Aktuálně

Aktivity ASUD


EDICE ASUD "INSPIRACE"NAŠE STOPA

Inspirace 18

Sborník přináší zkušenosti z praxe týkající se výuky o osudu známých i méně známých obyvatel prostoru dnešní ČR (s přihlédnutím k menšinám a k osudu Čechů mimo vlastní stát) v 19. a (především) ve 20. století. Mělo jít o propojení „velkých“ (politických) dějin, ale i „malých“ dějin – dějin každodennosti. Předpokládali jsme interdisciplinární přesah do dalších vzdělávacích oblastí a dále zapojení gramotnosti čtenářské a digitální.

Díky příspěvkům členů a přátel ASUD Vám můžeme předat následující práce.

Obsah:
 • Ludmila BURSÍKOVÁ: Staroměstské náměstí
 • Marcela SVEJKOVSKÁ: České školy v pohraničí jako národní úkol?
 • Hana ZAPADLOVÁ: Čapek 2012
 • Hana ZAPADLOVÁ: Čapek 2014
 • Pavel MARTINOVSKÝ: Huascarán
 • Petra PETERKOVÁ: Spirit of Glassboro
 • Pavel MARTINOVSKÝ: Jaksch
 • Jana ČIHÁKOVÁ: Světoví Češi
 • Pavel MARTINOVSKÝ: Musil
 • Pavel MARTINOVSKÝ: Bokšay
  Díky dotaci MŠMT může být i sborník [ Naše stopa ] zde k dispozici zdarma.


 • Jsou osmičky náš osud?

  Inspirace 17

  Hlavním výstupem dotace MŠMT na rok 2018 se stal metodický a didaktický sborník z edice Inspirace. Název Jsou osmičky náš osud? vystihuje svou podstatu. Na cca 140 stranách se podařilo shromáždit nejrůznější aktivity, které korespondují právě se zmiňovanými osmičkovými daty, ať už se jedná o rok 1918, 1938, 1948, nebo o rok 1968. Přináší jak drobné – motivační nápady z hodin, tak nápady, které mohou sloužit k procvičování a ukotvení látky, tak i rozsáhlejší projekty, díky nimž došlo jednak k propojení mezipředmětových vztahů, jednak k podpoře různých gramotností, tak i k tolik žádoucímu propojení školy a rodiny, respektive veřejného života.

  Zároveň může sborník posloužit jako argument proti věčným kritikům, kteří tvrdí, že se na českých školách učí moderní dějiny jen do konce druhé světové války. Zveřejněné práce hovoří o opaku.

  Díky dotaci MŠMT může být sborník [ Jsou osmičky náš osud? ] k dispozici zdarma.
  16. - Via Carolina.
  Inspirace 16 Inspirace 15
  vyšel v roce 2016 a shrnuje práce, jejichž hlavním tématem je život, dílo a osud Otce vlasti. Zahrnuje jak krátké – motivační nápady, tak celohodinové práce i dlouhodobé projekty. Učitelé dějepisu propojili rámci mezipředmětových vztahů historické náměty, které přesahují do dalších vzdělávacích oborů.
  Vzhledem ke skutečnosti, že ASUD získala na sborník dotaci, je sborník zdarma přístupný jak v digitální (pdf) tak i v tištěné podobě. Stačí napsat na naše stránky a sborník Vám za poštovné + balné zašleme.
  [ Uložit pdf ]
  15. - První světová válka, nápady z praxe.
  Zpracoval Pavel Martinovský a kol.
  Díky dotaci MŠMT může být i tento svazek [ zde k dispozici ke stažení ]
  a bude rovněž zdarma nabízen i ve vytištěné podobě.

  Další sborníky naší edice Inspirace

  20. století pro čtenáře
  napomáhá rozvoji čtenářských dovedností. Byl vydán v roce 2012 s přispěním dotačního programu MŠMT.

  Výuka moderních a soudobých dějin
  vyšel z požadavků dokumentu Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. Vydán byl v roce 2011 s přispěním dotačního programu MŠMT.

  Mezipředmětové vztahy v dějepise
  (L. Bursíková a P. Martinovský) členové ASUD obdrželi začátkem března 2010.

  Metodické inspirace - Samostatné práce v dějepise [ Eliška Kunstová a kolektiv ]
  jsme připravili v průběhu roku 2005 s námětem různých typů a druhů samostatných prací žáků základních a studentů středních škol, jejich vedení učiteli a různé cesty jejich prezentace (práce soutěžní či přednesené a obhájené na půdě školy, ve třídě, na semináři nebo před širším publikem). Cena svazku je 90,- Kč.

  "Co není zapsáno, jako by nebylo…"
  autorky Heleny Mandelové vyšel při příležitosti připomenutí dvaceti let, které uplynuly od vytvoření učitelského odboru Historického klubu a patnácti let od založení ASUD. Jeho obsah je rozdělen do čtyř částí: Prehistorie (70.- 80. léta), Od OF dějepisu k učitelskému odboru Historického klubu (1990-1995), Od založení ASUD k naší "Bílé hoře" (1995-2003), Od vyhlášení školní reformy k "Bílé hoře našeho vzdělávání" (2004-2010). Kromě Prehistorie čerpá převážně ze zápisů o činnosti asociace, korespondence a dalších dokumentů. Do příloh sborníku je zařazeno 21 dokumentů - přehledy činnosti, dopisy, vyjádření k RVP a naše návrhy MŠMT, otevřené dopisy, projevy a referáty na různých seminářích nebo konferencích apod.

  Náměty pro tvorbu ŠVP dějepisu I a II
  Absence podrobnějšího manuálu pro tvorbu ŠVP nás vedla k pokusu shromáždit všechny užitečné materiály - dokumenty MŠMT a teoretická východiska, cíle a poslání dějepisu formulované na semináři MŠMT zúčastněnými historiky a učiteli, náměty k rozpracování obsahu a přílohy se zkušenostmi učitelů z minulé praxe. To, co by měli mít učitelé dějepisu každodenně k dispozici - pro tvorbu programů i průběžnou denní práci. Sborník o rozsahu 230 stránek je k dispozici nejen našim členům, ale i všem školám (cena 250,- Kč). Obsah najdete na zvláštní stránce. Pokud budete mít možnost, informujte kolegy a školy ve svém okolí.

  Všechny naše nové i starší sborníky si učitelé, studenti i další zájemci mohou objednat na adrese ASUD
  (podrobnosti o již sedmnácti svazcích viz rubrika Publikace).

  Mimořádné Informační listy ke konferenci Decisions and Dilemnas 3

  (Praha 14. - 15. 6. 2018)

  Když se před několika lety rozběhl projekt Teaching Europe, který měl za úkol zmapovat učebnice dějepisu a společenskovědního oboru posledního ročníku povinné školní docházky, netušila jsem, že se tato práce stane součástí tak velkého projektu.

  Ve všech učebnicích napříč Evropou jsme objevili jenom správná známá fakta o Evropské unii. Faktografie byla v pořádku, tak proč učení o EU je stále bráno jako povinnost a zájem je spíš soustředěn na osobnosti typu Karla IV.? A kdo se má tématu více věnovat? Dějepisáři mluví o povinnosti občankářů a naopak. Kdy se hlavně o EU učí? V posledním roce, kdy už studenti jsou jednou nohou ze školy, kdy je soustředění minimální… Toto a mnoho jiného se diskutovalo při první projektové práci.

  Následoval tedy krok druhý - možná nejistota v učitelských řadách způsobila, že je téma probráno, ale vztah stále chybí. Proto se začala dávat dohromady metodická podpora. Výsledky, nápady, recepty na jednotlivé hodiny se ukládaly na hlavním portálu Euroclia Historiana, kam má přístup každý. Ale ne každý to ví. Materiálů je všude kolem nás tolik, že je třeba se prokousávat, vyhledávat.

  Ušetříme tedy učitelům čas a dáme jim šanci, aby si sami vyzkoušeli alespoň některé z materiálů sami na sobě. Proč je nepozvat na setkání? A tak Euroclio z fondu Erasmus podpořilo celkem 8 mezinárodních konferencí, z nichž jedna se odehrála 14. -15. 6. v Praze (kdo jste nestihl pražské setkání, ještě budete mít šanci - například na Kypru, Chorvatsku, Portugalsku...).

  Z pražské konference Učíme (se) o Evropské unii vznikl sborník [„Mimořádné Informační listy“].


  Novinky

  Památník Terezín
  Památník Terezín
  vyhlašuje na rok 2020 XXVI. ročník literární a XXIV. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem
  Válka skončila, můžeme zapomenout?
  Soutěž je určena pro žáky škol České republiky, práce musí být předány nebo odeslány nejpozději do 23. března 2020. Více viz. Soutěže.

  Mimořádný seminář Památníku Terezín

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  dovolujeme si Vám nabídnout možnost přihlásit se na další ze seminářů k výuce o holokaustu, který bude tentokrát cíleně zaměřený na využití filmových výpovědí pamětníků ve vzdělávání. Tento seminář je pořádán mimo základní strukturu školení 1. – 5. stupně o holokaustu a bude mít akreditaci MŠMT ČR.

  Termín semináře: 3. – 5. dubna 2020.

  Místo konání: Památník Terezín

  Organizátoři: Památník Terezín, Zachor – Holocaust Remembrance Foundation, USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education

  Počet účastníků: 25

  Seminář je určen všem absolventům 2. stupně seminářů Památníku Terezín, tj. nejen těm, kteří již mají kromě tohoto semináře za sebou i další nadstavbové semináře 3. – 5. stupně, ale i těm, kteří tyto nadstavbové semináře ještě za sebou nemají.


  Seminář Památníku Terezín 1. stupně
  Jak vyučovat o holokaustu
  20.-22.3.2020

  Přihlášky posílejte do 14.2.2020

  Více informací na webu Památníku Terezín.


  KOMenský v KOMiksu
  MŠMT a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského zve na výstavu KOMenský v KOMiksu, která se bude konat od 31.1.2020 do 31.12.2020 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského, Valdštejnská 161/20, Praha 1. Výstava se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

  Brána do Římské říše

  Stálá expozice přibližující působení římských legií na začátku našeho letopočtu se letos v červnu otevře na území Pasohlávek na úpatí Pálavy. Návštěvnické centrum za 30 milionů korun tam staví Archeologický ústav Akademie věd. Návštěvnické centrum Mušov ponese název Brána do Římské říše a představí interaktivní a živou formou dějiny archeologického výzkumu v lokalitě do první republiky, samotné nálezy i význam Hradiska u Mušova, nejautentičtějšího římského naleziště na našem území. Stavba centra, které bude sídlit přímo v prostředí archeologického naleziště, začala loni v květnu, samotná budova už je dokončená, pokračují práce na interiérech centra a jeho vybavení, život římských legií budou prezentovat moderní technologie.


  ASUD doporučuje


  Tři výstavy s tématikou moderní historie

  Dovolujeme si Vám nabídnout tři výstavy s tématikou moderní historie. Jedná se o výstavu Bílá růže o protinacistickém odboji, Pod jednou střechou o českých a německých rodinách, které spojily jejich domy, a Spojování rozdělené minulosti, která až představuje autentické mnohdy protichůdné vzpomínání Čechů, Němců a Slováků z období 1937 až 1948.

  Detaily jsou v [ přiloženém pdf ].

  Srdečně
  Karolína Puttová
  Antikomplex z.s.


  Vycházející z ruin

  Znovuvytváření Evropy po druhé světové válce. Jak následky druhé světové války vedly k založení EU?

  Dramatizace možných rozhovorů Otců zakladatelů EU, vycházející z jejich postojů, životních zkušeností a zapsaných projevů. V originálním znění, dnes i s několikajazyčným překladem, k dispozici na stránkách projektu Euroclia - Historiana.

  Na semináři jsme si vyzkoušeli dramatizaci pod vedením Igora Jovaniće, který s tématem pracoval v Chorvatsku. Překlad Evy Zajícové obsahoval pouze nejnutnější údaje k daným osobám a scénář.

  Většina zúčastněných se s tématem vyrovnala dobře, všichni brali tuto možnost jako pozitivní, ale

  • bylo-li by toto téma sepisované z pohledu střední Evropy, možná by nám bylo bližší.
  • možno použít i na ZŠ, ale čím mladší děti, tím více je třeba věnovat času přípravě (námět na celoškolní projekt - na VV se vyrobí plakátky, vlajky. Na zeměpise se připraví mapa Evropy, do které je možné vepsat jména zúčastněných. Na LDV se rozdají role výrazně dopředu… Stejně tak jako scénář. Sehnat náznakové kostýmy by mohl být úkol pro širší kolektiv…).
  • hra určená pro hodně zúčastněných - možná lze role zredukovat (osoba + hlas lidu), ale nutno připravit dopředu. Stejně tak upravit počet jednajících.
  • na "jevišti" určit, zvýraznit prostor každého z vystupujících, aby byla situace přehlednější (inspicient, který při pražské premiéře uváděl jednotlivé postavy měl těžkou práci, která by byla tímto zvýrazněním ulehčena).
  • několik historických nepřesností sice pomáhá posunovat jednání kupředu, ale mělo by na ně být poukázáno.

  Podobné aktivity určitě děti bavit budou. Dobrá cesta k představě situace po válce.

  V evaluačním dotazníku většina zatrhla jako aktivitu velmi užitečnou a dobrou.

  Eva Zajícová

  Ke stažení [metodika] [role] [scénář] i [poznámky z konference].

  Zároveň poskytujeme materiály [Otevírání evropských hranic].


  Knihovna Václava Havla: Každý může změnit svět (e-learningová série o lidských právech)

  Den před nedožitými 82. narozeninami Václava Havla spustila Knihovna Václava Havla česko-anglickou vzdělávací videosérii o lidských právech pod názvem Každý může změnit svět – Lidská práva v životě a díle Václava Havla.

  Série šesti 10 minutových videolekcí představuje mladým lidem Václava Havla jako člověka, který celý svůj život bojoval za svobodu a lidská práva. Série seznamuje mladé diváky s nejdůležitějšími historickými událostmi druhé poloviny 20. století v Československu. Jejím cílem není jen reflexe života konkrétní osobnosti, ale uvědomění si nutnosti bojovat za svobodu a lidská práva soustavně a v každé době.

  Videolekce kombinují mluvené slovo s archivními materiály a jsou natočeny dynamickým youtube stylem. Průvodci české verze jsou moderátorka a zpěvačka Emma Smetana a choreograf a producent Yemi A.D. Anglickou verzí, kterou lze využít ve výuce angličtiny, provází dva mladí rodilí mluvčí.

  Lekce je možné zařadit do výuky dějepisu a společenskovědních předmětů na středních školách i v prvních ročnících vysokých škol.

  Lekce i doprovodné materiály jsou k dispozici na webové stránce projektu: https://www.vaclavhavel.cz/elearning/.

  S pozdravem,
  Tým Knihovny Václava Havla
  Vzdělávání
  Knihovna Václava Havla, o.p.s./Václav Havel Library
  Ostrovní 13, 110 00 Praha 1, Tel: +420 222 220 112


  HOBIT
  Nová sezóna Agentury Hobit
  Didaktické semináře, soutěže pro školy, zážitkové akce a letní tábory pro děti.

  Milí hobití přátelé,

  je tu nový Kalendář akcí. Udělejte si čas a přečtěte si spolu, co pro vás připravujeme v roce 2019. Nabídka je pestrá. Jako krasohled.Krasohled. Znáte tu věcičku. Malá trubička plná zázraků. Otočíte tubusem a před vámi se objeví zas nový obrazec. Třpytivý, krásný, trochu pomíjivý. Podmanivý, neobyčejný, skutečný i snový. Tak na tuhle hračku jsem si vzpomněl při psaní úvodu letošního Kalendáře. I v naší činnosti se potkáváme s krásou, s proměnlivostí i s fantazií. I naše plány jsou barevné, pestré a různorodé. Otočte a podívejte se.

  Barvy se střídají a prolínají. Červená je dychtivost a nadšení, modrá klid a spočinutí, bílá značí čistotu a šlechetnost, oranžová vitalitu, zelená je barva empatie a náklonnosti. Ne, nelekejte se, nechci vám dávat přednášky z psychologie, ani z dějin umění. Jen bych rád, abyste tohle všechno v naší činnosti našli, abyste v krasohledu zahlédli kousek prázdnin, abyste si vybrali. Co uvidíme, záleží přece na každém z nás.

  Ať se vám barevná sklíčka skládají do těch nejkrásnějších obrazů. Obrazů radosti, odvahy, moudrosti a přátelství.

  S pozdravem,

  Ivan Bauer a instruktoři Agentury Hobit

  Kalendář ke stažení naleznete [ ZDE ].

  AKTUÁLNÍ KURZY AKADEMIE LITERÁRNÍCH NOVIN
  Akademie Literárních novin přichází se zvýhodněnou nabídkou kurzů a seminářů v roce 2018, pro členy ASUD s 10% slevou!
  AKCE: 2. účastník za 1,- Kč nebo poukaz TESCO v hodnotě 500,- Kč.
  Informace o kurzech, jejich ceně, lektorech i elektronickou objednávku najdete na adrese akademie.literarky.cz.
  Další informace na telefonu 234 221 131 nebo písemně na adrese akademie@literarky.cz

  Soudobé československé a české dějiny – významná výročí 2018

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje akreditaci instituci: Akademie Literárních novin, IČ: 02513251 sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10 k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování kurzu České soudobé dějiny. Kurz se zabývá československými a českými soudobými dějinami v souvislosti s významnými výročími roku 2018: 1918 vznik samostatného státu ČR, 1938 Mnichovská dohoda, 1948 komunistický převrat a 1968 konec Pražského jara, a to v kontextu mezinárodních souvislostí včetně studené války.

  Osnova kurzu:

  • Rok 1918:
   Přednáška se zabývá okolnostmi vzniku a prvních let existence samostatného československého státu, který byl vyhlášen 28. října 1918. Toto datum lze pokládat za základní a výchozí mezník moderních českých a československých dějin. Vznik ČSR je právem spojován s činností zakladatelů státu – zejména s osobnostmi prvních dvou československých prezidentů T. G. Masarykem a E. Benešem a s významným slovenským politikem, diplomatem, vědcem a vojákem M. R. Štefánikem. První Československá republika jako společný stát Čechů a Slováků byla v letech 1918-1938 demokratickým státem opírajícím se o parlamentní systém a demokratickou ústavu, v němž podstatnou roli sehrávaly politické strany. Od svého vzniku patřilo Československo k zemím s rozvinutým průmyslem, v roce 1919 byla provedena měnová reforma a byl přijat v roce 1920 nostrifikační zákon s cílem překonat poválečný rozvrat.
  • Rok 1938:
   Události roku 1938 je třeba sledovat a vykládat z různých perspektiv, jež teprve vytvářejí celkovou mozaiku. Proč a jak se do krize se dostal a do jisté míry zklamal politický systém první republiky; mezinárodní souvislosti krize a důvody „mnichovské zrady“, resp. mohla být československá zahraniční politika jiná?; vojenská situace a vyhlídky případného konfliktu; složité vztahy mezi národnostmi první republiky, především vyvrcholení konfliktního společenství česko-německého, ale též zauzlení vztahů mezi Čechy a Slováky. Rozpad a konec první republiky zůstává nejen významnou epizodou moderních českých/československých dějin, ale též důležitou součástí české historické paměti. Zářijová krize a mnichovská konference jsou navíc jednou z nemnoha případů, kdy se české/československé dějiny na nějakou dobu staly součástí světových dějin. Analýza a interpretace „druhého života“ Mnichova včetně jeho dlouhodobých, ale reálných důsledků tvoří významnou součást jakéhokoli zamýšlení nad tímto výročím.
  • Rok 1948:
   Rozbor domácích událostí a širších souvislostí roku 1948 v Československu, kdy 25. února 1948 nastolili domácí komunisté totalitní režim a zahájili tak jedno z nejtragičtějších období novodobé historie českého a slovenského národa. V roce 1948 byla zahájena politická diktatura, která rychle destruovala demokratický a ústavní systém. Již předchozí politický vývoj, který únoru 1948 předcházel, obsahoval řadu zlomových okamžiků, které umožnily komunistům stát se nejvlivnější a nejpočetnější politickou silou v osvobozeném Československu od jara 1945.
  • Rok 1968:
   „Pražské jaro“ jako vážná krize komunistického režimu v Československu, jež se viditelně začala projevovat v roce 1967 a která vyvrcholila pokusem o reformu systému, doprovázenou emancipací společnosti na jaře 1968. Její zastavení vojenskou intervencí SSSR a dalších socialistických států v srpnu 1968. Režim plně obnovil kontrolu nad společností až počátkem 70. let. Události Pražského jara režimem výrazně otřásly, vedly k jeho částečné demontáži a v mnoha ohledech předznamenaly skutečný kolaps režimu na konci 80. let.

  Pojďte s námi objevovat lípy republiky a jejich poselství

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  v rámci celonárodních oslav 100. výročí vzniku republiky jsme se pustili do mapování jubilejních stromů, které připomínají důležité momenty naší historie.
  Jde o lípy republiky, které byly vysazeny na počest výročí vzniku Československé, ale i České republiky či dřeviny, které připomínají naši národní svobodu a demokracii.
  Nejsou-li tyto dřeviny řádně označeny, tak jejich poselství zaniká a mizí. Připravujeme se tím o živé svědky naší minulosti.
  Přidejte se k pátrání po stromech republiky a společně je uchraňme pro další generace.
  Založili jsme web Lípy republiky – lipyrepubliky.cz, který je nositelem celorepublikové databáze stromů republiky.
  Znáte nějakou lípu republiky? Svá zjištění můžete vkládat přímo na web či dejte prosím vědět na email info@lipyrepubliky.cz.
  Nemáte v obci žádný strom republiky? Můžete iniciovat jeho výsadbu.
  Doporučení jak postupovat při přípravách jubilejní výsadby a návody na hledání stromů republiky rovněž naleznete na webu lipyrepubliky.cz.
  Projekt je realizován skupinou nadšenců ve spolupráci s dalšími partnery.
  Děkujeme za vaši ochotu a těšíme se na spolupráci.

  Za projektový tým
  Aleš Rudl
  projekt Lípy republiky
  tel. 606 754 391


  Karel je king
  Karel je king! - Karel IV. v Českém rozhlasu.

  V karlovském roce přináší svůj díl také Český rozhlas. Autoři pojali téma moderně, s nadsázkou.

  Multimediální webová prezentace kareljeking.cz představuje největšího Čecha prostřednictvím článků, videí, interaktivní grafiky a hned několika nových audioformátů.

  Neformální projekt Karel je King! převážně vychází z historických faktů a drží se ověřených historických skutečností (články na web, audiotaháky). Relevanci obsahu zaštítili studenti a absolventi historických oborů FFUK.

  K reportážím z doby Karlovy, nebo o samotném Karlovi a mnoha jiným zajímavostem můžete vyrazit klikem na: www.kareljeking.cz


  Zážitková historie

  Spolek Sonosféra připravil projekt Rozeznění, díky němuž se zájemce o historii Lidic může vydat do neexistující vesnice a přímo na místě se sluchátky na uších prožít setkání s jejími obyvateli v letech druhé světové války. Projekt Rozeznění je neviditelná zvuková vesnice a má formu mobilní aplikace zdarma ke stažení z Google Play do zařízení se systémem Android. Aplikace se stahuje do telefonu kdekoliv, ale hraje pouze a výhradně na místě zničené vesnice.

  Samozřejmě to vše míří k hlubšímu pochopení historických událostí a zážitkovému způsobu výuky. Návštěvníci poznají, jak se žilo v letech heydrichiády na venkově, co je to přídělový systém, co byla Akce Victoria a podobně. Je to ideální námět na víkendový výlet.

  Pokud by Vás námět zaujal a chtěli jste ho přidat do Vaší nabídky, rád dodám další podrobnosti. Taky se můžete informovat na webu www.rozezneni.cz nebo na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.rdc.guide.

  Další informace:
  www.rozezneni.cz
  00420-775917913
  vilem@sonosfera.cz


  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
  Nabídka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
  • 1914-1918.npmk.cz

   Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spustilo webovou stránku s cílem především podpořit kvalitní výuku k výročí 1. světové války a poukázat na hlavní historické momenty a osobnosti, které sehrály významnou roli v letech 1914-1918 včetně vzniku Československé republiky.

  • Výzva „(Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země“

   Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu vyhlásila výzvu školám, žákům a studentům k účasti v projektu (Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země. Vytváříme společně interaktivní mapu pomníků vystavěných na území České republiky legionářům a vojákům padlým v 1.světové válce. Pokusme se oživit alespoň některé zapomenuté a neznámé lidské osudy a příběhy. Zapojilo se již velké množství základních i středních škol, mnoho žáků a studentů poslalo fotografie i informace o pomnících z celé České republiky i ze zahraničí.

   Veškeré informace a interaktivní mapu pomníků, která je dětmi průběžně doplňována, najdete na stránkách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze (Ne)zapomenutelné pomníky národa http://1914-1918.npmk.cz/nezapomenute-pomniky.

   Kontaktní osoba:
   Nataša Vavrušková
   služby e-PK - elektronické pedagogické knihovny, informační a reprografické služby - Pedagogická knihovna
   Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Mikulandská 5, 116 74 Praha 1
   Tel.: 221 966 435, 773 196 548

  • NPMK zařadilo zvláštní stránku o Přemyslu Pittrovi – pitter.npmk.cz
  • Ke stálé expozici jsou k dispozici pracovní sešity, a to ve třech variantách dle věku žáků: mladší žáci ZŠ (2. – 5. třída), starší žáci ZŠ (6.-9. třída) a nižších ročníků gymnázií a studenti SŠ. Pracovní listy jsou v ceně vstupného do muzea.
  • Těšíme se na Vaši návštěvu

   Mgr. Marie Chrobáková
   vedoucí kulturně-vzdělávacího oddělení Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1
   tel.: 257 533 455, fax.: 257 530 661
   e-mail: pedagog@npmk.cz, web: www.npmk.cz


  History Park

  Dovolujeme si Vás seznámit s novým projektem.

  Společnost HistoryPark s.r.o vznikla po pětiletých přípravách v roce 2014. Založili ji absolventi oboru archeologie jako soukromou, státem ani evropskými fondy nedotovanou společnost. Naším ambiciózním cílem je nejenom prezentovat informace o naší minulosti, ale především ukázat fascinující způsoby jejich získávání. Náš tým tvoří skupina zkušených archeologů s mnohaletou praxí při archeologických výzkumech v ČR i v zahraničí. Své zkušenosti hodláme nadále využívat k rozvoji archeologické vědy a to především prostřednictvím nejmodernějších přístupů, přístrojů a technologií.

  Více informací na webových stránkách (www.historypk.cz), případně na facebooku (www.facebook.com/HistoryPark).


  MMP
  Muzeum hlavního města Prahy

  má ve své nabídce desítky zajímavých programů pro školy v expozicích a výstavách, workshopy a přednášky, archeologické programy, procházky Prahou včetně komentované prohlídky pražských věží nebo dětskou hernu Po stopách Karla IV.

  Více podrobností naleznete na new.muzeumprahy.cz/pro-skoly/.


  Knižní tipy


  • ASUD doporučuje z nakladatelství Portál:

   Po stopách Karla IV.

   Ilustrace Michaela Bergmannová

   váz., 144 s., 285 Kč

   V roce oslav sedmistého výročí narození Karla IV. jsme připravili o největším českém králi populárně naučnou knihu pro děti. Obsah je proložen mnoha obrázky, komiksy, rébusy a hádankami, takže zábavnou formou zprostředkovává kvalitní informace o osobnosti a době tohoto panovníka. Knížku lze využít pro školní i domácí vzdělávání, jako podklad pro skupinovou práci, texty na čtení s porozuměním, projektové dny.

   [ Ukázka z knihy ]

   Součástí knihy jsou také dvě hry o Karlovi IV. a jeho době, vytisknout si je můžete [ zde ].

   Kniha se přenese do interaktivní podoby díky spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, které na podzim otevře v domě U Zlatého prstenu výstavu o Karlovi IV., jejíž součástí bude i tematický prostor pro děti a mládež.

   Přiloženou tiskovou zprávu můžete v případě potřeby využít.


  • E-shop PANT/Moderní dějiny Sdružení PANT zahajuje vlastní nakladatelskou činnost a otevírá specializovaný knižní e-shop. Nakladatelskou aktivitu zahajuje knihou slavné americké historičky Anne Applebaumové „Mezi Východem a Západem“ a nabízí i další její knihu z nakladatelství Beta-Dobrovský/Ševčík „Železná opona. Podrobení východní Evropy 1944–1956.“.
   E-shop můžete navštívit na adrese www.eshop-moderni-dejiny.cz
   Celá zpráva [ ZDE ]

  • Platforma evropské paměti a svědomí vydala v září 2013 mezinárodní čítanku určenou pro starší středoškoláky s názvem

   „Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě“.

   Knížka obsahuje třicet pozoruhodných životních příběhů lidí postižených totalitou ze šestnácti evropských zemí, doplněných fotografiemi, faksimilemi dokumentů, historickými úvody, mapkami a infoboxy. Na její přípravě se podílela dvacítka státních a nevládních institucí a organizací z patnácti evropských zemí. Jejím účelem je vzdělat dnešní mladou generaci o tragické totalitní minulosti Evropy a o důležitosti hájit základní lidská práva, svobody a demokratické hodnoty ve společnosti.

   Tato jedinečná nezisková publikace vyšla v anglickém, německém a francouzském jazyce s podporou Evropské komise z programu Evropa pro občany, Mezinárodního visegrádského fondu, Evropské sítě paměť a solidarita a Evropského institutu odkazu šoa. Českou verzi jsme vydali pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s podporou Konrad-Adenauer-Stiftung a Evropského institutu odkazu šoa. 1.-5., 8.-12. a 15.-20. června. Zúčastněné školy obdrží sadu čítanek pro studenty zdarma.

   Představení knihy má zhruba tento formát (celkem cca 90 minut):

   • úvod
   • promítnutí 1- 2 doprovodných krátkých dokumentárních filmů (délka: cca 5 minut)
   • četba ukázek (cca 15-20 minut) v podání známé/ho herce / herečky
   • beseda s pamětníkem z řad bývalých politických vězňů (zajistíme my, případně ve spolupráci s Vámi)
   • diskuse se studenty a učiteli

   Na podzim 2013 jsme na 14 školách úspěšně představili čítanku „Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě“ - po jedné v každém kraji ČR. Doprovázeli nás herci a herečky Ondřej Vetchý, Norbert Lichý, Zdeňka Žádníková-Volencová, Vladimír Javorský, Tereza Groszmannová a Ondřej Malý a také bývalý studentský vůdce Martin Mejstřík. Velmi dobrý ohlas u studentů mělo také vystoupení pamětníků, které zprostředkovala Konfederace politických vězňů ČR a Svaz PTP-VTNP. Více informací ke knížce a ohlasy z médií naleznete na www.memoryandconscience.eu/?s=čítanka.

   Pokud byste měli o představení čítanky na Vaši škole zájem, prosíme Vás o odezvu a o zamluvení termínu co nejdříve. Pro Vaši školu z naší strany nevzniknou žádné náklady. Věříme, že čítanka bude hodnotnou pomůckou pro výuku dějepisu na Vaší škole a těšíme se na setkání s Vámi. Jakékoliv dotazy ráda zodpovím.

   S přátelským pozdravem
   Dr. Neela Winkelmannová, výkonná ředitelka
   Platforma evropské paměti a svědomí, Londýnská 43, 120 00 Praha 2
   tel.: 222 561 053 | director@memoryandconscience.eu | www.memoryandconscience.eu

  • "Olga"
   Olga, ilustrační foto Rádi bychom Vás upozornili na velmi zajímavý dokument Olga - Zpráva o sledování objekta, který odmítal vypovídat a dělal si, co chtěl. Tento nový český celovečerní dokumentární film o první dámě Olze Havlové byl natočen stejným týmem, který dal v roce 2007 vzniknout úspěšnému dokumentu Občan Havel. Cílem filmu nebylo natočit film o Olze Havlové jako pouhé partnerce Václava Havla, ale vykreslit portrét svérázné a přátelské ženy, která zejména od 70. do 90. let 20. století sehrála významnou společenskou roli – ve veřejné i soukromé sféře. Tento individuální příběh vypovídá mnohé také o atmosféře tehdejší doby.
   Film přináší velké množství dosud neznámých záběrů, fotografií a vyprávění. Olga je zde představena jako ostrá glosátorka, zásadová disidentka, štědrá hostitelka v pražském bytě i na Hrádečku, jako žena věcná, nesnášející jakoukoliv okázalost, naopak milující jemný humor a říkající vždy to, co si myslí. Její přátelé potvrzují, že ani v roli první dámy svůj životní přístup nezměnila a zůstala stát pevně nohama na zemi.
   O filmu:
   • Dokumentární film, Česká republika 2014, 87 minut, film lze promítat i s anglickými titulky
   • Námět: Anna Freimanová
   • Scénář, režie, kamera: Miroslav Janek
   • Producent: Jarmila Poláková, Film&Sociologie
   • Koproducent: Česká televize
   • Distributor: Aerofilms
   Více na webu www.olgafilm.cz

  Vzdělávání


  • Jak vyučovat o holocaustu

   Vážené kolegyně a vážení kolegové,
   pokud jste se ještě nezúčastnili seminářů Jak vyučovat o holocaustu v Terezíně (níže Téma holocaust),
   viz: www.pamatnik-terezin.cz/seminar-i-stupne-jak-vyucovat-o-holokaustu

   S pozdravem
   P.Martinovský


  • Vážené kolegyně, vážení kolegové,

   dovolujeme si Vás upozornit na vzdělávací projekt Památníku Terezín Školákem ve válečných letech.

   Bližší informace naleznete na webu Školákem v Protektorátu - http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/


  • Nabídka Husitské teologické fakulty

   Pravidelné cykly se konají úspěšně již čtvrtým rokem v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Snaží se pokrýt různá náboženství světa, ať už jsou známá či méně známá, živá či dávno zapomenutá.

   Přednáší přední odborníci na daná témata, především pak pracovníci Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

   Současná nabídka přednášek je k dispozici zde: http://www.htf.cuni.cz/VAR.

   Aktuálně:

   • Strukturální interpretace mýtů a bohatýři ruských bylin Středověká alychymie mezi praxí a univerzitou
   • Náboženskost v díle Jaroslava Foglara
   • Středověké konspirační teorie
   • Popkulturní bytosti očima kulturologie a religionistiky

   Srdečně,

   Mgr. Marek Vinklát, Th.D.

   (Pozvánku najdete [ v příloze.)


  Soutěže


  • DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
   Dějepisná olympiáda je předmětová soutěž z historie pro žáky 8. - 9. ročníků základních škol, 3. - 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií; je postupovou soutěží, má 1 kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). Je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
   Propozice s podrobnými informacemi pro všechna postupová kola i historii starších ročníků najdete na internetových stránkách DO.
   Témata minulých ročníků: „Zločin a trest v českých zemích - od sv. Václava k Miladě Horákové", „Osobnosti české a moravské kultury – od národního obrození do konce 1. republiky", „Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě", „Od krokodýla k mamutovi", „Ve zdraví i v nemoci - Od šamana po penicilin", „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“, „Město v proměnách času“, „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. stol.", „Osobnost mého regionu z 18. stol.", „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“, „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938", „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace."
   Aktuálně: „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)".


  • Lidice INTERNETOVÁ VĚDOMOSTNÍ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PAMÁTNÍKU LIDICE
   "Lidice pro 21. století" je vzdělávací vědomostní soutěž pro děti a mládež z celého světa ve věku od 10 do 19 let (rozhodné datum je začátek soutěžě). Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice zavražděných nacisty v roce 1942 a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se k 2. světové válce a k nacistickým totalitním režimům ve světě ve 20. století.
   Soutěžící jsou rozděleni do dvou věkových kategorií: 10 - 14 a 15 - 19 let, první kolo soutěže zahrnuje vědomostní test na stránkách Památníku Lidice (soutěžící jej mohou vypracovat postupně během cca pěti týdnů) a volnou literární práci na vyhlášené téma o rozsahu max. 2000 znaků, postupující do druhého kola pak vyplní ještě jeden vědomostní test. Ocenění soutěžící obdrží skleněnou plastiku a věcné dary od partnerů soutěže.
   Registrace do soutěže končí 20.2.2020.
   Na stránkách soutěže najdete harmonogram a propozice i Aktuality .


  • Památník Terezín

   vyhlašuje na rok 2020 XXVI. ročník literární a XXIV. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem Památník Terezín

   Válka skončila, můžeme zapomenout?

   V květnu 2020 uplyne 75 let od porážky nacistického Německa. Druhá světová válka poznamenala či dokonce vzala životy miliónům civilistů, mezi nimiž se nacházeli i lidé pronásledovaní a vraždění na základě nacistických rasových zákonů. Ale přineslo ukončení války těm, kteří přežili, konec útrap? Mohli po osvobození zapomenout na všechno prožité a smířit se se ztrátou svých blízkých a přátel? Nebo se o zapomenutí ani pokoušet neměli, protože slovy Elieho Wiesela: „Zapomenout znamená zabít všechny oběti podruhé“? Co čekalo tyto lidi dále? Založení nové rodiny? Ponoření se do studia či do práce? Nebo život bez radosti a smyslu? Jak se můžeme tři čtvrtě století po holokaustu vyhnout postupnému zapomínání na jeho příčiny a oběti? Je poznání těchto příčin důležité i pro orientaci v problémech současného světa, které mohou vyústit ve válečné konflikty, etnické čistky či genocidu? Můžeme ho využít k tomu, abychom už v zárodku zabránili těmto procesům?

   Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

   Soutěž je určena pouze pro žáky škol České republiky. Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 23. března 2020. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží, počet zasílaných děl z jedné organizace - školy není nijak omezen. Literární práce zasílejte nejlépe elektronicky, výtvarné pouze fyzicky (poštou nebo osobně, zaslané práce se nevracejí.

   Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 11. června 2020 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny.

   Více informací na webu soutěže.


  • Tři projekty občanského sdružení Zapomenutí

   Projekt „Muzeum v krabičce“: při pátrání po historii věcí a předmětů se děti dozvídají zajímavé rodinné či jiné příběhy, které dále zpracovávají a s nimiž se účastní soutěže. Cílem hry je objevit půvab či původ starých věcí, nejen z hlediska jejich praktické funkce, ale i jako důležitých svědků doby, ve které vznikly a získat i ty žáky, kteří o historii jinak nemají zájem skrze věc známou z domova. Přitažlivost projektu „Muzeum v krabičce“ je zejména v tom, že děti pátrají po obyčejných věcech přímo ve svých rodinách. Díky tomu se dostanou k tématům, na která by se za normálních okolností vůbec neptaly. Pátrají po obyčejných věcech, což usnadní cestu k dávným příběhům i mladším dětem.

   „Muzeum v krabičce“ je již třetí projekt občanského sdružení Zapomenutí. Od roku 1999 sdružení nabízí společně s Židovským muzeem školám projekt „Zmizelí sousedé“, s nímž děti pátrají po tragických osudech Židů ve svém okolí.

   Na Zmizelé sousedy navázal projekt „Stopy totality“, který se zaměřil na dobu poválečného komunistického Československa, kdy pokračovaly perzekuce nevinných, jen zapříčiněny jinou ideou. Oba projekty jsou nadále školám k dispozici.

   Soutěž o nejvzácnější poklad z půdy - Muzeum v krabičce

   MvK K příležitosti stého výročí vzniku naší republiky bylo vypsáno již páté kolo soutěže Příběhů věcí z půdy. Soutěž je zaměřena na žáky základních škol a jejím cílem je skrze vypátrání příběhu jedné věci v rodinných souvislostech probudit i v mladších dětech nebo i v těch, kteří jinak o dějepis nemají zájem, chuť pátrat po historii a objevit skrze rodinný příběh, že výuka dějepisu má smysl. Soutěž je určena jednotlivcům i skupinám (tří a více účastníků).

   • Může se z věcí dávno zapomenutých na půdě nebo ve sklepě stát poklad, pomocí kterého můžeme zjistit něco z historie naší rodiny?
   • Najdete doma nebo třeba u prarodičů nějakou starší věc, která hrála zajímavou roli v historii rodiny, a odhalíte její příběh?
   • Může se z této věci jejím oživením stát rodinný poklad?

   Doma, na půdě, ve sklepě nebo na chalupě možná už desítky let leží věci, které skrývají tajemství nebo zajímavý příběh. Je to stará hračka, knížka, hudební nástroj, zbraň, uniforma, dopis nebo obrázek? Zjisti jaký je jejich příběh. Ke každému předmětu napiš co to je, komu patřil a kdy se do vaší rodiny dostal. Zeptej se rodičů nebo prarodičů, jak se objevená věc dostala do vaší rodiny, jakou roli hrála v jejich životě. Prožila nějakou významnou historickou událost (válku, revoluci, znárodnění, okupaci 1968)? Do 30.6.2015 se přihlaš a na web www.muzeumvkrabicce.cz ulož jednostránkovou povídku s fotografií nebo obrázkem věci nebo komiks nebo krátké video nebo animaci.

   Úkol: Najdi na půdě nebo ve sklepě věc, fotografii, dokument, který připomíná výročí nebo dobu, která následovala po těchto letech: Pátrej po starých dokumentech vztahujících se k roku1918,1938, 1948,1968 a 1988, po fotografiích, dopisech, uniformách. Nebo zkus najít jejich stopy ve svém nejbližším okolí (pamětní desky, bunkry, opevnění, hranice, stopy po bombardování, pádu letadel apod.). Zachyť jejich příběh. Zachyť jejich paměť, jejich vzpomínky na rodinné, nebo historické události. Může se účastnit jednotlivec i školní skupina.

   Pokud se podobných věcí najde ve třídě nebo škole více, lze z nich uspořádat dočasné školní muzeum, příběhy i celou akci zaznamenat a zdokumentovat a skrze registraci na webu www.muzeumvkrabicce.cz nám tento příspěvek zaslat do soutěže.

   Do minulých ročníku soutěže byly přihlášeny desítky prací s osudy nejrůznějších předmětů - trombón, který si nezabojoval, fotografie, které každý člen rodiny popisoval jinak (což bývá běžné), náramek, který byl poutem mezi dcerou a maminkou žijící v USA, šachy, které se (ne)účastnily Listopadu 1989, sluchátka z Tesly, lišák, který je celé starší generací hodně povědomý (že by nebyly jiné hračky?), osud starodávné trubky, která byla často zapomenuta v hostinci, svědectví a komiks o šavli, o které také každý z rodiny vypovídá jinak.

   Práce bylo nutno registrovat na webu muzeumvkrabicce.cz do 31. října 2017, vybrané příspěvky budou veřejně publikovány v roce 2018 a prvních deset vítězů a tři nejlepší školy získají předplatné časopisu (Časostroj). Všichni oceněnění získají certifikát.

   Další podrobnsti viz www.muzeumvkrabicce.cz.

  • Vojenský kufr „Tajemství vojenského kufříku – 2. světová válka“

   Další vzdělávací aktivita, připravená Vojenským historickým ústavem Praha, hra určená pro žáky a studenty od 13 do 19 let. Je zaměřena na rekonstruování příběhů vojáků československého domácího a zahraničního odboje za 2. světové války. Co vojáci prožívali a do jakých vojenských operací se zapojili?

   Na stránkách www.vhu.cz zájemci naleznou pět interaktivních vojenských kufrů. Ukrývají se v nich předměty a dokumenty, jež patřily vojákovi československé zahraniční armády na Západě, příslušnici československé zahraniční armády na Východě, dobrovolníkovi československé zahraniční armády na Blízkém východě a v Africe, příslušníkovi československého letectva v RAF a členovi domácího odboje. Úkolem každého hráče je prozkoumat jednotlivé předměty a zrekonstruovat životní příběh majitele kufru. Mapa událostí a přiložené otázky jim badatelskou práci usnadní.

   Hru naleznete na adrese http://www.vhu.cz/operace-historikon-zakladni-informace-a-objednavky-2/tajemstvi-vojenskeho-kufriku-2-svetova-valka/

   Už první díl hry „Tajemství vojenského kufříku“ věnovaný 1. světové válce se setkal s velkým zájmem učitelů i žáků a studentů (vítězné příběhy naleznete zde: http://www.vhu.cz/soutez-tajemstvi-vojenskeho-kufriku-zna-sve-viteze/). I první díl je zájemcům stále k dispozici na adrese www.vhu.cz/operace-historikon-zakladni-informace-a-objednavky-2/tajemstvi-vojenskeho-kufriku.

  • Dějepisná olympiáda Velká Morava
   Do V. ročníku dějepisné olympiády můžete svoji školu přihlašovat v období říjen-listopad 2018. Více na www.masaryk.info.

  Z Židovského muzea / Téma holocaust:

  ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

  Dva dvoudenní bloky seminářů pro učitele Židé, dějiny a kultura
  Výstavy: Zmizelí sousedé, Pocta dětským obětem holocaustu, Anna Franková - Odkaz pro současnost a Neztratit víru v člověka...
  Termíny, podrobnosti a další informace na webu.
  Židé, dějiny a kultura

  Židovské muzeum v Praze pravidelně pořádá v Praze i Brně čtyři jednodenní bloky seminářů pro učitele nazvané „Židé, dějiny a kultura“ a pro jeho absolventy také každoročnní jednodenní nadstavbový seminář - akreditace MSMT-311/2019-1-204. Projekt je podpořen MŠMT.

  Účastníci seminářů se v jejich průběhu podrobně seznámí s následujícími tématy:

  1. Dějiny Židů
  2. Tradice a zvyky Židů
  3. Holocaust/šoa
  4. Antisemitismus, Stát Izrael a současnost

  Semináře mohou dále sloužit jako inspirace pro výuku témat spojených s judaismem a šoa, ale i pro obecnější témata interkulturní výchovy. Pedagogové zároveň získají představu o programech, které mohou spolu se svými žáky a studenty u nás v muzeu absolvovat.

  V případě zájmu kontaktujte denisa.glacova@jewishmuseum.cz

  Více informací na jewishmuseum.cz.

  SEMINÁŘE K TÉMATU HOLOCAUST

  Terezín Třídenní semináře „Jak vyučovat o holokaustu“
  jsou pořádány již od roku 2000 ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v Brně a Památníku Terezín. Semináře jsou akreditovány ministerstvem školství a dosud jimi prošlo více než 1500 českých pedagogů.
  Semináře se zabývají problematikou židovství a holokaustu v našich zemích. Program začíná v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, a to přednáškami o dějinách židovského osídlení u nás, prohlídkou pražského židovského města a workshopy. V podvečer následuje přesun účastníků do Terezína a program pokračuje problematikou holokaustu všeobecně a historií terezínského ghetta. Třetí den semináře je věnován romské problematice v ČR od zvyků a tradic po jejich pronásledování a genocidu za 2. světové války.
  Účastníci obdrží velké množství výukového a dokumentačního materiálu a na závěr také osvědčení o absolvování semináře s akreditací MŠMT. Seminář je plně dotován MŠMT a MK České republiky, vysílající organizace hradí pouze dopravu z místa bydliště do Prahy a zpět. Ubytování a strava účastníků v průběhu semináře je hrazena organizátory.
  Více viz rubrika Tipy pro Vás.
  [ Památník Terezín ]
  Průvodce po Terezíně Lukáš Lev
  nabízí kromě prohlídky Terezína i zahraniční exkurze do koncentračních a vyhlazovacích táborů Flössenburg, Dachau, Sachsenhausen, Gross Rosen, Mauthausen, Bergen-Belsen, Auschwitz-Birkenau nebo Wannsee. Zajímavá je například i nabídka 4denního leteckého zájezdu do Krakova 10.4-13.4.2020.
  Více na webu pruvodceterezin.cz.

  "Oživlé vzpomínky" – Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát ke Dni památky obětí holocaustu 2012
  Keeping memory ASUD doporučuje materiály k výuce holocaustu, který vytvořil Památník Yad Vashem v Jeruzalémě – více informací naleznete na: MŠMT. Využívá projekt ESLI, Yad Vashemu a Mémorial de la Shoah (tvorba plakátů na téma Keeping Memory Alive – Children in the Holocaust). Náhledy plakátů a plán lekce jsou k dispozici na The International School for Holocaust Studies.

  Z regionů:

  • Dějepisná olympiáda Velká Morava a soluňští bratři Cyril a Metoděj

   Masarykovo muzeum organizuje prostřednictvím své pobočky Slovanského hradiště v Mikulčicích dějepisnou olympiádu na téma Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděje. Cílem soutěže je podněcovat děti obou stupňů základních škol k rozšiřování znalostí o vzniku prvního státního útvaru na našem území. Pomáhá žákům uvědomit si kulturní i náboženské hodnoty, které zde vybudoval silný panovnický rod a zanechali za sebou především sv. Cyril a sv. Metoděj.

   Soutěžící náleží do 2 věkových kategorií: nižší věková kategorie je pro žáky 4. až 6. třídy, vyšší pak pro žáky 7. až 9. třídy. Průběh soutěže je dvou-kolový: školní kolo a finálové kolo na Slovanském hradišti v Mikulčicích.

   Ve školním roce 2018/19 probíhá již V. ročník olympiády.

   Více viz www.masaryk.info.

  • Dějiny Moravy
   Ondřej Hýsek z Gymnázia INTEGRA Brno vytváří s kolegy v rámci projketu Učíme o Moravě učebnici dějepisu (328 stran), pracovní listy, metodiku a film (2 x 31 min.), v nichž se zabývá dějinami Moravy od počátků k dnešku. Materiály jsou v elektronické podobě dostupné na stránkách www.ucimeomorave.cz. Autoři rádi dávají materiály k dispozici pro obohacení základního učiva, vážným zájemcům z řad učitelů dějepisu je mohou zaslat poštou (oproti poštovnému).
   (Pozn: Učební materiály nemají schvalovací doložku MŠMT)

  O maturitním testu Cermatu

  Doporučujeme všem a zvlášť středoškolským učitelům dějepisu otevřít si portál Moderní dějiny. Je zde diskuse k maturitnímu testu z dějepisu z produkce Cermatu. Kritický rozbor testu iniciovaný z Ostravy a podepsaný skupinou učitelů z několika škol a diskusi k němu najdete na www.moderni-dejiny.cz

  Je tam několik článků:

  • 10 otázek ke státní maturitě z dějepisu (pod ním odkazy na tři televizní pořady regionálního zpravodajství z Ostravy)
  • Nová státní maturita? Ne, děkujeme.
  • Státní maturita z dějepisu. Diskutujte s Cermatem.
  • Cermat reaguje na kritiku nespokojených učitelů (odpověď hl. metodika spol. věd Cermatu)
  • Najdete zde odkaz i na příspěvek slovenského didaktika V. Kratochvíla k teorii i praxi testů.

  V jednom ze svých televizních vystoupení v ostravském vysílání konstatuje ředitel Cermatu P. Zelený, že test postihuje způsob výuky v současných středních

  školách zaměřený na sdělování fakt - výklad s výčtem dat, jmen, událostí, míst atd. To se zřejmě týká i základních škol.

  Pokud uznáte za vhodné vyjádřit se v rámci diskuse, můžete svůj příspěvek napsat buď přímo do příslušné rubriky na webové stránce nebo e-mailem autorovi výzvy Jiřímu Hruškovi: hruska@educa24.cz. Uvítáme vaše názory i na našem e-mailu asud@volny.cz


  Další informace

  • Informační listy
   Vážené kolegyně a vážení kolegové,
   pokud se budete chtít s kolegy podělit o své zkušenosti, nápady z praxe, inspiraci, poznatek ze zajímavé výstavy, tip na knihu, poznámku apod., rádi Vaše texty zveřejníme zde na webu či zařadíme do dalších vydání Informačních listů. Příspěvky event. i fotografie posílejte e-mailem na naši adresu.

   Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“.
   Projekt se zabývá osobnostmi a událostmi 20. století - konkrétně obdobím od roku 1918 do roku 1989, a to především s ohledem na dějinný vývoj nového státu a rovněž imigrační vlny způsobené klíčovými událostmi 20. století. Myšlenka na zpracování projektu v tomto rozsahu navazuje na projekt „Výtvarníci v československých legiích“, který je realizován za podpory MŠMT v průběhu roku 2013 s ohledem na jubilejní výročí v roce 2014, kdy uplyne 100 let od vzniku prvních československých jednotek v zahraničí - 23. 8. 1914 česká rota Nazdar ve Francii, 28. 8. 1914 Česká družina v carském Rusku. Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“ by měl být realizován v průběhu čtyř let. Každé historické období, které bude zpracováno v rámci jednoho kalendářního roku, je samostatnou, uzavřenou kapitolou.

   Práce v průběhu roku 2014 bude věnována období první republiky 1918 – 1938, v dalších letech bychom se zaměřili na období 2. světové války, poválečné období, emigraci po roce 1948, padesátá a šedesátá léta, emigraci po roce 1968 a nucenou emigraci po roce 1977, 80. léta a Sametovou revoluci v roce 1989. V období totalitních režimů se povědomí o československých občanech žijících v zahraničí a jejich činnosti (nejen) pro naši zemi vytrácelo. Projekt je tedy vhodnou příležitostí, jak žákům i pedagogům tuto část naší historie a tyto osobnosti přiblížit. V případě žáků českých škol v zahraničí je navíc bonusem skutečnost, že se tyto kapitoly dějin z velké části týkají českých komunit v zahraničí, což může zvýšit jejich národní sebevědomí a dává jim příležitost dozvědět se takto více i o historii země, v níž žijí.

   Více informací na www.csbh.cz - Česká škola bez hranic a Výtvarníci v československých legiích.

   (České školy bez hranic nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Činnost Českých škol bez hranic je koordinována občanským sdružením ČŠBH, o.s.)


   Polsko a polsko-české souvislosti

   Vážené kolegyně a vážení kolegové,

   nově jsme zahájili spolupráci s Polským institutem v Praze. Institut nabízí českým školám zdarma prezentaci Polska. Jedná se o dvouhodinový mezipředmětový projekt – více níže. Polská strana nabízí dvě možnosti prezentace: buď se žáky navštívíte jejich institut, nebo oni přijedou k Vám na školu.

   Během rozhovoru paní Laura sdělila, že projekt je určen především studentům prvních a druhých ročníků středních škol a gymnázií. Když jsme se šířeji bavili, o čem se během prezentací hovoří, nabyl jsem přesvědčení, že by tato témata mohla zaznít i v osmé nebo deváté třídě.

   Prosíme, popřemýšlejte u Vás ve školách společně s vyučujícími zeměpisu, zda tento projekt nevyzkoušíte. Poláci si připomínají 100. výročí znovunabytí nezávislosti a mají připraveno mnoho zajímavých akcí. Případná spolupráce školy s Polským institutem by mohla být přínosná.

   Název projektu: Polsko a polsko-české souvislosti
   Organizátor projektu: Polský institut v Praze
   Lokální partneři: vybrané střední školy

   Cíl projektu: Cílem projektu je představení Polska jako dobrého a dlouholetého souseda České republiky skrze společné body v polsko-české historii. Projekt má ukázat Polsko jako moderní zemi se zajímavou historií, ve které lze najít mnoho společných průsečíků s historií českou. Dalším neméně důležitým cílem projektu je prezentace Polska jako zajímavé destinace k návštěvě.

   Obsah projektu: Projekt je koncipován jako prezentace Polska ve dvou vyučovacích hodinách. První hodina je zaměřena na představení důležitých momentů polské historie a společné body ve společné polsko-české historii. Druhá hodina je koncipována jako workshop, ve kterém budou studenti diskutovat o obrazu Polska a Poláků v České republice, na což by navazovala prezentace o současném Polsku a uspořádání znalostí z obou lekcí.

   Popis projektu: Polskou republiku pojí s Českou republikou nejen 795 km dlouhá hranice, ale celá řada jiných elementů. Polsko patří mezi klíčové spojence a přátele České republiky. Obě země jsou členem NATO, Evropské unie a v neposlední řadě Visegrádské skupiny. Polsko je rovněž klíčovým obchodním partnerem České republiky, a patří jak mezi tři největší dovozce do ČR, tak je mezi třemi nejdůležitějšími exportními destinacemi českých výrobců.

   Polská státnost se datuje od roku 966 a události známé jako „Křest Polska“. Křesťanství bylo v Polsku přijato právě z českých zemí a v dalších stoletích pak obě země několikrát spojovala postava společného vládce. Polská i Česká republika měly v posledních staletích podobný osud. Obě země si prošly dlouhým obdobím bez vlastní státnosti, kterou opět získaly v roce 1918. Meziválečné období bylo pro obě země obdobím rozvoje a budování vztahů se svými sousedy. Během následujících let však nalezneme mnoho příkladů výjimečné spolupráce v boji proti nacismu. Polsko i Česká republika se po druhé světové válce ocitly za železnou oponou. I během těchto těžkých 40 let můžeme najít elementy spolupráce jako například Polsko-československá solidarita a její slavná setkání na hranicích.

   Laura Trebel-Gniazdowska
   Zastępca Dyrektora/Zástupkyně ředitele
   Instytut Polski w Pradze/Polský institut v Praze
   laura.trebel-gniazdowska@msz.gov.pl
   +420 220 410 410
   www.polskyinstitut.cz


   Vážené kolegyně a vážení kolegové,

   dne 17. 3. 2019 odvysílala stanice TV Nova svůj pořad Střepiny, ve kterém se mj. hovořilo o výuce dějepisu. Od některých kolegyní a kolegů se mi doneslo, že bychom se k dané reportáži měli vyjádřit.

   Nemyslím si však, že bychom se měli děsit reportáže, která by mohla být skvělou ukázkou manipulace s daty (například pro práci v hodinách mediální výchovy), o čemž hovoří i přemrštěné přívlastky: statistika je tristní, neznalost je alarmující atd... Rozhodně však není výpovědí o reálném stavu výuky dějepisu u nás...

   Celý článek [ ZDE ]

  • Národní kronika
   V Informačních listech jsme Vám popsali spuštění projektu Národní kroniky. Z původního plánu na databázi informací, prací, odkazů atd. především k tématům národní historie se myšlenka rozrostla až na zřízení instituce a muzea Národní kroniky.
   Po celou dobu se členové výboru ASUD snažili pomáhat především konzultační činností. Zároveň byl na 5 školách spuštěn pilotní projekt k tématu. Celá myšlenka Národní knihovny nabyla poměrně reálných rysů a byla dokonce prezentována v Senátu. Avšak zde se zároveň zjistilo, že myšlenka stojí „na hliněných nohách“. Autor myšlenky p. Palatajkov nebyl schopen (a stále není) jasně formulovat a sdělit, kdo bude za nápadem stát, kdo bude celou akci řídit a jak bude financována.
   I když samotnou myšlenku i nadále podporujeme a jeví se nám jako podnětná, práci na Národní kronice pozastavujeme až do té doby, než nám budou předloženy veškeré garance, které jsme požadovali.
   PM