ASUD VYDÁVÁ VE SVÉ ŘADĚ SBORNÍKŮ INSPIRACE NA POMOC UČITELŮM DĚJEPISU 9. SBORNÍK

NÁMĚTY K TVORBĚ ŠVP - D

OBSAH:

Inspirace 9
Rozsah 230 stran, cena 250,- Kč + poštovné 30,- Kč.
Objednávky: ASUD, Tomkova 1, 150 00 Praha 5; tel/fax 251 561 389;
back