INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 21

SDRUŽENÍ HISTORIKŮ - Z HISTORICKÉ OBCE


V zimě a na jaře 2003 pokračovala činnost Sdružení historiků. Zastupuje zájmy této profese jak ve vztazích zahraničních, tak i na poli domácím.

Pro své členy i další zájemce o historii pořádá v Národním muzeu cykly přednášek (na jaře započal cyklus na téma nového bádání a pohledů na české panovníky, který bude mít návaznost na podzim), organizuje historické exkurze, dvakrát ročně vydává Zpravodaj HK a příležitostně další publikace. Letos jí byl velmi užitečný Historikův adresář (seznam všech historických pracovišť s adresami, telefony, e-maily aj.) SH se podílí na ocenění nejlepších prácí vysokoškolské odborné soutěže udělením ceny Josefa Šusty a spolu se Společností J. Pekaře a Českého ráje vypisuje soutěž pro historiky do 35 let s udělením ceny Josefa Pekaře.

V posledních letech pravidelně spolu s ASUD hájí zájmy dějepisné výuky na všeobecně vzdělávacích školách. Komise pro prodlužování doložek učebnicím dějepisu (složená ze šesti historiků a tří učitelů členů ASUD) zasedala letos v květnu (?) již po čtvrté, ač byla jmenována jen na jednorázovou akci. Věříme, že se bude brzy transformovat tak, aby mohla aktivně ovlivňovat nejen prodloužení života již vydaných učebnic, ale dějepis vcelku. Historici se podílejí na jednáních s MŠMT.

Současná alarmující situace ve výuce dějepisu, jeho místa ve vzdělávací soustavě i nových maturitách vedla k aktivitě odstartované studií z pera prof. P. Čorneje a prof. Z. Beneše Slovo k dějepisu; bylo sepsáno na jaře a předloženo k vyjádření a podpoře historické obci. Zatím neznáme dopad této aktivity. Ve Slově k dějepisu jsou citovány pasáže z dokumentů členům ASUD již známých (tzv. katalog pro státní maturity a závěry tří pracovních skupin ze semináře v Telči v březnu 2002), nicméně je pro žádoucí celkové vyznění přetiskujeme celé. Věříme, že tento dokument přesvědčivě argumentující ve prospěch zájmů našich žáků, studentů, učitelů, historiků i společnosti, povzbudí i všechny naše členy a další jejich kolegy, jimž možná tuto stať dáte přečíst.


back