Aktuálně

Aktivity ASUD

Pozvánka na exkurzi
Čtyřicátou podzimní exkurzi připravujeme na neděli 15.10.2023. Zamíříme na západ, do Plzně.
Program:
 • Sraz: v 10:20 před budovou Západočeského muzea
 • 10:30 setkání s průvodcem
 • 10:30 – 11:45 prohlídka Staré synagogy
 • 12:00 – 13:15 prohlídka bytů Voglových a Krausových
 • Individuální volno na oběd
 • 14:30 – 15:30 prohlídka Velké synagogy
 • 15:30 – 16:00 – pravděpodobný konec
Cena: 400,- Kč (vstupné a poplatek za lektorský výklad)
Doprava: Plzeň je snadno dostupná vlaky i autobusy. Do místa konání exkurze se účastníci dopraví individuálně.
Přihlaste se obratem na email Ludmile Bursíkové (BursikLud@seznam.cz) nebo Lence Dvořákové (lenka.dvorakova.ga@seznam.cz) do 8.9.2023.

Novinky

Vernisáž výstavy České oběti Plötzensee

18. 9. 2023 byla ve Dvoraně Poslanecké sněmovny zahájena výstava připomínající české odbojáře popravené nacisty v berlínské věznici Plötzensee. Výstavu připravil český historik J. B. Uhlíř z České obce sokolské a kolektiv pracovníků Památníku německého odboje v Berlíně. Expozice poprvé v historii uceleně představuje české oběti, popravené za 2. světové války nacisty v Berlíně – Plötzensee. Na výstavních panelech návštěvníky seznamuje s osudy vybraných osobností z každé profesní či odbojové skupiny (Obrana národa, Politické ústředí, Sokol, Petiční výbor Věrni zůstaneme, ilegální KSČ ad.). V Plötzensee nalezlo smrt přes 670 Čechů, kteří tím tvoří nejpočetnější skupinu zahraničních obětí věznice.

Výstavu je možné si prohlédnout do 5. října ve všední dny od 9.00 do 14.30 (kromě pátku 29. 9.). Vzhledem k tomu, že se koná v neveřejném prostoru, je nutné se při vstupu prokázat platným občanským průkazem a vyžádat si doprovod odpovědné osoby (na tel. lince 4507).

S výstavou souvisí publikace Heleny Mandelové Můj táta Josef Kafka a Obrana národa (viz. Pomůcky)

Když přišla noc
Dokument ČT. Režie Zora Cejnková.
Osudy žen a mužů českého protifašistického odboje ožívají díky dosud nezveřejněným archivům gestapa i unikátním výpovědím potomků.
Téměř 700 statečných mužů a žen položilo svůj život za vlast na popravišti v Berlíně-Plötzensee, kde byli mimo jiné popraveni i atentátníci na Hitlera z von Stauffenbergovy skupiny a další němečtí antifašisté.
O děsivé realitě popraviště Berlín-Plötzensee se německá veřejnost dozvěděla až po válce. České veřejnosti ale byly díky komunistickém převratu v roce 1948 osudy našich odbojářů utajeny. Až nyní se režisérce Zoře Cejnkové podařilo dostat k archívům gestapa a najít dosud žijící rodinné příslušníky několika popravených. Díky těmto okolnostem se před divákem poprvé odehraje skutečný příběh českých odbojářů, významných členů Obrany národa, Sokola, Petičního výboru – Věrni zůstaneme a dalších odbojových skupin. V několika vstupech promluvila o svém tatínkovi i bývalá předsedkyně ASUD Helena Mandelová.
Dokument lze shlédnout v iVysílání ČT.
Dějepisná olympiáda 2023/24

20.9.2023 bylo vyhlášeno téma letošní celostátní dějepisné olympiády pro žáky a studenty základních a středních škol.

Tematické zaměření ročníku: Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.

Písemná práce na téma: Příběh stavby či předmětu každodenní potřeby ze sledovaného období (domácnost, práce, kostel) a jeho zasazení do dobových souvislostí.

Termíny jednotlivých kol:
Školní kola: 27.11. -1.12.2023
Okresní kola: 15.1. - 19.1.2024
Krajská kola: 8.4. -10.4.2024
Ústřední kolo: 9.6. - 13.6.2024

Podrobné informace najdete na stránkách soutěže.

Další aktuality sledujte na FB stránce ASUD.

ASUD doporučuje

Brána do Římské říše

Stálá expozice přibližující působení římských legií na začátku našeho letopočtu se loni v červnu otevřela na území Pasohlávek na úpatí Pálavy. Návštěvnické centrum za 30 milionů korun vystavěl Archeologický ústav Akademie věd, život římských legií budou prezentovat moderní technologie. Návštěvnické centrum Mušov nese název Brána do Římské říše a představuje interaktivní a živou formou dějiny archeologického výzkumu v lokalitě do první republiky, samotné nálezy i význam Hradiska u Mušova, nejautentičtějšího římského naleziště na našem území.


Knihovna Václava Havla: Každý může změnit svět (e-learningová série o lidských právech)

Den před nedožitými 82. narozeninami Václava Havla spustila Knihovna Václava Havla česko-anglickou vzdělávací videosérii o lidských právech pod názvem Každý může změnit svět – Lidská práva v životě a díle Václava Havla.

Série šesti 10 minutových videolekcí představuje mladým lidem Václava Havla jako člověka, který celý svůj život bojoval za svobodu a lidská práva. Série seznamuje mladé diváky s nejdůležitějšími historickými událostmi druhé poloviny 20. století v Československu. Jejím cílem není jen reflexe života konkrétní osobnosti, ale uvědomění si nutnosti bojovat za svobodu a lidská práva soustavně a v každé době.

Videolekce kombinují mluvené slovo s archivními materiály a jsou natočeny dynamickým youtube stylem. Průvodci české verze jsou moderátorka a zpěvačka Emma Smetana a choreograf a producent Yemi A.D. Anglickou verzí, kterou lze využít ve výuce angličtiny, provází dva mladí rodilí mluvčí.

Lekce je možné zařadit do výuky dějepisu a společenskovědních předmětů na středních školách i v prvních ročnících vysokých škol.

Lekce i doprovodné materiály jsou k dispozici na webové stránce projektu: https://www.vaclavhavel.cz/elearning/.

S pozdravem,
Tým Knihovny Václava Havla
Vzdělávání
Knihovna Václava Havla, o.p.s./Václav Havel Library
Ostrovní 13, 110 00 Praha 1, Tel: +420 222 220 112


History Park

Dovolujeme si Vás seznámit s novým projektem.

Společnost HistoryPark s.r.o vznikla po pětiletých přípravách v roce 2014. Založili ji absolventi oboru archeologie jako soukromou, státem ani evropskými fondy nedotovanou společnost. Naším ambiciózním cílem je nejenom prezentovat informace o naší minulosti, ale především ukázat fascinující způsoby jejich získávání. Náš tým tvoří skupina zkušených archeologů s mnohaletou praxí při archeologických výzkumech v ČR i v zahraničí. Své zkušenosti hodláme nadále využívat k rozvoji archeologické vědy a to především prostřednictvím nejmodernějších přístupů, přístrojů a technologií.

Více informací na webových stránkách (www.historypk.cz), případně na facebooku (www.facebook.com/HistoryPark).


Karel je king
Karel je king! - Karel IV. v Českém rozhlasu.

V karlovském roce přináší svůj díl také Český rozhlas. Autoři pojali téma moderně, s nadsázkou.

Multimediální webová prezentace kareljeking.cz představuje největšího Čecha prostřednictvím článků, videí, interaktivní grafiky a hned několika nových audioformátů.

Neformální projekt Karel je King! převážně vychází z historických faktů a drží se ověřených historických skutečností (články na web, audiotaháky). Relevanci obsahu zaštítili studenti a absolventi historických oborů FFUK.

K reportážím z doby Karlovy, nebo o samotném Karlovi a mnoha jiným zajímavostem můžete vyrazit klikem na: www.kareljeking.cz


Pojďte s námi objevovat lípy republiky a jejich poselství

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v rámci celonárodních oslav 100. výročí vzniku republiky jsme se pustili do mapování jubilejních stromů, které připomínají důležité momenty naší historie.
Jde o lípy republiky, které byly vysazeny na počest výročí vzniku Československé, ale i České republiky či dřeviny, které připomínají naši národní svobodu a demokracii.
Nejsou-li tyto dřeviny řádně označeny, tak jejich poselství zaniká a mizí. Připravujeme se tím o živé svědky naší minulosti.
Přidejte se k pátrání po stromech republiky a společně je uchraňme pro další generace.
Založili jsme web Lípy republiky – lipyrepubliky.cz, který je nositelem celorepublikové databáze stromů republiky.
Znáte nějakou lípu republiky? Svá zjištění můžete vkládat přímo na web či dejte prosím vědět na email info@lipyrepubliky.cz.
Nemáte v obci žádný strom republiky? Můžete iniciovat jeho výsadbu.
Doporučení jak postupovat při přípravách jubilejní výsadby a návody na hledání stromů republiky rovněž naleznete na webu lipyrepubliky.cz.
Projekt je realizován skupinou nadšenců ve spolupráci s dalšími partnery.
Děkujeme za vaši ochotu a těšíme se na spolupráci.

Za projektový tým
Aleš Rudl
projekt Lípy republiky
tel. 606 754 391


Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Nabídka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
 • 1914-1918.npmk.cz

  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spustilo webovou stránku s cílem především podpořit kvalitní výuku k výročí 1. světové války a poukázat na hlavní historické momenty a osobnosti, které sehrály významnou roli v letech 1914-1918 včetně vzniku Československé republiky.

 • Výzva „(Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země“

  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu vyhlásila výzvu školám, žákům a studentům k účasti v projektu (Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země. Vytváříme společně interaktivní mapu pomníků vystavěných na území České republiky legionářům a vojákům padlým v 1.světové válce. Pokusme se oživit alespoň některé zapomenuté a neznámé lidské osudy a příběhy. Zapojilo se již velké množství základních i středních škol, mnoho žáků a studentů poslalo fotografie i informace o pomnících z celé České republiky i ze zahraničí.

  Veškeré informace a interaktivní mapu pomníků, která je dětmi průběžně doplňována, najdete na stránkách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze (Ne)zapomenutelné pomníky národa http://1914-1918.npmk.cz/nezapomenute-pomniky.

  Kontaktní osoba:
  Nataša Vavrušková
  služby e-PK - elektronické pedagogické knihovny, informační a reprografické služby - Pedagogická knihovna
  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Mikulandská 5, 116 74 Praha 1
  Tel.: 221 966 435, 773 196 548

 • NPMK zařadilo zvláštní stránku o Přemyslu Pittrovi – pitter.npmk.cz
 • Ke stálé expozici jsou k dispozici pracovní sešity, a to ve třech variantách dle věku žáků: mladší žáci ZŠ (2. – 5. třída), starší žáci ZŠ (6.-9. třída) a nižších ročníků gymnázií a studenti SŠ. Pracovní listy jsou v ceně vstupného do muzea.
 • Těšíme se na Vaši návštěvu

  Mgr. Marie Chrobáková
  vedoucí kulturně-vzdělávacího oddělení Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1
  tel.: 257 533 455, fax.: 257 530 661
  e-mail: pedagog@npmk.cz, web: www.npmk.cz


MMP
Muzeum hlavního města Prahy

má ve své nabídce desítky zajímavých programů pro školy v expozicích a výstavách, workshopy a přednášky, archeologické programy, procházky Prahou včetně komentované prohlídky pražských věží nebo dětskou hernu Po stopách Karla IV.

Více podrobností naleznete na new.muzeumprahy.cz/vzdelavani-pro-skoly/.


"Olga"
Olga, ilustrační foto

Rádi bychom Vás upozornili na velmi zajímavý dokument Olga - Zpráva o sledování objekta, který odmítal vypovídat a dělal si, co chtěl. Tento nový český celovečerní dokumentární film o první dámě Olze Havlové byl natočen stejným týmem, který dal v roce 2007 vzniknout úspěšnému dokumentu Občan Havel. Cílem filmu nebylo natočit film o Olze Havlové jako pouhé partnerce Václava Havla, ale vykreslit portrét svérázné a přátelské ženy, která zejména od 70. do 90. let 20. století sehrála významnou společenskou roli – ve veřejné i soukromé sféře. Tento individuální příběh vypovídá mnohé také o atmosféře tehdejší doby.

Film přináší velké množství dosud neznámých záběrů, fotografií a vyprávění. Olga je zde představena jako ostrá glosátorka, zásadová disidentka, štědrá hostitelka v pražském bytě i na Hrádečku, jako žena věcná, nesnášející jakoukoliv okázalost, naopak milující jemný humor a říkající vždy to, co si myslí. Její přátelé potvrzují, že ani v roli první dámy svůj životní přístup nezměnila a zůstala stát pevně nohama na zemi.

O filmu:

 • Dokumentární film, Česká republika 2014, 87 minut, film lze promítat i s anglickými titulky
 • Námět: Anna Freimanová
 • Scénář, režie, kamera: Miroslav Janek
 • Producent: Jarmila Poláková, Film&Sociologie
 • Koproducent: Česká televize
 • Distributor: Aerofilms
Více na webu www.olgafilm.cz

Knižní tipyVzděláváníO maturitním testu Cermatu

Doporučujeme všem a zvlášť středoškolským učitelům dějepisu otevřít si portál Moderní dějiny. Je zde diskuse k maturitnímu testu z dějepisu z produkce Cermatu. Kritický rozbor testu iniciovaný z Ostravy a podepsaný skupinou učitelů z několika škol a diskusi k němu najdete na www.moderni-dejiny.cz

Je tam několik článků:

 • 10 otázek ke státní maturitě z dějepisu (pod ním odkazy na tři televizní pořady regionálního zpravodajství z Ostravy)
 • Nová státní maturita? Ne, děkujeme.
 • Státní maturita z dějepisu. Diskutujte s Cermatem.
 • Cermat reaguje na kritiku nespokojených učitelů (odpověď hl. metodika spol. věd Cermatu)
 • Najdete zde odkaz i na příspěvek slovenského didaktika V. Kratochvíla k teorii i praxi testů.

V jednom ze svých televizních vystoupení v ostravském vysílání konstatuje ředitel Cermatu P. Zelený, že test postihuje způsob výuky v současných středních

školách zaměřený na sdělování fakt - výklad s výčtem dat, jmen, událostí, míst atd. To se zřejmě týká i základních škol.

Pokud uznáte za vhodné vyjádřit se v rámci diskuse, můžete svůj příspěvek napsat buď přímo do příslušné rubriky na webové stránce nebo e-mailem autorovi výzvy Jiřímu Hruškovi: hruska@educa24.cz. Uvítáme vaše názory i na našem e-mailu asud@volny.cz


Další informace