HISTORIE VE ŠKOLE Z EVROPSKÉ PERSPEKTIVY

Dějepisné semináře Rady Evropy
podle materiálů, které jsme získali z Council for Cultural Cooperation

EVROPA A ÚSTAVA USA
1.- 10. října 1987, Donauenschingen
VYUČOVÁNÍ O FRANCOUZSKÉ REVOLUCI
NA EVROPSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
16 - 21. května 1988, Donaueschingen
EVROPA: POZNÁNÍ MINULOSTI, POROZUMĚNÍ PŘÍTOMNOSTI.
CO VĚDĚT O EVROPSKÝCH DĚJINÁCH NA KONCI POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
13.- 16. prosince 1988, Oporto, Portugalsko
VYUČOVÁNÍ O HISTORII EVROPY V 90. LETECH
4.- 9. srpna 1991, Tuusula, Finsko
NOVÉ PŘÍSTUPY K VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
4.- 9. listopadu 1991, Donaueschingen, Německo
VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU V NOVÉ EVROPĚ
9.- 13. prosince 1991, Bruggy, Belgie
HANZOVNÍ OBCHOD V NORSKU A V EVROPĚ
2. - 8. srpna 1992, Bergen, Norsko
VYUČOVÁNÍ HISTORII OD ROKU 1815
SE ZVLÁŠTNÍM DŮRAZEM NA NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ HRANIC
20 - 23. dubna 1993, Leeuwarden, Nizozemí:
VIKINGOVÉ SMĚŘUJÍCÍ NA VÝCHOD
- OBJEVITELÉ ŘÍČNÍCH CEST Z BALTSKÉHO DO KASPICKÉHO MOŘE
7.-13. srpna 1994, Visby, Švédsko
EVROPSKÉ POVĚDOMÍ VE VYUČOVÁNÍ HISTORIE
11.-14. května 1994 - Delphi, Řecko
HISTORIE, DEMOKRACIE A TOLERANCE V EVROPĚ:
ZKUŠENOSTI ZEMÍ V DEMOKRATICKÉ TRANFORMACI
Říjen 1994 - Sofie, Bulharsko
VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ
14.-20. listopadu 1994 - Belfast, Severní Irsko


ČLENOVÉ ASUD NA ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘÍCH

O VZDĚLÁNÍ A VÝUCE DĚJEPISU V JAPONSKU
Japonsko 1. - 24. VI. 1998.
TVOŘIVOST A KREATIVITA VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU
Seminář RE v Gentu (Belgie) 10. - 15. XI. 1998
VESTFÁLSKÝ MÍR A JEHO DŮSLEDKY Z POHLEDU EVROPSKÝCH ZEMÍ
Seminář pořádaný Atlantskou komisí ve spolupráci s Euroclio / Münster 13.- 14. XI. 1998
DEMOKRATICKÉ POSTUPY, JAK PŘEKONÁVAT VYDĚLOVÁNÍ MINORIT ZE SPOLEČNOSTI
Seminář RE v Estorilu (Portugalsko) 17. - 22. XI. 1998
DEMOCRACY IN, FOR AND THROUGH SCHOOL
(Demokracie ve škole, pro školu a prostřednictvím školy)
Malta 8.- 12. III. 1999
DEMOCRACY AND THE WELFARE STATE IN EUROPE
- NEW APPROACHES IN HISTORY TEACHING
Doorn, Nizozemí 19 - 25. IV. 1999
HOLANDSKO OČIMA UČITELE
Den Haag 8.- 13. VI. 1999
JAK ZABRÁNIT ZNEUŽÍVÁNÍ HISTORIE VE ŠKOLE ?
Oslo, Norsko - 28 .- 30. VI.1999
PROJEKT RADY EVROPY „VÝUKA HISTORIE 20. STOLETÍ“ POKRAČUJE
Neuchatel, Švýcarsko 1 .- 4. IX. 1999
„REMEMBERING AND COMMEMORATING HISTORY“
Místo historie v životě dnešní společnosti
Lisabon, 22. - 26. března 2000
JAPONSKO PLNÉ PŘEKVAPENÍ?
Praha-Tokio-Praha, 10. - 24. května 2000
OD KRITICKÝCH DĚJIN KE ZPŮSOBU SPOLEČNÉHO ŽITÍ
aneb projekt RE „Výuka a studium dějin Evropy 20. století“ pokračuje
květen 2000 - Sarajevo
NOVÉ SMĚRY VE VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU
York, Velká Britanie, 26.2. - 3.3.2002


VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ EUROCLIO (GENERAL ASSEMBLY)
A MEZINÁRODNÍ KONFERENCE RADY EVROPY

Výroční zasedání EUROCLIO za rok 1997 a Mezinárodní konference RE v Helsinkách 9.-15.III.1998
VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Seminář RE a Výroční konference EUROCLIO / Edinburgh 13.III.1999
ODKAZ MINULOSTI A NÁRODNÍ IDENTITA

General assembly EUROCLIO / Lisabon, 22.-26.III.2000
MÍSTO HISTORIE V ŽIVOTĚ DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI

Konference a Výroční shromáždění EUROCLIO / 14.-18.III.2001 v estonském Tallinu
MĚNÍCÍ SE SVĚT;
VÝZNAM KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA VE STUDIU A VÝUCE DĚJEPISU SE ZAMĚŘENÍM NA 20. STOLETÍ

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE EUROCLIO-ASUD / Praha 12.-17.III.2002
BOHATSTVÍ A ROZMANITOST.
VYUČOVÁNÍ O ETNICKÝCH, NÁBOŽENSKÝCH A JAZYKOVÝCH MENŠINÁCH V DĚJEPISE


back