DOPIS ČESKÝM HISTORIKŮM

PŮSOBÍCÍM VE VĚDĚ, NA FAKULTÁCH VŠ, V ÚSTAVECH, ARCHIVECH A RŮZNÝCH SPOLEČNOSTECH

Vážení historikové,

na závěr zcela neúspěšného úsilí členů Asociace učitelů dějepisu v aktivitách usilujících o zajištění podmínek pro výuku dějepisu srovnatelných s ostatními státy Západu i Východu Evropy, v několika obdobích s významným přispěním historiků (1995 protest proti učebnímu plánu osmiletých gymnázií, 2000 Otevřený dopis veřejnosti, senátorům a poslancům s veřejným slyšením v senátě, Petice 17. listopadu 2003, jednání s úředníky MŠMT aj.)jsme se na jednání výboru 15. října rozhodli informovat Vás o současném stavu:

Považovali jsme za svou povinnost v předchozích letech v souladu se svým svědomím informovat veřejnost, poslance, senátory, předsedu vlády, Českou komisi UNESCO, historickou obec i společnosti o našich obavách o ohrožení historického vědomí českých žáků a studentů. Vážíme si vlastenců usilujících o povznesení či záchranu českého národa - obrozenců, osobností počátků české občanské společnosti, účastníků 1., 2. i 3. odboje. Zdá se nám však, jako bychom vstupovali do odboje čtvrtého; tentokrát proti moci peněz a pro nás neidentifikovatelným silám, pro něž by bylo žádoucí - co nejrychlejší rozplynutí v integrované Evropě. To podle našich osobních zkušeností ostře kontrastuje s úsilím všech ostatních - velkých i nejmenších národů Evropy.

Jestliže usoudíte, že navržený plán pojetí a zařazení dějepisu v našem vzdělání je v pořádku, že na tom, co a jak se v našem předmětu učí, vlastně ani tak moc nezáleží, zbytečně se vzrušujeme a namáháme. Bez podpory historické obce bude podle našeho mínění výuka dále upadat. Je nám to líto, proto Vás alespoň tímto způsobem informujeme, s nepřipravenou oktrojovanou reformou, hájenou i skupinou ambiciózních ředitelů, teoretiků, "novátorů" a sebevědomých kolegů považujících se za schopné vše úspěšně zvládnout, nechceme mít nic společného.

Výbor ASUD
V Praze dne 15. října 2004
back