ZÁVĚR 2. ROČNÍKU KURZU „INSPIRACE D“ V PRAZE

V dubnu byly tématem přednášky prof. Josefa Polišenského problémy související s kořeny, příčinami a projevy našeho národního obrození v evropském kontextu; účastníci s radostí již po druhé mezi sebou uvítali milého přednášejícího, jemuž naslouchat je vždycky potěšením.

V květnu se doc. dr. Jiří Pešek zabýval tématem, které obohatilo přítomné o nové pohledy na soužití českého a německého (i židovského) obyvatelstva na našem území ve středověku a období novověku do poloviny 19. století. S jasností, přehledem, zaujetím a systematičností, již známe již z jeho předchozích přednášek pro Historický klub i ASUD, jsme mohli získat další rovněž nové a objevné poznatky, které byly obohaceny o informace s pohledy různých skupin zahraničních, především německých historiků. Další problémy byly objasněny v diskusi.

Tato přednáška se přiřadila k vysoké úrovni vystoupení historiků, kteří jimi odměnili zvídavé účastníky kurzu, z nichž někteří sem přijíždějí i z několika měst středočeského regionu, někdy i s řadou problémů (doprava, výměny hodin apod.) . Shodli se však na tom, že pro to, aby mohli svým žákům a studentům více dávat, potřebují také něco hodnotného a podnětného (alespoň jednou měsíčně) získávat.

3.června byl druhý ročník kurzu ukončen prohlídkou rekonstruovaných palácových zahrad pod Pražským hradem. Bylo to opravdu důstojné zakončení původně na dva roky plánovaného kurzu (který však bude po prázdninách pokračovat dějinami 20. století).

Průvodcem po zahradách byl Pavel Jerie, zástupce ředitele Památkového ústavu v Praze. Účastníkům se nemohlo dostat zasvěcenějšího výkladu. Připomněl historii paláců i zahrad, ale i obtíží, které velkolepou stavbu provázejí a které je nutno řešit. Sami jsme měli možnost vidět v nedokončené části, jak těžce se dopravuje stavební materiál do horních částí stavby, jak je nutné zabezpečovat svaz před sesouváním. Návštěvník obdivuje zeleň, ale netuší, jak pečlivý musel být výběr flóry, která by prudkým jižním svahům vyhovovala. A tak kromě vinné révy tu může vidět i mandlovník nebo fíkovník - druhy, které tu před staletími rostly.

Obnovením a otevřením zahrad Praha získala nejen významnou barokní památku, ale i oázu klidu v centru města, kde se dá posedět s knihou nebo se jen tak potěšit krásou Prahy.
/Poznámka: Vchod do zahrad je z Ledeburského paláce na Valdštejnském náměstí./

Na závěr kurzu obdrželi účastníci potvrzení o jeho absolvování; s předstihem tak vyhověli zamýšleným požadavkům pracovníků MŠMT, kteří předpokládají, že vlastní vzdělávání bude samozřejmou součástí platového postupu učitelů.

Eva Gladkovová


Pro dokreslení vyznění kurzu vybíráme za všechny některé z pocitů i názorů ze Závěrečného hodnocení, které se objevily nejčastěji; organizátory potěšily, jsou však pro výbor podnětem k promýšlení zaměření a obsahu dalšího - původně neplánovaného ročníku. Kromě historických témat bude třeba promyslet i začlenění metodické tematiky, případně navrhnout varianty.

Otázka: Co jsem od kurzu očekával(a) a jak splnil mé očekávání - co mi kurz dal:

K hodnocení jednotlivých přednášek:


Návrhy z další otázky „Hodnocení kurzu“ na témata přednášek a seminářů 3. ročníku prodiskutujeme s jeho účastníky. Navržený program:
Září: Každodenní život a společnost na přelomu 19. - 20. století (dr. Vošahlíková - HÚ AV),
Říjen: Rozvoj občanské společnosti a formování politického života ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století (prof. R. Kvaček - FF UJK),
Listopad: Kultura a umění období secese a počátků moderních směrů (J. Wittlich),
Prosinec: Soužití a problémy vztahů českého a německého obyvatelstva v našich zemích od 2. poloviny 19. století (prof. Křen).

Další program z dějin 20. století a zařazení temat z oblasti didaktiky a metodiky projednáme s přihlášenými účastníky a budeme se orientovat podle jejich zájmu.

Protože ne všichni letošní účastníci budou moci pokračovat ve 3. ročníku, přijímáme přihlášky i dalších zájemců - členů i nečlenů ASUD. Zájemce z Prahy a okolí prosíme, aby poslali přihlášku a případně informovali své kolegy, kteří o kurzu dosud nevěděli (1 přednášku/seminář měsíčně, větš.1.středa v měsíci od 14,30). Přesné informace budou zájemcům zaslány se závaznou přihláškou a finančními podmínkami ( bopět cca 500 Kč za 8 (ev.9) přednášek ).


back