Aktuálně

Podzimní exkurze ASUD

20.10.2018

Třicátou pátou jednodenní podzimní exkurzi připravujeme na sobotu 20. 10. 2018. Zamíříme na východ od Prahy. Opět jsme vybrali místa, která přinesou účastníkům nové poznatky i bohaté dojmy.

Program:

Malešov – tvrz
Maleč – záme spojený s Františkem Palackým
Krucemburk – J. Zrzavý (hrob a pamětní síň), zatím jen v jednání
Proseč – muzeum dýmek

Sraz v 7,15 v ulici Na Florenci blíže ke Florenci, odjezd v 7.30, návrat na stejné místo kolem 18 – 19 hod.

Poplatek za dopravu a vstupné 700,- Kč je možno uhradit převodem na konto ASUD 1926157399/ 0800 s vaším členským číslem jako variabilním symbolem, nebo hotově na místě proti potvrzení. Pokud bude škola žádat fakturu, uveďte to v přihlášce, stejně jako případné další účastníky.

Přihlášky zasílejte obratem (potřebujeme potvrdit objednaný autobus a průvodce) na email Ludmile Bursíkové (BursikLud@seznam.cz), nebo Lence Dvořákové (lenka.dvorakova.ga@seznam.cz.

S pozdravem za organizátory exkurze

Lenka Dvořáková, Ludmila Bursíková

Přihláška:

Přihlašuji se na historickou exkurzi dne 20. 10. 2018, akreditovanou MŠMT jako vzdělávací akce pod číslem 10350/2016-1-219 (ze dne 10. 3. 2016).

Dále prosím uveďte způsob platby (na požádání zašleme fakturu - uveďte IČO a adresu), eventuálně další účastníky.44. vzdělávací seminář ASUD

10.11.2018
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční, již 44. vzdělávací seminář ASUD.

Seminář se bude konat v sobotu 10. listopadu 2018 v saském středisku v budově Lužického semináře.

Téma: Česká státnost od středověku po 20. století.

Letos poněkud narušíme tradiční schéma – nebudou 2 velké přednášky, ale několik kratších příspěvků s možností diskuze. Zatím přislíbili účast prof. Lenka Bobková a Dr. Stanislav Slavík.

Seminář chystáme ve spolupráci se Společností přátel Lužice.

Seminář bude zdarma a bude na něm platit naše akreditace.

V případě zájmu přihlášky zatím neposílejte, jen si poznačte datum.

Jakmile bude program hotov, zašleme oficiální pozvánky.

Výbor ASUD


Decisions and Dilemnas 3

Praha 14. - 15. 6. 2018

Když se před několika lety rozběhl projekt Teaching Europe, který měl za úkol zmapovat učebnice dějepisu a společenskovědního oboru posledního ročníku povinné školní docházky, netušila jsem, že se tato práce stane součástí tak velkého projektu.

Ve všech učebnicích napříč Evropou jsme objevili jenom správná známá fakta o Evropské unii. Faktografie byla v pořádku, tak proč učení o EU je stále bráno jako povinnost a zájem je spíš soustředěn na osobnosti typu Karla IV.? A kdo se má tématu více věnovat? Dějepisáři mluví o povinnosti občankářů a naopak. Kdy se hlavně o EU učí? V posledním roce, kdy už studenti jsou jednou nohou ze školy, kdy je soustředění minimální… Toto a mnoho jiného se diskutovalo při první projektové práci.

Následoval tedy krok druhý - možná nejistota v učitelských řadách způsobila, že je téma probráno, ale vztah stále chybí. Proto se začala dávat dohromady metodická podpora. Výsledky, nápady, recepty na jednotlivé hodiny se ukládaly na hlavním portálu Euroclia Historiana, kam má přístup každý. Ale ne každý to ví. Materiálů je všude kolem nás tolik, že je třeba se prokousávat, vyhledávat.

Ušetříme tedy učitelům čas a dáme jim šanci, aby si sami vyzkoušeli alespoň některé z materiálů sami na sobě. Proč je nepozvat na setkání? A tak Euroclio z fondu Erasmus podpořilo celkem 8 mezinárodních konferencí, z nichž jedna se odehrála 14. -15. 6. v Praze (kdo jste nestihl pražské setkání, ještě budete mít šanci - například na Kypru, Chorvatsku, Portugalsku...).

Z pražské konference Učíme (se) o Evropské unii vznikl sborník [„Mimořádné Informační listy“].

Vycházející z ruin

Znovuvytváření Evropy po druhé světové válce. Jak následky druhé světové války vedly k založení EU?

Dramatizace možných rozhovorů Otců zakladatelů EU, vycházející z jejich postojů, životních zkušeností a zapsaných projevů. V originálním znění, dnes i s několikajazyčným překladem, k dispozici na stránkách projektu Euroclia - Historiana.

Na semináři jsme si vyzkoušeli dramatizaci pod vedením Igora Jovaniće, který s tématem pracoval v Chorvatsku. Překlad Evy Zajícové obsahoval pouze nejnutnější údaje k daným osobám a scénář.

Většina zúčastněných se s tématem vyrovnala dobře, všichni brali tuto možnost jako pozitivní, ale

 • bylo-li by toto téma sepisované z pohledu střední Evropy, možná by nám bylo bližší.
 • možno použít i na ZŠ, ale čím mladší děti, tím více je třeba věnovat času přípravě (námět na celoškolní projekt - na VV se vyrobí plakátky, vlajky. Na zeměpise se připraví mapa Evropy, do které je možné vepsat jména zúčastněných. Na LDV se rozdají role výrazně dopředu… Stejně tak jako scénář. Sehnat náznakové kostýmy by mohl být úkol pro širší kolektiv…).
 • hra určená pro hodně zúčastněných - možná lze role zredukovat (osoba + hlas lidu), ale nutno připravit dopředu. Stejně tak upravit počet jednajících.
 • na "jevišti" určit, zvýraznit prostor každého z vystupujících, aby byla situace přehlednější (inspicient, který při pražské premiéře uváděl jednotlivé postavy měl těžkou práci, která by byla tímto zvýrazněním ulehčena).
 • několik historických nepřesností sice pomáhá posunovat jednání kupředu, ale mělo by na ně být poukázáno.

Podobné aktivity určitě děti bavit budou. Dobrá cesta k představě situace po válce.

V evaluačním dotazníku většina zatrhla jako aktivitu velmi užitečnou a dobrou.

Eva Zajícová

Ke stažení [metodika] [role] [scénář] i [poznámky z konference].

Zároveň poskytujeme materiály [Otevírání evropských hranic].

Exkurze ASUD na Slánsko

se konala 9. 6. 2018 a velmi se vydařila. Navštívili jsme nejprve prezidentský salonek na nádraží ve Stochově, poté muzeum v Novém Strašecí a prošli se po stopách keltského bojovníka, následovalo město Slaný, dále klášter v Ročově a nakonec jsme se vybouřili v muzeu Oty Pavla v Buštěhradě. (Foto viz fb stránka ASUD.)


EDICE ASUD "INSPIRACE"

je obohacena o další svazky
16. - Via Carolina.
Inspirace 16 Inspirace 15
vyšel v roce 2016 a shrnuje práce, jejichž hlavním tématem je život, dílo a osud Otce vlasti. Zahrnuje jak krátké – motivační nápady, tak celohodinové práce i dlouhodobé projekty. Učitelé dějepisu propojili rámci mezipředmětových vztahů historické náměty, které přesahují do dalších vzdělávacích oborů.
Vzhledem ke skutečnosti, že ASUD získala na sborník dotaci, je sborník zdarma přístupný jak v digitální (pdf) tak i v tištěné podobě. Stačí napsat na naše stránky a sborník Vám za poštovné + balné zašleme.
[ Uložit pdf ]
15. - První světová válka, nápady z praxe.
Zpracoval Pavel Martinovský a kol.
Díky dotaci MŠMT může být i tento svazek [ zde k dispozici ke stažení ]
a bude rovněž zdarma nabízen i ve vytištěné podobě.

Další sborníky naší edice Inspirace


Všechny naše nové i starší sborníky si učitelé, studenti i další zájemci mohou objednat na adrese ASUD
(podrobnosti viz rubrika Publikace).

Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“.
Projekt se zabývá osobnostmi a událostmi 20. století - konkrétně obdobím od roku 1918 do roku 1989, a to především s ohledem na dějinný vývoj nového státu a rovněž imigrační vlny způsobené klíčovými událostmi 20. století. Myšlenka na zpracování projektu v tomto rozsahu navazuje na projekt „Výtvarníci v československých legiích“, který je realizován za podpory MŠMT v průběhu roku 2013 s ohledem na jubilejní výročí v roce 2014, kdy uplyne 100 let od vzniku prvních československých jednotek v zahraničí - 23. 8. 1914 česká rota Nazdar ve Francii, 28. 8. 1914 Česká družina v carském Rusku. Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“ by měl být realizován v průběhu čtyř let. Každé historické období, které bude zpracováno v rámci jednoho kalendářního roku, je samostatnou, uzavřenou kapitolou.

Práce v průběhu roku 2014 bude věnována období první republiky 1918 – 1938, v dalších letech bychom se zaměřili na období 2. světové války, poválečné období, emigraci po roce 1948, padesátá a šedesátá léta, emigraci po roce 1968 a nucenou emigraci po roce 1977, 80. léta a Sametovou revoluci v roce 1989. V období totalitních režimů se povědomí o československých občanech žijících v zahraničí a jejich činnosti (nejen) pro naši zemi vytrácelo. Projekt je tedy vhodnou příležitostí, jak žákům i pedagogům tuto část naší historie a tyto osobnosti přiblížit. V případě žáků českých škol v zahraničí je navíc bonusem skutečnost, že se tyto kapitoly dějin z velké části týkají českých komunit v zahraničí, což může zvýšit jejich národní sebevědomí a dává jim příležitost dozvědět se takto více i o historii země, v níž žijí.

Více informací na www.csbh.cz - Česká škola bez hranic a Výtvarníci v československých legiích.

(České školy bez hranic nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Činnost Českých škol bez hranic je koordinována občanským sdružením ČŠBH, o.s.)


Novinky

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

si Vás dovoluje pozvat na seminář spojený s výstavou

Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví.

Seminář se koná v úterý 2. října 2018 od 10 hodin.

Více na: http://www.npmk.cz/knihovna/dopady-udalosti-r-1968-normalizace-na-oblast-ceskoslovenskeho-skolstvi.

Závazné přihlášky zasílejte na indrakova@npmk.cz nebo hudouskova@npmk.cz .


Keltové
Výstava v NM 25.5.2018 - 24.2.2019

NM Výstava „Keltové“ seznámí návštěvníky s bohatým a proměnlivým světem doby železné ve střední Evropě. Přiblíží nezastupitelnou úlohu Čech ve vývoji vrcholné fáze evropského pravěku a zároveň ukáže výsledky odborné a vědecké práce českých muzejních a vědeckých pracovišť. Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě. Některé z předvedených nálezů budou vystavovány zcela poprvé a představují nejzajímavější výsledky terénních výzkumů dalších odborných pracovišť z posledních let.

Výstava představuje nálezy z bohatých i méně nákladných hrobů doby halštatské s ukázkami tehdejšího osobitého geometrického uměleckého stylu, který je možné pozorovat zejména na malovaných nádobách a krásných bronzových špercích. Období laténské kultury v Čechách návštěvníkům přiblíží prostřednictvím dvou základních témat – duchovního světa a každodenního života v prostředí sídlišť. Ukáže také fenomén vzniku výšinných opevněných sídlišť, hradišť a později tzv. oppid, která předcházela sídlištím městského charakteru. Z jejich organizace a úrovně života je zřejmé, že společněsu s ostatními oblastmi laténské kultury položila i oblast Čech základy historické Evropy.


HOBIT
Nová sezóna Agentury Hobit
Didaktické semináře, soutěže pro školy, zážitkové akce a letní tábory pro děti.

Vážení přátelé,

rok 2018 je tu a spolu s ním i nová sezóna Agentury Hobit. Dovolte, abychom Vám do nového roku popřáli mnoho štěstí, zdraví, ale i vzájemné blízkosti, hravosti a fantazie. Věříme, že tyto hodnoty jsou důležitými kameny nejen na našich táborech, ale i v běžném životě každého z nás. V odkazu níže najdete ke stažení Kalendář akcí na rok 2018. Stejné informace naleznete i na našich webových stránkách. Věrni tradici jsme pro Vás připravili čtyři tábory, ze kterých si mohou vybírat malí i velcí.

S pozdravem,

Instruktoři Agentury Hobit

Kalendář ke stažení naleznete [ ZDE ].

Mezinárodní den archeologie 20.10.2018

Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Může mít podobu archeologického festivalu pro rodiny, návštěvy archeologické lokality, cvičných vykopávek, přednášek nebo návštěvy archeologa ve škole. Každopádně aktivity a zábavné programy Mezinárodního dne archeologie jsou příležitostí, abyste v sobě i vy objevili vášeň pro minulost. Aktuální informace najdete buď na webu www.denarcheologie.cz nebo na Facebooku @denarcheologie.


ASUD doporučujeKnižní tipyVzdělávání


Soutěže


Z Židovského muzea / Téma holocaust:

ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Dva dvoudenní bloky seminářů pro učitele Židé, dějiny a kultura
 1. Dějiny Židů
 2. Tradice a zvyky Židů
 3. Holocaust/šoa
 4. Antisemitismus, Stát Izrael a současnost
Výstavy: Zmizelí sousedé, Pocta dětským obětem holocaustu, Anna Franková - Odkaz pro současnost a Neztratit víru v člověka...
Termíny, podrobnosti a další informace na webu.

SEMINÁŘE K TÉMATU HOLOCAUST

Lidice Třídenní semináře „Jak vyučovat o holokaustu“
jsou pořádány již od roku 2000 ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v Brně a Památníku Terezín. Semináře jsou akreditovány ministerstvem školství a dosud jimi prošlo více než 1500 českých pedagogů.
Semináře se zabývají problematikou židovství a holokaustu v našich zemích. Program začíná v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, a to přednáškami o dějinách židovského osídlení u nás, prohlídkou pražského židovského města a workshopy. V podvečer následuje přesun účastníků do Terezína a program pokračuje problematikou holokaustu všeobecně a historií terezínského ghetta. Třetí den semináře je věnován romské problematice v ČR od zvyků a tradic po jejich pronásledování a genocidu za 2. světové války.
Účastníci obdrží velké množství výukového a dokumentačního materiálu a na závěr také osvědčení o absolvování semináře s akreditací MŠMT. Seminář je plně dotován MŠMT a MK České republiky, vysílající organizace hradí pouze dopravu z místa bydliště do Prahy a zpět. Ubytování a strava účastníků v průběhu semináře je hrazena organizátory.
Více viz rubrika Tipy pro Vás.
[ Památník Terezín ]

"Oživlé vzpomínky" – Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát ke Dni památky obětí holocaustu 2012
Keeping memory ASUD doporučuje materiály k výuce holocaustu, který vytvořil Památník Yad Vashem v Jeruzalémě – více informací naleznete na: MŠMT. Využívá projekt ESLI, Yad Vashemu a Mémorial de la Shoah (tvorba plakátů na téma Keeping Memory Alive – Children in the Holocaust). Náhledy plakátů a plán lekce jsou k dispozici na The International School for Holocaust Studies.

Z regionů:


O maturitním testu Cermatu

Doporučujeme všem a zvlášť středoškolským učitelům dějepisu otevřít si portál Moderní dějiny. Je zde diskuse k maturitnímu testu z dějepisu z produkce Cermatu. Kritický rozbor testu iniciovaný z Ostravy a podepsaný skupinou učitelů z několika škol a diskusi k němu najdete na www.moderni-dejiny.cz

Je tam několik článků:

 • 10 otázek ke státní maturitě z dějepisu (pod ním odkazy na tři televizní pořady regionálního zpravodajství z Ostravy)
 • Nová státní maturita? Ne, děkujeme.
 • Státní maturita z dějepisu. Diskutujte s Cermatem.
 • Cermat reaguje na kritiku nespokojených učitelů (odpověď hl. metodika spol. věd Cermatu)
 • Najdete zde odkaz i na příspěvek slovenského didaktika V. Kratochvíla k teorii i praxi testů.

V jednom ze svých televizních vystoupení v ostravském vysílání konstatuje ředitel Cermatu P. Zelený, že test postihuje způsob výuky v současných středních

školách zaměřený na sdělování fakt - výklad s výčtem dat, jmen, událostí, míst atd. To se zřejmě týká i základních škol.

Pokud uznáte za vhodné vyjádřit se v rámci diskuse, můžete svůj příspěvek napsat buď přímo do příslušné rubriky na webové stránce nebo e-mailem autorovi výzvy Jiřímu Hruškovi: hruska@educa24.cz. Uvítáme vaše názory i na našem e-mailu asud@volny.cz


Další informace