Napsali o školství a vzdělávání

Výzva "Všem, jejichž hlas je slyšet"

VŠEM, JEJICHŽ HLAS JE SLYŠET
21. 9. 2007 byla v na půdě Univerzity Hradec Králové v rámci Konference "Matematika - základ evropské vzdělanosti" zveřejněna výzva "VŠEM, JEJICHŽ HLAS JE SLYŠET". Text výzvy zformuloval Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., z katedry didaktiky matematiky Matematicko fyzikální fakulty UK Praha a jejími signatáři jsou význačné osobnosti naší vědy, pedagogiky, případně veřejného a uměleckého života. Text se seznamem signatářů je na webu: aktuálně.cz - blog Petra Kukala nebo na pedagogickém webu Stolzová.

NONDUM OMNIUM DIERUM SOL OCCIDIT
Výzva Všem, jejichž hlas je slyšet získala mimořádný ohlas - je pod ní podepsáno již kolem tisíce vědců, umělců a pedagogů. Mnohé z Vás jistě zaujme i článek, v němž její autor děkuje těm, kdo text podpořili a odpovídá na řadu útoků ultraliberálních pedagogů a dalších stoupenců ministerstvem schválené reformy.
...Záporný ohlas vyvolala výzva u školských reformátorů, tvůrců rámcových vzdělávacích programů, učitelů pilotních škol ... u dobře placených školitelů ostatních učitelů ... u školských podnikatelů ... pitvali jednotlivé pasáže a věty výzvy ... ale zcela ignorovali to základní. Někteří se dokonce nechápavě táží, co bylo hlavním cílem zveřejnění výzvy...
...Nemohu se zbavit pocitu, že někteří kritici ... jsou nejvíce pobouřeni tím, že se někdo opovážil vstoupit do jejich vykolíkovaného území ... že ti, kteří vývoj českého školství v posledních sedmnácti letech nejvíce ovlivnili, nedokáží připustit jakékoli pochybnosti o úspěšnosti svého působeni...


PODĚKOVÁNÍ ASUD SIGNATÁŘŮM VÝZVY VŠEM, JEJICHŽ HLAS JE SLYŠET!
... rádi bychom poděkovali za vyjádření Vašich obav o úroveň vzdělanosti v naší zemi – od středověku proslulé vysokou úrovní gramotnosti ... Pokud by Vás zajímal názor učitelů, pokusili jsme se svůj pohled vyjádřit. Naše kritické připomínky k návrhům RVP pro dějepis jsme od roku 2000 formulovali v několika vyjádřeních pro MŠMT – ovšem bez pozitivní odezvy ... Východiskem ke změně – zastavení poklesu úrovně vzdělanosti mladých lidí – by asi měla být důkladná analýza současného stavu; bohužel od pracovníků veřejných institucí ji těžko můžeme očekávat. Neutěšený stav popsaný ve Výzvě je výsledkem patnácti let improvizací a neuvážených nebo nekompetentních rozhodnutí a opatření. Pokusili jsme se vyjádřit ty nejzávažnější ...

Většinu těchto článků najdete i na "webu pro pedagogickou tradici a kontinuitu" Stolzová
Přečtěte si například další text doc. RNDr. Jindřicha Bečváře, CSc. "K čemu mi to bude?"
či Devatero upozornění prof. Petra Piťhy

VELKÁ ILUZE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ (Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc)
...předmět etická výchova ... nácvik prosociálního jednání ... Že se děti ve zvláštním školním předmětu učí děkovat, požádat, omluvit se a zdravit, stojí za zamyšlení ... škola je především určitý řád, pokud chybí, změní se škola na zábavné zařízení ... Slyšeli vždy jen dobrý, výborný, skvělý, perfektní, Waw! a někdy máš smůlu ... nutný důsledek drzé lenosti, bohorovnosti a nedotknutelnosti se po vyjití školy změní v rány osudu ... Kult positive thinking nás dovedl ke karikatuře původní myšlenky ... je snadnější na žáky vlastně nemít žádné požadavky ... Učitelé, nadšení, co všechno si žáci dovedou najít, když brouzdají po internetu, by měli dát pozor, aby jim žáci neutonuli v bezbřehém salátu, který na internetu je ... odstraněním jakéhokoli memorování ... atrofie paměti a posléze zánik paměti vůbec ... naše školy budou opouštět dvacetiletí lidé s viditelnými rysy Alzheimerovy choroby ... zvláště evropská společnost degeneruje, což je ještě podepřeno nechutí inteligence k potřebné reprodukci. Každý demograf poctivě přizná, že Evropa stárne a blbne ...
Kdyby se společnost na chvíli vytrhla ze svého nezájmu a třeštění a jednala věcně, musilo by dojít ke trojímu: Odvolání ministra, okamžitému zrušení ústavu, který materiál (RVP) připravil, a k právnímu postihu za poškození vzniklé promrháním nepředstavitelných obnosů, které to stálo ... Je to zápas o vlastní lidskou hodnotu, o čest a také o děti, které jsou bezbrannou kořistí všeobsáhlé lži, ve které vesele žijeme.

LAMENT NAD VZDĚLANOSTÍ TENTOKRÁT ČESKOU Benjamin Kuras
Homo economicus myslí čistě černobíle a egocentricky ... funguje zcela bezohledně matematicky. Čím víc se oslabují podněty ideologické ... a psychologické ... tím víc se člověk řídí výlučně motivy ekonomickými. Klíčovým pojmem pro něho je výhodnost ... Vláda je ta poslední instituce, které záleží na udržování vzdělanosti národa ... hlupákům se snadněji vládne (zvlášť jsou-li politici sami nedostatečně vzdělaní), a proto mají politici silný ekonomický podnět k oslabování vzdělanosti občanů. Politik má k občanovi vztah převážně ten, jak z něho vyždímat co nejvíc peněz. Chytrého a vzdělaného občana nelze tak snadno ždímat jako občana hloupého a nevzdělaného. Hledat u politika jakékoli altruistické motivy a snažit se na ně apelovat je utopické a kontraproduktivní. Je to samozřejmě podnět krátkozraký a bumerangový, ... Jenže politici myslí krátkodobě, nejdál do příštích voleb.

NAŠE ŽHAVÁ SOUČASNOST
Referát na konferenci Matematika - základ evropské vzdělanosti 21. září 2007
Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., vedoucí katedry didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze
... V tomto příspěvku volně navazuji na svůj rozsáhlejší článek nazvaný Matematika, vzdělanost a vzdělávání ...
... Neumím si představit, jakým způsobem mohou RVP a ŠVP přispět ke zlepšení vzdělanosti a vzdělávání. Odpuzuje mě již šroubovaný, úřední a rádoby odborný jazyk RVP ... Domnívám se, že současná školská politika našeho státu značně přispívá k devastaci státních škol. Mám bohužel pocit, že právě to je cílem některých skupin reformátorů, zejména těch, kteří jsou nějak spjati se soukromým školstvím. Je totiž jasné, že se obtížněji budují soukromé školy vedle kvalitního státního školství než na jeho troskách. ...

KOMUNIKATIVNÍ BLBEC, NÁŠ CÍL - Doc. Pavel Janoušek
- diskuse odstartovaná na podzim se v zimě dále rozvíjela příspěvky vynikajících odborníků z několika vědeckých oborů...
... nemusíš sice nic vědět, ale postačí, když o tom budeš umět pěkně pohovořit ... Osobně přitom neznám nebezpečnějšího tvora, než je sebevědomý komunikativní blb ... není problém se u státnice potkat s budoucím učitelem či učitelkou literatury, kteří si přišli poplkat a mají přitom problém zařadit Máchu do století ... už se vůbec za svou pitomost nestydí ... Svatý boj proti biflování exemplárně odnášejí především historické obory související s něčím tak "nepotřebným" jako je paměť společnosti ...

O ŠKOLSTVÍ A SPOLEČNOSTI TROCHU JINAK aneb "trocha teorie nikoho nezabije..." (Jindřich Bešťák)
Globalismus ... líčí svět tak, jak by ho měli rádi neoliberálové. Pouze v této rovině ... řeší světový trh jakékoliv problémy a činí zbytečným politické rozhodování. Politika s jejím posláním určovat právní, sociální a ekologické podmínky pro hospodářské jednání je v této představě vyřazena ze hry a celá společnost včetně oblasti sociální a kulturní je řízena po vzoru podnikatelského subjektu. V tomto projektu stanovuje sféra podnikaní podmínky pro chod všech ostatních oblastí života společnosti a činí tak se zřetelem na optimalizaci vlastních cílů ... expanze ekonomiky systematicky rozkládá a ničí vazby primární i sekundární sociability. Tento proces není branou k větší svobodě, otevírá naopak dveře novým formám barbarizace modernity...

PROFESIONALITA UČITELE V (NEO)LIBERÁLNÍ DOBĚ - Stanislav Štech
Důsledky nadvlády liberalismu pro školní kulturu
Vystoupení doc. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. na konferenci k 60 letům pedagogických fakult:
Reakce na zprávu ČTK 7.11.2006: Odborníci z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy "doporučují také vyhlásit veřejnou soutěž k revizi školské reformy. Za důležité považují zejména podporovat rozmanitost, přenést ještě větší míru rozhodování na školy i učitele a zaručit rovné podmínky pro státní a nestátní instituce ve školství".

MATEMATIKA, VZDĚLANOST A VZDĚLÁVÁNÍ - Jindřich Bečvář
Referát Doc. RNDr. Jindřich Bečváře, CSc. na 10. setkání učitelů matematiky v říjnu 2006 v Srní na Šumavě
Příspěvek je zaměřen na kritiku některých současných jevů ve školství a vzdělávání - všestranné snižování požadavků, soustavné reformování, zatracování faktografických znalostí a důsledného procvičování dovedností, úpadek vyjadřovacích schopností, nedůslednosti ve výchově studentů i doktorandů atd.