Aktuálně

Aktivity ASUD

POZVÁNKA NA XLII. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ ASUD

14. DUBNA 2018 V NÁRODNÍM PEDAGOGICKÉM MUZEU J. A. KOMENSKÉHO
Vážené kolegyně a kolegové,

zveme Vás na další vzdělávací akci ASUD. Pravidelný jednodenní jarní seminář se bude konat v sobotu 14. dubna 2018 v přednáškovém sále Národního pedagogického muzea J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1 – Malá Strana od 9:30 hod. do cca 13:45, následuje exkurze od 14:15 hodin. V cyklu akreditovaném MŠMT Vývoj české státnosti (č.j. MSMT-10350/2016-1-219 ze dne 26. 4. 2016) se podíváme do historie a zároveň získáme několik praktických didaktických příkladů a metodických návodů.

Nejprve budeme reagovat na částečně zpolitizované téma romského holocaustu. S novými informacemi a nápady do výuky přijdou Mgr. Marie Smutná a Mgr. Tereza Štěpková z Terezínské iniciativy. K aktuálnímu osmičkovému roku promluví PhDr. Michal Lutovský z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v Praze. Přednáškou Sámova „říše“ si mimo jiné připomeneme buď rok 623 (možný nástup kupce Sáma – 1395 let), nebo 658 (možné datum úmrtí téhož – 1360 let).

Po přednáškách bude následovat valná hromada, letos volební.

Během semináře obdrží členové informace o činnosti ASUD a NPMJAK. Pro zájemce máme zdarma publikaci: Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století

V odpoledním bloku zavítáme do Werichovy vily. Nejprve nám Bc. Jana Ripplová představí programy pro školy a další nabídku vily, poté si bude moci každý objekt individuálně prohlédnout.

Můžete pozvat i své kolegy ze školy, např. vyučující občanské výchovy nebo společenských věd, které by tématika našeho semináře mohla zajímat, případně středoškolské a vysokoškolské studenty. Poplatek za seminář i exkurzi činí 300 Kč (pro nečleny o 50,- Kč více), pro důchodce 150 Kč a pro studenty 100 Kč.

Přihlášky posílejte pokud možno na e-mailovou adresu asudcr@seznam.cz, popřípadě můžete přijít ráno rovnou do budovy muzea. Poplatek lze platit hotově na místě, fakturou, nebo převodem na konto ASUD u České spořitelny 1926157399/0800.

Členové mohou během semináře zaplatit členský příspěvek.

Těšíme se s Vámi na shledanou,

výbor ASUD

[ Pozvánka ]

EDICE ASUD "INSPIRACE"

je obohacena o další svazky
16. - Via Carolina.
Inspirace 16 Inspirace 15
vyšel v roce 2016 a shrnuje práce, jejichž hlavním tématem je život, dílo a osud Otce vlasti. Zahrnuje jak krátké – motivační nápady, tak celohodinové práce i dlouhodobé projekty. Učitelé dějepisu propojili rámci mezipředmětových vztahů historické náměty, které přesahují do dalších vzdělávacích oborů.
Vzhledem ke skutečnosti, že ASUD získala na sborník dotaci, je sborník zdarma přístupný jak v digitální (pdf) tak i v tištěné podobě. Stačí napsat na naše stránky a sborník Vám za poštovné + balné zašleme.
[ Uložit pdf ]
15. - První světová válka, nápady z praxe.
Zpracoval Pavel Martinovský a kol.
Díky dotaci MŠMT může být i tento svazek [ zde k dispozici ke stažení ]
a bude rovněž zdarma nabízen i ve vytištěné podobě.

Další sborníky naší edice Inspirace


Všechny naše nové i starší sborníky si učitelé, studenti i další zájemci mohou objednat na adrese ASUD
(podrobnosti viz rubrika Publikace).

Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“.
Projekt se zabývá osobnostmi a událostmi 20. století - konkrétně obdobím od roku 1918 do roku 1989, a to především s ohledem na dějinný vývoj nového státu a rovněž imigrační vlny způsobené klíčovými událostmi 20. století. Myšlenka na zpracování projektu v tomto rozsahu navazuje na projekt „Výtvarníci v československých legiích“, který je realizován za podpory MŠMT v průběhu roku 2013 s ohledem na jubilejní výročí v roce 2014, kdy uplyne 100 let od vzniku prvních československých jednotek v zahraničí - 23. 8. 1914 česká rota Nazdar ve Francii, 28. 8. 1914 Česká družina v carském Rusku. Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“ by měl být realizován v průběhu čtyř let. Každé historické období, které bude zpracováno v rámci jednoho kalendářního roku, je samostatnou, uzavřenou kapitolou.

Práce v průběhu roku 2014 bude věnována období první republiky 1918 – 1938, v dalších letech bychom se zaměřili na období 2. světové války, poválečné období, emigraci po roce 1948, padesátá a šedesátá léta, emigraci po roce 1968 a nucenou emigraci po roce 1977, 80. léta a Sametovou revoluci v roce 1989. V období totalitních režimů se povědomí o československých občanech žijících v zahraničí a jejich činnosti (nejen) pro naši zemi vytrácelo. Projekt je tedy vhodnou příležitostí, jak žákům i pedagogům tuto část naší historie a tyto osobnosti přiblížit. V případě žáků českých škol v zahraničí je navíc bonusem skutečnost, že se tyto kapitoly dějin z velké části týkají českých komunit v zahraničí, což může zvýšit jejich národní sebevědomí a dává jim příležitost dozvědět se takto více i o historii země, v níž žijí.

Více informací na www.csbh.cz - Česká škola bez hranic a Výtvarníci v československých legiích.

(České školy bez hranic nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Činnost Českých škol bez hranic je koordinována občanským sdružením ČŠBH, o.s.)


Novinky

Nová sezóna Agentury Hobit
Vážení přátelé,

rok 2018 je tu a spolu s ním i nová sezóna Agentury Hobit. Dovolte, abychom Vám do nového roku popřáli mnoho štěstí, zdraví, ale i vzájemné blízkosti, hravosti a fantazie. Věříme, že tyto hodnoty jsou důležitými kameny nejen na našich táborech, ale i v běžném životě každého z nás.

V odkazu níže najdete ke stažení Kalendář akcí na rok 2018. Stejné informace naleznete i na našich webových stránkách. Věrni tradici jsme pro Vás připravili čtyři tábory, ze kterých si mohou vybírat malí i velcí.

Ale pozor, máme zde i jednu specialitu! U příležitosti oslavy dvacátých narozenin Agentury Hobit vznikl dokumentární film shrnující dvě dekády naší činnosti. Bude nám ctí, pokud 6. dubna dorazíte na premiéru do pražského kina Ponrepo a užijete si spolu s námi večer plný vzpomínek a společného veselí.

S pozdravem,

Instruktoři Agentury Hobit

Kalendář ke stažení naleznete [ ZDE ].

Grónsko – země ledu, života a zemědělství v Národním zemědělském muzeu v Praze
NZM

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

rádi bychom Vás a Vaše žáky pozvali na výstavu Grónsko – země ledu, života a zemědělství v Národním zemědělském muzeu v Praze, která se koná od 11. ledna do 4. dubna 2018. V rámci výstavy jsme pro vás připravili komentované prohlídky s autory výstavy. Vydejte se s nimi na cestu za poznáním Grónska – kouzelné přírody, života, historie, kultury, uměleckých projevů, zemědělství. Komentované prohlídky mohou doplnit výuku zeměpisu, dějepisu a přírodopisu a obohatit žáky o řadu zajímavých nových informací.

Autoři výstavy, manželé Alena a Jaroslav Klempířovi, jsou odborníky na Grónsko, jeho přírodu, obyvatele, tradice a život. Za roky, které zde strávili prací a bádáním shromáždili množství dokumentů z historie i současnosti Grónska, této země ledu.

Komentované prohlídky pro školy se konají v termínech:

 • LEDEN: středa 17. ledna, čtvrtek 18. ledna, úterý 23. ledna, středa 24. ledna, středa 31. ledna
 • ÚNOR: čtvrtek 1. února, středa 7. února, čtvrtek 8. února, středa 14. února, čtvrtek 15. února, středa 21. února, čtvrtek 22. února
 • BŘEZEN: čtvrtek 1. března, středa 7. března, středa 14. března, čtvrtek 15. března, středa 21. března, čtvrtek 22. března

Na komentované prohlídky je nutné se předem rezervovat na e-mailu lektor@nzm.cz nebo na telefonním čísle 220 308 329.

Vstupné do Národního zemědělského muzea včetně lektorských programů je pro školní skupiny zdarma, na 8 dětí připadá zdarma 1 pedagog.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Mgr. Jan Malý, lektor
tel. 220 308 329, jan.maly@nzm.cz
Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7, www.nzm.cz


AKTUÁLNÍ KURZY AKADEMIE LITERÁRNÍCH NOVIN
Akademie Literárních novin přichází se zvýhodněnou nabídkou kurzů a seminářů v roce 2018, pro členy ASUD s 10% slevou!
Informace o kurzech, jejich ceně, lektorech i elektronickou objednávku najdete na adrese akademie.literarky.cz.
Další informace na telefonu 234 221 131 nebo písemně na adrese akademie@literarky.cz

Soudobé československé a české dějiny – významná výročí 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje akreditaci instituci: Akademie Literárních novin, IČ: 02513251 sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10 k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování kurzu České soudobé dějiny. Kurz se zabývá československými a českými soudobými dějinami v souvislosti s významnými výročími roku 2018: 1918 vznik samostatného státu ČR, 1938 Mnichovská dohoda, 1948 komunistický převrat a 1968 konec Pražského jara, a to v kontextu mezinárodních souvislostí včetně studené války.

Osnova kurzu:

 • Rok 1918:
  Přednáška se zabývá okolnostmi vzniku a prvních let existence samostatného československého státu, který byl vyhlášen 28. října 1918. Toto datum lze pokládat za základní a výchozí mezník moderních českých a československých dějin. Vznik ČSR je právem spojován s činností zakladatelů státu – zejména s osobnostmi prvních dvou československých prezidentů T. G. Masarykem a E. Benešem a s významným slovenským politikem, diplomatem, vědcem a vojákem M. R. Štefánikem. První Československá republika jako společný stát Čechů a Slováků byla v letech 1918-1938 demokratickým státem opírajícím se o parlamentní systém a demokratickou ústavu, v němž podstatnou roli sehrávaly politické strany. Od svého vzniku patřilo Československo k zemím s rozvinutým průmyslem, v roce 1919 byla provedena měnová reforma a byl přijat v roce 1920 nostrifikační zákon s cílem překonat poválečný rozvrat.
 • Rok 1938
  Události roku 1938 je třeba sledovat a vykládat z různých perspektiv, jež teprve vytvářejí celkovou mozaiku. Proč a jak se do krize se dostal a do jisté míry zklamal politický systém první republiky; mezinárodní souvislosti krize a důvody „mnichovské zrady“, resp. mohla být československá zahraniční politika jiná?; vojenská situace a vyhlídky případného konfliktu; složité vztahy mezi národnostmi první republiky, především vyvrcholení konfliktního společenství česko-německého, ale též zauzlení vztahů mezi Čechy a Slováky. Rozpad a konec první republiky zůstává nejen významnou epizodou moderních českých/československých dějin, ale též důležitou součástí české historické paměti. Zářijová krize a mnichovská konference jsou navíc jednou z nemnoha případů, kdy se české/československé dějiny na nějakou dobu staly součástí světových dějin. Analýza a interpretace „druhého života“ Mnichova včetně jeho dlouhodobých, ale reálných důsledků tvoří významnou součást jakéhokoli zamýšlení nad tímto výročím.
 • Rok 1948
  Rozbor domácích událostí a širších souvislostí roku 1948 v Československu, kdy 25. února 1948 nastolili domácí komunisté totalitní režim a zahájili tak jedno z nejtragičtějších období novodobé historie českého a slovenského národa. V roce 1948 byla zahájena politická diktatura, která rychle destruovala demokratický a ústavní systém. Již předchozí politický vývoj, který únoru 1948 předcházel, obsahoval řadu zlomových okamžiků, které umožnily komunistům stát se nejvlivnější a nejpočetnější politickou silou v osvobozeném Československu od jara 1945.
 • Rok 1968
  „Pražské jaro“ jako vážná krize komunistického režimu v Československu, jež se viditelně začala projevovat v roce 1967 a která vyvrcholila pokusem o reformu systému, doprovázenou emancipací společnosti na jaře 1968. Její zastavení vojenskou intervencí SSSR a dalších socialistických států v srpnu 1968. Režim plně obnovil kontrolu nad společností až počátkem 70. let. Události Pražského jara režimem výrazně otřásly, vedly k jeho částečné demontáži a v mnoha ohledech předznamenaly skutečný kolaps režimu na konci 80. let.

Pojďte s námi objevovat lípy republiky a jejich poselství
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v rámci celonárodních oslav 100. výročí vzniku republiky jsme se pustili do mapování jubilejních stromů, které připomínají důležité momenty naší historie.

Jde o lípy republiky, které byly vysazeny na počest výročí vzniku Československé, ale i České republiky či dřeviny, které připomínají naši národní svobodu a demokracii.

Nejsou-li tyto dřeviny řádně označeny, tak jejich poselství zaniká a mizí. Připravujeme se tím o živé svědky naší minulosti.

Přidejte se k pátrání po stromech republiky a společně je uchraňme pro další generace.

Založili jsme web Lípy republiky – www.lipyrepubliky.cz, který je nositelem celorepublikové databáze stromů republiky.

Znáte nějakou lípu republiky? Svá zjištění můžete vkládat přímo na web či dejte prosím vědět na email info@lipyrepubliky.cz.

Nemáte v obci žádný strom republiky? Můžete iniciovat jeho výsadbu.

Doporučení jak postupovat při přípravách jubilejní výsadby a návody na hledání stromů republiky rovněž naleznete na webu www.lipyrepubliky.cz.

Projekt je realizován skupinou nadšenců ve spolupráci s dalšími partnery.

Děkujeme za vaši ochotu a těšíme se na spolupráci.

Za projektový tým
Aleš Rudl
projekt Lípy republiky
tel. 606 754 391


ASUD doporučujeKnižní tipyVzdělávání


Soutěže


Z Židovského muzea / Téma holocaust:

ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Dva dvoudenní bloky seminářů pro učitele Židé, dějiny a kultura
 1. Dějiny Židů
 2. Tradice a zvyky Židů
 3. Holocaust/šoa
 4. Antisemitismus, Stát Izrael a současnost
Výstavy: Zmizelí sousedé, Pocta dětským obětem holocaustu, Anna Franková - Odkaz pro současnost a Neztratit víru v člověka...
Termíny, podrobnosti a další informace na webu.

SEMINÁŘE K TÉMATU HOLOCAUST

Lidice Třídenní semináře „Jak vyučovat o holokaustu“
jsou pořádány již od roku 2000 ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v Brně a Památníku Terezín. Semináře jsou akreditovány ministerstvem školství a dosud jimi prošlo více než 1500 českých pedagogů.
Semináře se zabývají problematikou židovství a holokaustu v našich zemích. Program začíná v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, a to přednáškami o dějinách židovského osídlení u nás, prohlídkou pražského židovského města a workshopy. V podvečer následuje přesun účastníků do Terezína a program pokračuje problematikou holokaustu všeobecně a historií terezínského ghetta. Třetí den semináře je věnován romské problematice v ČR od zvyků a tradic po jejich pronásledování a genocidu za 2. světové války.
Účastníci obdrží velké množství výukového a dokumentačního materiálu a na závěr také osvědčení o absolvování semináře s akreditací MŠMT. Seminář je plně dotován MŠMT a MK České republiky, vysílající organizace hradí pouze dopravu z místa bydliště do Prahy a zpět. Ubytování a strava účastníků v průběhu semináře je hrazena organizátory.
Více viz rubrika Tipy pro Vás.
[ Památník Terezín ]

"Oživlé vzpomínky" – Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát ke Dni památky obětí holocaustu 2012
Keeping memory ASUD doporučuje materiály k výuce holocaustu, který vytvořil Památník Yad Vashem v Jeruzalémě – více informací naleznete na: MŠMT. Využívá projekt ESLI, Yad Vashemu a Mémorial de la Shoah (tvorba plakátů na téma Keeping Memory Alive – Children in the Holocaust). Náhledy plakátů a plán lekce jsou k dispozici na The International School for Holocaust Studies.

Z regionů:


O maturitním testu Cermatu

Doporučujeme všem a zvlášť středoškolským učitelům dějepisu otevřít si portál Moderní dějiny. Je zde diskuse k maturitnímu testu z dějepisu z produkce Cermatu. Kritický rozbor testu iniciovaný z Ostravy a podepsaný skupinou učitelů z několika škol a diskusi k němu najdete na www.moderni-dejiny.cz

Je tam několik článků:

 • 10 otázek ke státní maturitě z dějepisu (pod ním odkazy na tři televizní pořady regionálního zpravodajství z Ostravy)
 • Nová státní maturita? Ne, děkujeme.
 • Státní maturita z dějepisu. Diskutujte s Cermatem.
 • Cermat reaguje na kritiku nespokojených učitelů (odpověď hl. metodika spol. věd Cermatu)
 • Najdete zde odkaz i na příspěvek slovenského didaktika V. Kratochvíla k teorii i praxi testů.

V jednom ze svých televizních vystoupení v ostravském vysílání konstatuje ředitel Cermatu P. Zelený, že test postihuje způsob výuky v současných středních

školách zaměřený na sdělování fakt - výklad s výčtem dat, jmen, událostí, míst atd. To se zřejmě týká i základních škol.

Pokud uznáte za vhodné vyjádřit se v rámci diskuse, můžete svůj příspěvek napsat buď přímo do příslušné rubriky na webové stránce nebo e-mailem autorovi výzvy Jiřímu Hruškovi: hruska@educa24.cz. Uvítáme vaše názory i na našem e-mailu asud@volny.cz


Další informace