Aktuálně

Aktivity ASUD


EDICE ASUD "INSPIRACE"

je obohacena o další svazky
16. - Via Carolina.
Inspirace 16 Inspirace 15
vyšel v roce 2016 a shrnuje práce, jejichž hlavním tématem je život, dílo a osud Otce vlasti. Zahrnuje jak krátké – motivační nápady, tak celohodinové práce i dlouhodobé projekty. Učitelé dějepisu propojili rámci mezipředmětových vztahů historické náměty, které přesahují do dalších vzdělávacích oborů.
Vzhledem ke skutečnosti, že ASUD získala na sborník dotaci, je sborník zdarma přístupný jak v digitální (pdf) tak i v tištěné podobě. Stačí napsat na naše stránky a sborník Vám za poštovné + balné zašleme.
[ Uložit pdf ]
15. - První světová válka, nápady z praxe.
Zpracoval Pavel Martinovský a kol.
Díky dotaci MŠMT může být i tento svazek [ zde k dispozici ke stažení ]
a bude rovněž zdarma nabízen i ve vytištěné podobě.

Další sborníky naší edice Inspirace


Všechny naše nové i starší sborníky si učitelé, studenti i další zájemci mohou objednat na adrese ASUD
(podrobnosti viz rubrika Publikace).

Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“.
Projekt se zabývá osobnostmi a událostmi 20. století - konkrétně obdobím od roku 1918 do roku 1989, a to především s ohledem na dějinný vývoj nového státu a rovněž imigrační vlny způsobené klíčovými událostmi 20. století. Myšlenka na zpracování projektu v tomto rozsahu navazuje na projekt „Výtvarníci v československých legiích“, který je realizován za podpory MŠMT v průběhu roku 2013 s ohledem na jubilejní výročí v roce 2014, kdy uplyne 100 let od vzniku prvních československých jednotek v zahraničí - 23. 8. 1914 česká rota Nazdar ve Francii, 28. 8. 1914 Česká družina v carském Rusku. Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“ by měl být realizován v průběhu čtyř let. Každé historické období, které bude zpracováno v rámci jednoho kalendářního roku, je samostatnou, uzavřenou kapitolou.

Práce v průběhu roku 2014 bude věnována období první republiky 1918 – 1938, v dalších letech bychom se zaměřili na období 2. světové války, poválečné období, emigraci po roce 1948, padesátá a šedesátá léta, emigraci po roce 1968 a nucenou emigraci po roce 1977, 80. léta a Sametovou revoluci v roce 1989. V období totalitních režimů se povědomí o československých občanech žijících v zahraničí a jejich činnosti (nejen) pro naši zemi vytrácelo. Projekt je tedy vhodnou příležitostí, jak žákům i pedagogům tuto část naší historie a tyto osobnosti přiblížit. V případě žáků českých škol v zahraničí je navíc bonusem skutečnost, že se tyto kapitoly dějin z velké části týkají českých komunit v zahraničí, což může zvýšit jejich národní sebevědomí a dává jim příležitost dozvědět se takto více i o historii země, v níž žijí.

Více informací na www.csbh.cz - Česká škola bez hranic a Výtvarníci v československých legiích.

(České školy bez hranic nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Činnost Českých škol bez hranic je koordinována občanským sdružením ČŠBH, o.s.)


Novinky

Parky střední Lužice

Vydejte se s námi na výlet do střední Lužice a poznejte krásy tamních vyhlášených nejen zámeckých parků, a to v době jejich největšího sezónního rozkvětu!

V sobotu navštívíme nejprve Lužický park balvanů ve Wochozech (Lausitzer Findlingspark Nochten): nově vybudovaný park na místě rekultivované krajiny po těžbě uhlí. Zajímavý je jednak shromážděným obrovským množstvím bludných balvanů, které v ledových dobách do Lužice doputovaly ze Skandinávie, jednak mimořádnými vřesovými zahradami.

Další zastávkou bude Rododendronový park Kromole (Rhododendronpark Kromlau) termín zájezdu je vybrán právě tak, abyste viděli rododendrony v největším rozkvětu. Park byl zbudován v 19. století a je dobrým příkladem krajinářského parku včetně několika zajímavých architektonických prvků.

Neděle bude věnována městečku Mužakow (Bad Muskau), jeho dvěma parkům a zámkům, celý komplex je zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Unikátní parková architektura s množstvím exotických dřevin, romantických staveb, na obou březích Lužické Nisy, tedy částečně i v Polské republice. Obě části jsou samozřejmě volně průchozí. Stejně jako kromolský park byl i tento vybudován v 19. století Výlet zakončíme návštěvou Nepilova statku v Rowném (Rohne/Rowno), kde se setkáme s místními Lužickými Srby a nahlédneme do jejich současného života, historie a folkloru. V místě nás čeká menší občerstvení a prohlídka skanzenu.

Během cesty autobusem podnikneme několik zastávek, při kterých budete mít možnost seznámit se s krajinou střední Lužice: rovinatou krajinou s borovými lesy, částečně poznamenanou těžbou hnědého uhlí. Uvidíte několik příkladů rekultivace krajiny, včetně budování nových obcí. Zároveň budete mít možnost vidět obce, které za několik let budou muset těžbě ustoupit a budou proto zbourány. Komplexně vás seznámíme jak s problematikou těžby hnědého uhlí ve střední Lužici, tak s životem v této oblasti s důrazem na Lužické Srby a jejich kulturní život tam.

Program přizpůsobíme počasí a případně doplníme o další objekty. Ubytování bude v tříhvězdičkovém hotelu s večeří (tříchodové menu) a snídaní (švédské stoly). Pokoje jsou dvoulůžkové s koupelnou a WC na pokoji.

Cena 2 950,-Kč. (Zahrnuje cestu, ubytování, stravování, vstupné.)

Žádost o další informace či přihlášky prosím zasílejte na luzice@luzice.cz

Společnost přátel Lužice
Towarstwo přećelow Serbow
Gesellschaft der Freunde der Lausitz
U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
www.luzice.cz/


ASUD doporučuje


Vzdělávání


Soutěže


Z Židovského muzea / Téma holocaust:

ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Dva dvoudenní bloky seminářů pro učitele Židé, dějiny a kultura
  1. Dějiny Židů
  2. Tradice a zvyky Židů
  3. Holocaust/šoa
  4. Antisemitismus, Stát Izrael a současnost
Výstavy: Zmizelí sousedé, Pocta dětským obětem holocaustu, Anna Franková - Odkaz pro současnost a Neztratit víru v člověka...
Termíny, podrobnosti a další informace na webu.

SEMINÁŘE K TÉMATU HOLOCAUST

Lidice Třídenní semináře „Jak vyučovat o holokaustu“
jsou pořádány již od roku 2000 ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v Brně a Památníku Terezín. Semináře jsou akreditovány ministerstvem školství a dosud jimi prošlo více než 1500 českých pedagogů.
Semináře se zabývají problematikou židovství a holokaustu v našich zemích. Program začíná v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, a to přednáškami o dějinách židovského osídlení u nás, prohlídkou pražského židovského města a workshopy. V podvečer následuje přesun účastníků do Terezína a program pokračuje problematikou holokaustu všeobecně a historií terezínského ghetta. Třetí den semináře je věnován romské problematice v ČR od zvyků a tradic po jejich pronásledování a genocidu za 2. světové války.
Účastníci obdrží velké množství výukového a dokumentačního materiálu a na závěr také osvědčení o absolvování semináře s akreditací MŠMT. Seminář je plně dotován MŠMT a MK České republiky, vysílající organizace hradí pouze dopravu z místa bydliště do Prahy a zpět. Ubytování a strava účastníků v průběhu semináře je hrazena organizátory.
Více viz rubrika Tipy pro Vás.
[ Památník Terezín ]

"Oživlé vzpomínky" – Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát ke Dni památky obětí holocaustu 2012
Keeping memory ASUD doporučuje materiály k výuce holocaustu, který vytvořil Památník Yad Vashem v Jeruzalémě – více informací naleznete na: MŠMT. Využívá projekt ESLI, Yad Vashemu a Mémorial de la Shoah (tvorba plakátů na téma Keeping Memory Alive – Children in the Holocaust). Náhledy plakátů a plán lekce jsou k dispozici na The International School for Holocaust Studies.

Z regionů:


O maturitním testu Cermatu

Doporučujeme všem a zvlášť středoškolským učitelům dějepisu otevřít si portál Moderní dějiny. Je zde diskuse k maturitnímu testu z dějepisu z produkce Cermatu. Kritický rozbor testu iniciovaný z Ostravy a podepsaný skupinou učitelů z několika škol a diskusi k němu najdete na www.moderni-dejiny.cz

Je tam několik článků:

  • 10 otázek ke státní maturitě z dějepisu (pod ním odkazy na tři televizní pořady regionálního zpravodajství z Ostravy)
  • Nová státní maturita? Ne, děkujeme.
  • Státní maturita z dějepisu. Diskutujte s Cermatem.
  • Cermat reaguje na kritiku nespokojených učitelů (odpověď hl. metodika spol. věd Cermatu)
  • Najdete zde odkaz i na příspěvek slovenského didaktika V. Kratochvíla k teorii i praxi testů.

V jednom ze svých televizních vystoupení v ostravském vysílání konstatuje ředitel Cermatu P. Zelený, že test postihuje způsob výuky v současných středních

školách zaměřený na sdělování fakt - výklad s výčtem dat, jmen, událostí, míst atd. To se zřejmě týká i základních škol.

Pokud uznáte za vhodné vyjádřit se v rámci diskuse, můžete svůj příspěvek napsat buď přímo do příslušné rubriky na webové stránce nebo e-mailem autorovi výzvy Jiřímu Hruškovi: hruska@educa24.cz. Uvítáme vaše názory i na našem e-mailu asud@volny.cz


Další informace