ASUD VYDÁVÁ VE SVÉ ŘADĚ SBORNÍKŮ INSPIRACE NA POMOC UČITELŮM DĚJEPISU 10. SBORNÍK

NÁMĚTY K TVORBĚ ŠVP - D II

OBSAH:

Inspirace 10 U každého tématu: Přílohy
Děkujeme Nadaci Preciosa z Jablonce nad Nisou za poskytnutý dar, který umožnil vytištění sborníku.
Rozsah 220 stran, cena 250,- Kč + poštovné 30,- Kč.
Objednávky: ASUD, Tomkova 1, 150 00 Praha 5; tel/fax 251 561 389;
back