DROBNÉ INFORMACE

Asociace pedagogů základního školství /APZŠ/ se sídlem v ZŠ, nám. Interbrigády 1022, 156 00 Praha 6 - uspořádala dne 6.II. seminář škol vyučujících podle projektu Národní školy.

Účastnilo se 28 zástupců škol a 14 členů autorského kolektivu, zástupce školní inspekce V. Valeš a pracovník MŠMT Mgr. Pohořelý. Mezi účastníky byla i členka výboru ASUD PhDr. Iva Červenková, jíž děkujeme za informování členů ASUD i za navázání kontaktu s Asociací pedagogů základního školství.

Z programu:

V diskusi účastníci poukázali na řadu problémů, které by bylo třeba řešit, např. způsob hodnocení výstupů ze škol vyučujících podle různých vzdělávacích projektů, systém financování škol; byl připomenut 2. ročník anketní soutěže Učebnice roku.

Diskutovalo se o konkrétních úkolech spojených s realizací programu NŠ, o přípravě Katalogu forem a metod práce, na němž se pracuje a do něhož by měly být soustředěny příspěvky učitelů, o problémech s učebnicemi aj.

Ze závěrů vybíráme zvlášť: chcete-li přispět k širší popularizaci a ocenění některé z dějepisných učebnic nebo pomůcek tohoto typu, dejte jí svůj hlas: napište svůj názor k rukám předsedy APZŠ Josefa Vondráčka: Kamenná stezka 46, 284 01 Kutná Hora, tel+fax: 0327 / 514 446. Budou vítány i příspěvky do zmíněného Katalogu.

Muzea, přednášky a expozice

 • Nadace Nová škola se věnuje romské problematice
  V průběhu jara pořádá pro ty, kteří se chtějí poučit o různých stránkách života romské menšiny, na různých místech řadu přednášek s následujícími tématy:

  • Mentalita Romů a její historické kořeny - V. Sekyt (24.III. ZŠ Havlíčkovo n.,P3)
  • Vaření tradičních romských jídel - V. Cibriková, p.Fečová (ZvŠ Fugnerova, Ústí n.L.)
  • Romská rodina - E. Bajgerová (ZŠ Školní nám., Ústí n.L.)
  • Tradiční romská rodina, její struktura a funkce jednotlivých členů rodiny -
   PhDr. H. Šebková (ZŠ Havlíčkovo n., Praha 3)
  • Náboženství Romů - PhDr. M. Hubschmannová, (ZŠ Hvl. mám., Praha 3)

  Nadace je ochotna zorganizovat přednášky na požadované téma (například z historie Romů) na kterémkoliv místě ČR. Pořádá je za finanční podpory Know How Fund, díky níž je návštěva zdarma. Přihlášky na akce i další informace na adrese: M. Alinčová a M. Hrabáková - Nadace Nová škola, Karolíny Světlé 4, 110 00, Praha 1; tel: 24 21 63 86, fax: 24 21 63 79; e-mail: nova.schola@ecn.cz.

  PRŮZKUM ZÁJMU O SEMINÁŘ K INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM 26.-27.ŘÍJNA

  Za svého pobytu na semináři v Helsinkách naši delegáti předběžně domluvili s jedním z přednášejících p.Christopherem Durbinem, který je pracovníkem vzdělávacího oddělení BBC (někteří z vás ho znáte z konference v Diplomatu), že by pro nás připravil seminář k problematice moderních vyučovacích prostředků vč. speciálních školních videoprogramů, především pak internetu a dalších informačních technologií pro vyučování dějepisu. Byl by to seminář dvoudenní, v termínu, kdy se pan Durbin může uvolnit (předcházel by obdobný seminář na Slovensku).

  Než začneme dojednávat podrobnosti - přesný program, prostory, finanční úhradu a ubytování - potřebujeme vědět, zda by přednostně členové ASUD a případně další učitelé měli o takovou akci zájem. Dvoudenní kurs by se konal jako vzdělávací akce v rámci naší akreditace, takže by ho bylo možné hradit z prostředků účelově přidělených školám na vzdělávání učitelů (snad by k přesvědčení vedení škol mohly trochu přispět i články tohoto IL o progresivních trendech ve vzdělávání učitelů v Evropě).

  Předpokládáme poplatek 350,- 400,- Kč; pro mimopražské nocleh v ceně do 400,- Kč. Zájemce o poučení v technikách, které v budoucnu budou samozřejmou součástí práce školy i našeho života i o jejich možnostech v dějepise, prosíme proto o zaslání informace o jejich zájmu. Podaří-li se akci dohodnout, zašleme jim vzápětí podrobné informace.


  NAŠE KARTOTÉKA

  Prosíme, zkontrolujte, zda jste pro naši kartotéku vyplnili KARTOTÉČNÍ LÍSTEK, abychom měli všechny potřebné údaje, především o aprobacích, jazykových znalostech, zájmech atd. - Prosíme též o ohlášení změn adres (některé zásilky se vracejí a pak zasíláme na tu druhou - školu nebo domů), což zvyšuje náklady. Děkujeme.

  back