Zpět na obsah
HISTORICKÝ KLUB - HISTORICKÁ OBEC


PŘEDNÁŠKY A DALŠÍ AKCE HISTORICKÉHO KLUBU

Námětem jarního přednáškového cyklu, o němž jsme již informovali, byla osobnost a dílo Františka Palackého. Zakončení bylo netradiční a nevšední:

Historický klub zorganizoval pro návštěvníky přednášek návštěvu v ne zcela hotové expozici bytu F. Palackého a F.L. Riegra. Na nádvoří domu uvítal přítomné ředitel historického oddělení NM dr. E. Šimek a pak do historie těchto prostor uvedl svým milým způsobem Dr. Sršeň.

V prvním poschodí jsme prošli bytem, jenž v 19. a 20. století obývaly čtyři generace rodin: rodina advokáta Měchury, jehož dceru si vzal za manželku F. Palacký, jehož dcera se pak provdala za F.L. Riegra;. poslední obyvatelkou domu byla paní Bráfová, která v roce 1936 dům odkázala Čs. republice. V jednotlivých místnostech se nachází nabytek a zařízení, vše v původním stavu. Pokojík Palackého procházíme s úctou k jeho osobě; úzký stůl, polička na knihy, knihovna, úmrtní lože - to vše se zdá malé a nepatrné v porovnání s významem práce, která zde vznikla. Zaujaly nás rodinné podobizny i originály slavných malířů. Nově zpřístupněny jsou i přilehlé místnosti, v nichž jsme obdivovali zařízení kuchyně, jídelny, nádobí, textilie atd.

Pro žáky a studenty je zpřístupnění tohoto objektu jedinečnou příležitostí vidět v autentické podobě prostředí, v jakém žily rodiny českých intelektuálů ve 2. polovině 19. století.

Eliška Kunstová

Pozn.: Informace o podzimní části dalšího ročníku přednášek uvádi Zpravodaj HK, který je současně opět distribuován všem členům ASUD.


VĚDECKÁ KONFERENCE FRANTIŠEK PALACKÝ: DĚJINY A DNEŠEK

Konference pořádaná HÚ AVČR ve dnech 15.- 17. června byla zahájena slavnostním zasedáním ve Velké aule Karolina. Pozvání na tuto výjimečnou akci dostali protřednictvím ASUD od ředitele HÚ prof. Šmahela i středoškoláci zajímající se o historii. Rádi ho využili studenti z Prahy, Benešova, Mladé Boleslavi a Plzně.


back