INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 21

ZE ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE


25.- 30. 3. 2003 Bologna:

KONFERENCE A VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ EUROCLIO
aneb Jak jsem potkala jaro

Konec března, teploty přes 20 stupňů, rozkvetlé parky, na polích rašící brambory…. A 200 usměvavých účastníků konference Euroclio v lázeňském středisku San Castel nedaleko Bologni. Někteří byli ještě usměvavější. To když zjistili, že jsem z České republiky, kde probíhala mezinárodní konference v loňském roce. Všichni zúčastnění ji hodnotili jako jednu z nejpovedenějších, nejhezčích a nejzajištěnějších. O loňských tématech, organizátorech, doplňkových programech pěli jen a jen chválu. Mohu-li já porovnat obě konference, skutečně vycházíme fantasticky.

Školní dějepis v pohybu - změny ve vyučování a učení se dějepisu v dekádě vzdělávacích reforem - nosné téma pro každého účastníka (možná je dobře, že jsem v té době ještě nebyla obeznámena se změnami, které připravuje naše ministerstvo v dějepisném vyučování). Zatímco na Východě se změny týkají celkové podstaty = co učit, kde vzít učebnici, jak sehnat peníze pro učitele, na Západě se zaobírají "kosmetickými" úpravami, týkajícími se změn poměru učiva evropského a světového dění a národních dějin, zcivilnění vyučování v prostorách muzeí, galerií.. Nejbouřlivější diskuse, která nás rozdělila na dva tábory, se týkala chronologizace (je možné i v dějepise začít od sebe sama, tj. přes známou přítomnost, nedávnou minulost, sestupovat po schůdkách jednotlivých událostí až k pravěku).

Byli jsme seznámeni i s výsledky zpracovaných dotazníků jednotlivých asociací z celé Evropy, které se mimo jiné týkaly i hodinových dotací v různých státech a typech škol. Ani v březnu naše dvouhodinovka (někdy i méně) týdně nevycházela nejlépe (více viz www.eurocliohistory.org) Možná, že už leckde pochopili, že právě přes dějepis lze zakořenit historické povědomí i současných událostí. Že přes příklady z dějin se lépe nachází cesta k jiným i k sobě samotnému. Je to málo?

Pětidenní konference mi přivedla nové kamarády, pootevřela oči.. Díky všem, kteří pomohli. Další konference nás čeká příští rok ve Walesu. Možná letos bude kancelář Sokrates štědřejší a umožní cestu více zájemcům. Z centra v Belgii vzkazují podporu. Jen se musíme zajímat včas u národní agentury Comenius. Z adresy europa.eu.int/comm/educatio/socrates/comenius lze vyčíst podrobnější podmínky.Tak hodně štěstí!

Eva Zajícová

back