Aktuálně

Aktivity ASUD

Jarní exkurze ASUD 9. 6. 2018 - Slánsko

Jarní jednodenní exkurzi připravujeme na sobotu 9. 6. 2018. Opět jsme vybrali místa, která přinesou účastníkům nové poznatky i bohaté dojmy.

PROGRAM:
Kamenné Žehrovice – keltská svatyně
Nové Strašecí – nová expozice o Keltech
Ročov - klášter
Slaný – procházka městem, návštěva muzea
Buštěhrad – muzeum Oty Pavla

Sraz v 7,15 v ulici Na Florenci blíže ke Florenci, odjezd v 7.30, návrat na stejné místo kolem 18 – 19 hod. Cena za dopravu a vstupné 600,- Kč.

Přihlášky zasílejte na email Ludmile Bursíkové (BursikLud@seznam.cz), nebo Lence Dvořákové (lenka.dvorakova.ga@seznam.cz), v přihlášce uveďte, prosím, způsob platby. Na požádání zašleme fakturu (uveďte IČO a adresu).

S pozdravem za organizátory exkurze
Lenka Dvořáková, Ludmila Bursíková

EUROCLIO
Konference Euroclio – ASUD – SPL
Erasmus +

UČÍME (SE) O EVROPSKÉ UNII

Praha 14. a 15. června 2018

Konference UČÍME (SE) O EVROPSKÉ UNII je součástí bloku konferencí Decisions and Dilemmas 3, které připravuje v letošním roce Euroclio z fondu Erasmus+ a které se uskuteční ještě na Kypru, v Bulharsku, Chorvatsku, Finsku, Lotyšsku, Portugalsku a ve Španělsku. Protože má Euroclio zájem, aby se účastnili nejen lidé z okolí, kde se konference koná, ale aby byli přítomni i pedagogové a pracovníci ze vzdálenějších míst jednotlivých států (jichž se problematika současné EU týká), připravilo podpůrnou dotaci. Což znamená následující:

Účast na konferenci je zdarma. Účastníci ze vzdálenosti nad 100 km od místa konference (tím bereme historické jádro Prahy) budou mít proplacenu dopravu a nocleh se snídaní. Budeme rádi, když přijedete a strávíme spolu oba dny. Přesto chápeme, že máte různé úkoly a povinnosti, a pokud nebude pro Vás možné na konferenci setrvat po oba dny, prosíme, zohledněte toto v přihlášce. Přihlášky zasílejte e-mailem na asudcr@seznam.cz do 31. května. Kapacita konference je omezena a přednost dostanou ti, kdo se přihlásí dříve.

 1. 1. den konference na Základní škole Vratislavova 13: škola se nachází poblíž zastávek tramvají Výtoň a Albertov.
 2. Ubytování bude v botelu Racek v Praze – Podolí. Botel se nachází 2 zastávky od místa konání (tram Kublov), nebo 10 minut pěšky podél řeky.
 3. 2. den konference: Lužický seminář se nachází na Malé Straně mezi zastávkami tramvají Malostranské náměstí a metra/tramvají Malostranská. Popřípadě se sem dá dojít ze zastávky metra a tramvaje Staroměstská – přes Karlův most.
Těšíme se na Vás
Výbor ASUD
[ Pozvánka ] [ Program ] [ Přihláška ]

EDICE ASUD "INSPIRACE"

je obohacena o další svazky
16. - Via Carolina.
Inspirace 16 Inspirace 15
vyšel v roce 2016 a shrnuje práce, jejichž hlavním tématem je život, dílo a osud Otce vlasti. Zahrnuje jak krátké – motivační nápady, tak celohodinové práce i dlouhodobé projekty. Učitelé dějepisu propojili rámci mezipředmětových vztahů historické náměty, které přesahují do dalších vzdělávacích oborů.
Vzhledem ke skutečnosti, že ASUD získala na sborník dotaci, je sborník zdarma přístupný jak v digitální (pdf) tak i v tištěné podobě. Stačí napsat na naše stránky a sborník Vám za poštovné + balné zašleme.
[ Uložit pdf ]
15. - První světová válka, nápady z praxe.
Zpracoval Pavel Martinovský a kol.
Díky dotaci MŠMT může být i tento svazek [ zde k dispozici ke stažení ]
a bude rovněž zdarma nabízen i ve vytištěné podobě.

Další sborníky naší edice Inspirace


Všechny naše nové i starší sborníky si učitelé, studenti i další zájemci mohou objednat na adrese ASUD
(podrobnosti viz rubrika Publikace).

Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“.
Projekt se zabývá osobnostmi a událostmi 20. století - konkrétně obdobím od roku 1918 do roku 1989, a to především s ohledem na dějinný vývoj nového státu a rovněž imigrační vlny způsobené klíčovými událostmi 20. století. Myšlenka na zpracování projektu v tomto rozsahu navazuje na projekt „Výtvarníci v československých legiích“, který je realizován za podpory MŠMT v průběhu roku 2013 s ohledem na jubilejní výročí v roce 2014, kdy uplyne 100 let od vzniku prvních československých jednotek v zahraničí - 23. 8. 1914 česká rota Nazdar ve Francii, 28. 8. 1914 Česká družina v carském Rusku. Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“ by měl být realizován v průběhu čtyř let. Každé historické období, které bude zpracováno v rámci jednoho kalendářního roku, je samostatnou, uzavřenou kapitolou.

Práce v průběhu roku 2014 bude věnována období první republiky 1918 – 1938, v dalších letech bychom se zaměřili na období 2. světové války, poválečné období, emigraci po roce 1948, padesátá a šedesátá léta, emigraci po roce 1968 a nucenou emigraci po roce 1977, 80. léta a Sametovou revoluci v roce 1989. V období totalitních režimů se povědomí o československých občanech žijících v zahraničí a jejich činnosti (nejen) pro naši zemi vytrácelo. Projekt je tedy vhodnou příležitostí, jak žákům i pedagogům tuto část naší historie a tyto osobnosti přiblížit. V případě žáků českých škol v zahraničí je navíc bonusem skutečnost, že se tyto kapitoly dějin z velké části týkají českých komunit v zahraničí, což může zvýšit jejich národní sebevědomí a dává jim příležitost dozvědět se takto více i o historii země, v níž žijí.

Více informací na www.csbh.cz - Česká škola bez hranic a Výtvarníci v československých legiích.

(České školy bez hranic nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Činnost Českých škol bez hranic je koordinována občanským sdružením ČŠBH, o.s.)


Novinky

XIV. ročník Festivalu muzejních nocí ve dnech 18. května až 9. června 2018

AMG Od 18. května zůstanou okna vybraných muzeí a galerií napříč celou Českem rozsvícená i večer. Instituce otevřou za soumraku své brány, aby netradičním programem bavily návštěvníky po celou noc. Festival bude zahájen v pátek 18. 5. v Hradci Králové, kde proběhne Národní zahájení festivalu.
Přihlášená muzea a jejich akce najdete na http://www.cz-museums.cz/prihlasky/festival_muzejnich_noci/

Pražská muzejní noc - sobota 9. června 2018 od 19:00 do 1:00 hodin.
Již tradičně patří druhá červnová sobota v Praze muzeím a galeriím. Letošní Pražská muzejní noc nabídne 50 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v 77 objektech, zajímavý program a jedinečnou atmosféru. Dopravu mezi jednotlivými objekty opět zajišťuje Dopravní podnik hlavního města Prahy prostřednictvím 10 speciálních muzejních autobusových linek. Vstup do všech objektů je zdarma s výjimkou NKP Vyšehrad, kde se platí symbolické vstupné 1 Kč.


Keltové
Výstava v NM 25.5.2018 - 24.2.2019

NM Připravovaná výstava „Keltové“ seznámí návštěvníky s bohatým a proměnlivým světem doby železné ve střední Evropě. Přiblíží nezastupitelnou úlohu Čech ve vývoji vrcholné fáze evropského pravěku a zároveň ukáže výsledky odborné a vědecké práce českých muzejních a vědeckých pracovišť. Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě. Některé z předvedených nálezů budou vystavovány zcela poprvé a představují nejzajímavější výsledky terénních výzkumů dalších odborných pracovišť z posledních let.

Výstava představí nálezy z bohatých i méně nákladných hrobů doby halštatské s ukázkami tehdejšího osobitého geometrického uměleckého stylu, který je možné pozorovat zejména na malovaných nádobách a krásných bronzových špercích. Období laténské kultury v Čechách návštěvníkům přiblíží prostřednictvím dvou základních témat – duchovního světa a každodenního života v prostředí sídlišť. Ukáže také fenomén vzniku výšinných opevněných sídlišť, hradišť a později tzv. oppid, která předcházela sídlištím městského charakteru. Z jejich organizace a úrovně života je zřejmé, že společněsu s ostatními oblastmi laténské kultury položila i oblast Čech základy historické Evropy.


PF
XXXI. LETNÍ ŠKOLA HISTORIE

se koná od soboty 30. června do středy 4. července 2018 v Praze, v budově Právnické fakultě UK, nám. Curieových 7, Praha 1.

Kromě oficiálního programu nabízíme účastníkům LŠH komentované vycházky po Praze s PhDr. Evou Havlovcovou. (Kapacita vycházek je omezena na 40 míst/vycházku.)

Součástí LŠH je pravidelně společenský večer s pohoštěním v blízkosti FF UK.

Organizátoři nabízejí mimopražským účastníkům zajištění ubytování na koleji Kajetánka v Praze pro ně i rodinné příslušníky.

Na webu Pedagogické fakulty najdete [ Podrobnější informace ], [ Pozvánku ], [ Program ] a [Přihlášku ].


HOBIT
Nová sezóna Agentury Hobit
Didaktické semináře, soutěže pro školy, zážitkové akce a letní tábory pro děti.

Vážení přátelé,

rok 2018 je tu a spolu s ním i nová sezóna Agentury Hobit. Dovolte, abychom Vám do nového roku popřáli mnoho štěstí, zdraví, ale i vzájemné blízkosti, hravosti a fantazie. Věříme, že tyto hodnoty jsou důležitými kameny nejen na našich táborech, ale i v běžném životě každého z nás. V odkazu níže najdete ke stažení Kalendář akcí na rok 2018. Stejné informace naleznete i na našich webových stránkách. Věrni tradici jsme pro Vás připravili čtyři tábory, ze kterých si mohou vybírat malí i velcí.

S pozdravem,

Instruktoři Agentury Hobit

Kalendář ke stažení naleznete [ ZDE ].

Mezinárodní den archeologie 20.10.2018

Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Může mít podobu archeologického festivalu pro rodiny, návštěvy archeologické lokality, cvičných vykopávek, přednášek nebo návštěvy archeologa ve škole. Každopádně aktivity a zábavné programy Mezinárodního dne archeologie jsou příležitostí, abyste v sobě i vy objevili vášeň pro minulost. Aktuální informace najdete buď na webu www.denarcheologie.cz nebo na Facebooku @denarcheologie.


ASUD doporučujeKnižní tipyVzdělávání


Soutěže


Z Židovského muzea / Téma holocaust:

ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Dva dvoudenní bloky seminářů pro učitele Židé, dějiny a kultura
 1. Dějiny Židů
 2. Tradice a zvyky Židů
 3. Holocaust/šoa
 4. Antisemitismus, Stát Izrael a současnost
Výstavy: Zmizelí sousedé, Pocta dětským obětem holocaustu, Anna Franková - Odkaz pro současnost a Neztratit víru v člověka...
Termíny, podrobnosti a další informace na webu.

SEMINÁŘE K TÉMATU HOLOCAUST

Lidice Třídenní semináře „Jak vyučovat o holokaustu“
jsou pořádány již od roku 2000 ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v Brně a Památníku Terezín. Semináře jsou akreditovány ministerstvem školství a dosud jimi prošlo více než 1500 českých pedagogů.
Semináře se zabývají problematikou židovství a holokaustu v našich zemích. Program začíná v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, a to přednáškami o dějinách židovského osídlení u nás, prohlídkou pražského židovského města a workshopy. V podvečer následuje přesun účastníků do Terezína a program pokračuje problematikou holokaustu všeobecně a historií terezínského ghetta. Třetí den semináře je věnován romské problematice v ČR od zvyků a tradic po jejich pronásledování a genocidu za 2. světové války.
Účastníci obdrží velké množství výukového a dokumentačního materiálu a na závěr také osvědčení o absolvování semináře s akreditací MŠMT. Seminář je plně dotován MŠMT a MK České republiky, vysílající organizace hradí pouze dopravu z místa bydliště do Prahy a zpět. Ubytování a strava účastníků v průběhu semináře je hrazena organizátory.
Více viz rubrika Tipy pro Vás.
[ Památník Terezín ]

"Oživlé vzpomínky" – Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát ke Dni památky obětí holocaustu 2012
Keeping memory ASUD doporučuje materiály k výuce holocaustu, který vytvořil Památník Yad Vashem v Jeruzalémě – více informací naleznete na: MŠMT. Využívá projekt ESLI, Yad Vashemu a Mémorial de la Shoah (tvorba plakátů na téma Keeping Memory Alive – Children in the Holocaust). Náhledy plakátů a plán lekce jsou k dispozici na The International School for Holocaust Studies.

Z regionů:


O maturitním testu Cermatu

Doporučujeme všem a zvlášť středoškolským učitelům dějepisu otevřít si portál Moderní dějiny. Je zde diskuse k maturitnímu testu z dějepisu z produkce Cermatu. Kritický rozbor testu iniciovaný z Ostravy a podepsaný skupinou učitelů z několika škol a diskusi k němu najdete na www.moderni-dejiny.cz

Je tam několik článků:

 • 10 otázek ke státní maturitě z dějepisu (pod ním odkazy na tři televizní pořady regionálního zpravodajství z Ostravy)
 • Nová státní maturita? Ne, děkujeme.
 • Státní maturita z dějepisu. Diskutujte s Cermatem.
 • Cermat reaguje na kritiku nespokojených učitelů (odpověď hl. metodika spol. věd Cermatu)
 • Najdete zde odkaz i na příspěvek slovenského didaktika V. Kratochvíla k teorii i praxi testů.

V jednom ze svých televizních vystoupení v ostravském vysílání konstatuje ředitel Cermatu P. Zelený, že test postihuje způsob výuky v současných středních

školách zaměřený na sdělování fakt - výklad s výčtem dat, jmen, událostí, míst atd. To se zřejmě týká i základních škol.

Pokud uznáte za vhodné vyjádřit se v rámci diskuse, můžete svůj příspěvek napsat buď přímo do příslušné rubriky na webové stránce nebo e-mailem autorovi výzvy Jiřímu Hruškovi: hruska@educa24.cz. Uvítáme vaše názory i na našem e-mailu asud@volny.cz


Další informace