta a Sametovou revoluci v roce 1989. V období totalitních režimů se povědomí o československých občanech žijících v zahraničí a jejich činnosti (nejen) pro naši zemi vytrácelo. Projekt je tedy vhodnou příležitostí, jak žákům i pedagogům tuto část naší historie a tyto osobnosti přiblížit. V případě žáků českých škol v zahraničí je navíc bonusem skutečnost, že se tyto kapitoly dějin z velké části týkají českých komunit v zahraničí, což může zvýšit jejich národní sebevědomí a dává jim příležitost dozvědět se takto více i o historii země, v níž žijí.

Více informací na www.csbh.cz - Česká škola bez hranic a Výtvarníci v československých legiích.

(České školy bez hranic nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Činnost Českých škol bez hranic je koordinována občanským sdružením ČŠBH, o.s.)


Novinky

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
zve na jubilejní
XXX. LETNÍ ŠKOLU HISTORIE

která se koná ve dnech 1. července až 5. července 2017 v Praze.

Letní škola historie tradičně nabízí učitelům dějepisu i dalších společenskovědních oborů přednášky a diskuse s našimi předními historiky i odborníky z jiných oborů, ať již z Univerzity Karlovy či jiných vysokých škol, z Akademie věd i dalších institucí.

Hlavními tématy letos budou nejnovější československé a české dějiny, ruské dějiny a revoluce či Martin Luther a protestanství, které budou doplněny dalšími přednáškami.

Přednáškový program bude opět doprovázen exkurzemi a vycházkami po Praze i společenským večerem.

Účastníci obdrží „Osvědčení UK - PedF o absolvování Letní školy historie“ akreditované MŠMT.

Přednášky se konají v budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha l.

Vložné na LŠH činí 1400,- Kč (stálí účastníci – ročník 1954 a starší – a studenti platí vložné 700 Kč).

Elektronickou přihlášku a více informací o LŠH (brzy již i její program) naleznete na adrese: www.pedf.cuni.cz/uprps - „CŽV“

Pro mimopražské účastníky LŠH je možné zajistit ubytování. Přihlášky na ubytování posílejte laskavě nejpozději do 8. 6. 2017.

Koncepce a organizace LŠH: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D., Mgr. Barbora Holubová


Parky střední Lužice

Vydejte se s námi na výlet do střední Lužice a poznejte krásy tamních vyhlášených nejen zámeckých parků, a to v době jejich největšího sezónního rozkvětu!

V sobotu navštívíme nejprve Lužický park balvanů ve Wochozech (Lausitzer Findlingspark Nochten): nově vybudovaný park na místě rekultivované krajiny po těžbě uhlí. Zajímavý je jednak shromážděným obrovským množstvím bludných balvanů, které v ledových dobách do Lužice doputovaly ze Skandinávie, jednak mimořádnými vřesovými zahradami.

Další zastávkou bude Rododendronový park Kromole (Rhododendronpark Kromlau) termín zájezdu je vybrán právě tak, abyste viděli rododendrony v největším rozkvětu. Park byl zbudován v 19. století a je dobrým příkladem krajinářského parku včetně několika zajímavých architektonických prvků.

Neděle bude věnována městečku Mužakow (Bad Muskau), jeho dvěma parkům a zámkům, celý komplex je zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Unikátní parková architektura s množstvím exotických dřevin, romantických staveb, na obou březích Lužické Nisy, tedy částečně i v Polské republice. Obě části jsou samozřejmě volně průchozí. Stejně jako kromolský park byl i tento vybudován v 19. století Výlet zakončíme návštěvou Nepilova statku v Rowném (Rohne/Rowno), kde se setkáme s místními Lužickými Srby a nahlédneme do jejich současného života, historie a folkloru. V místě nás čeká menší občerstvení a prohlídka skanzenu.

Během cesty autobusem podnikneme několik zastávek, při kterých budete mít možnost seznámit se s krajinou střední Lužice: rovinatou krajinou s borovými lesy, částečně poznamenanou těžbou hnědého uhlí. Uvidíte několik příkladů rekultivace krajiny, včetně budování nových obcí. Zároveň budete mít možnost vidět obce, které za několik let budou muset těžbě ustoupit a budou proto zbourány. Komplexně vás seznámíme jak s problematikou těžby hnědého uhlí ve střední Lužici, tak s životem v této oblasti s důrazem na Lužické Srby a jejich kulturní život tam.

Program přizpůsobíme počasí a případně doplníme o další objekty. Ubytování bude v tříhvězdičkovém hotelu s večeří (tříchodové menu) a snídaní (švédské stoly). Pokoje jsou dvoulůžkové s koupelnou a WC na pokoji.

Cena 2 950,-Kč. (Zahrnuje cestu, ubytování, stravování, vstupné.)

Žádost o další informace či přihlášky prosím zasílejte na luzice@luzice.cz

Společnost přátel Lužice
Towarstwo přećelow Serbow
Gesellschaft der Freunde der Lausitz
U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
www.luzice.cz/


ASUD doporučuje


Vzdělávání


Soutěže


Z Židovského muzea / Téma holocaust:

ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Dva dvoudenní bloky seminářů pro učitele Židé, dějiny a kultura
 1. Dějiny Židů
 2. Tradice a zvyky Židů
 3. Holocaust/šoa
 4. Antisemitismus, Stát Izrael a současnost
Výstavy: Zmizelí sousedé, Pocta dětským obětem holocaustu, Anna Franková - Odkaz pro současnost a Neztratit víru v člověka...
Termíny, podrobnosti a další informace na webu.

SEMINÁŘE K TÉMATU HOLOCAUST

Lidice Třídenní semináře „Jak vyučovat o holokaustu“
jsou pořádány již od roku 2000 ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v Brně a Památníku Terezín. Semináře jsou akreditovány ministerstvem školství a dosud jimi prošlo více než 1500 českých pedagogů.
Semináře se zabývají problematikou židovství a holokaustu v našich zemích. Program začíná v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, a to přednáškami o dějinách židovského osídlení u nás, prohlídkou pražského židovského města a workshopy. V podvečer následuje přesun účastníků do Terezína a program pokračuje problematikou holokaustu všeobecně a historií terezínského ghetta. Třetí den semináře je věnován romské problematice v ČR od zvyků a tradic po jejich pronásledování a genocidu za 2. světové války.
Účastníci obdrží velké množství výukového a dokumentačního materiálu a na závěr také osvědčení o absolvování semináře s akreditací MŠMT. Seminář je plně dotován MŠMT a MK České republiky, vysílající organizace hradí pouze dopravu z místa bydliště do Prahy a zpět. Ubytování a strava účastníků v průběhu semináře je hrazena organizátory.
Více viz rubrika Tipy pro Vás.
[ Památník Terezín ]

"Oživlé vzpomínky" – Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát ke Dni památky obětí holocaustu 2012
Keeping memory ASUD doporučuje materiály k výuce holocaustu, který vytvořil Památník Yad Vashem v Jeruzalémě – více informací naleznete na: MŠMT. Využívá projekt ESLI, Yad Vashemu a Mémorial de la Shoah (tvorba plakátů na téma Keeping Memory Alive – Children in the Holocaust). Náhledy plakátů a plán lekce jsou k dispozici na The International School for Holocaust Studies.

Z regionů:


O maturitním testu Cermatu

Doporučujeme všem a zvlášť středoškolským učitelům dějepisu otevřít si portál Moderní dějiny. Je zde diskuse k maturitnímu testu z dějepisu z produkce Cermatu. Kritický rozbor testu iniciovaný z Ostravy a podepsaný skupinou učitelů z několika škol a diskusi k němu najdete na www.moderni-dejiny.cz

Je tam několik článků:

 • 10 otázek ke státní maturitě z dějepisu (pod ním odkazy na tři televizní pořady regionálního zpravodajství z Ostravy)
 • Nová státní maturita? Ne, děkujeme.
 • Státní maturita z dějepisu. Diskutujte s Cermatem.
 • Cermat reaguje na kritiku nespokojených učitelů (odpověď hl. metodika spol. věd Cermatu)
 • Najdete zde odkaz i na příspěvek slovenského didaktika V. Kratochvíla k teorii i praxi testů.

V jednom ze svých televizních vystoupení v ostravském vysílání konstatuje ředitel Cermatu P. Zelený, že test postihuje způsob výuky v současných středních

školách zaměřený na sdělování fakt - výklad s výčtem dat, jmen, událostí, míst atd. To se zřejmě týká i základních škol.

Pokud uznáte za vhodné vyjádřit se v rámci diskuse, můžete svůj příspěvek napsat buď přímo do příslušné rubriky na webové stránce nebo e-mailem autorovi výzvy Jiřímu Hruškovi: hruska@educa24.cz. Uvítáme vaše názory i na našem e-mailu asud@volny.cz


Další informace