INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 20

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Ze sekretariátu EUROCLIO dostáváme každý měsíc informační materiál Newsletter. Jsou zde sdělení o činnosti členů výboru a aktivitách pracovníků sekretariátu, který vede paní Joke van den Leeuw -Roord. Newsletter dostáváme jednou v psané podobě, ale také e-mailem. Pokud by kdokoliv měl zájem o to, seznámit se s jeho obsahem v této podobě podrobně, je to samozřejmě možné - stačí poslat svůj e-mail.

Většina stránek je věnována projektům, které se realizují v různých zemích, v posledním období např. na Balkáně - v Bulharsku, Makedodii a Albánii, nebo ve východní Evropě - v Litvě, v Rusku a na Ukrajině i jinde. Také jsou zde informace o připravované výroční konferenci, která se bude konat v březnu v italské Bologni.

Prozatím jsme vybrali a přeložili několik odstavečků, které by některé z vás mohly zaujmout.

Italská EDU.2 Primary School (6-14)
hledá obdobné evropské školy jako možné partnery v projektu Comenius 2 - vyučování dějepisu. Pracovní jazyk francouzština nebo angličtina. Další informace Bernardo Draghi: draghib@ftbcc.it
Virtuální výstava Bridges - Visions of Europe www.hdg.de
Německý Dům dějin realizoval virtuální výstavu přístupnou na webové stránnce. Je rozdělena do čtyř oddílů: rozsah Evropy, náboženství, kultura a technologie a doprava. E-mail bridges.visions-of-Europe@hdg.be
Výzva k nabídnutí materiálů
Příběhy jsou důležitým materiálem pro mládež (5-11) k poznání minulosti. The European Primary History Network chce shromáždit příběhy z různých zemí Evropy, které mohou být využity při vyučování. Máte-li nějaké návrhy na příběhy z vaší země, které by mohly bát zahrnuty do tohoto projektu, nebo máte-li zájem o jiné aspekty vyučování dějepisu, prosím kontaktujte Ms Penelope Harnett na adrese: Penelope.Harnett@uwe.ac.uk
www.univie.ac.at/Wirtschaftsgeschichte/FDGeschichte
Na vídeňské univerzitě existuje oddělení didaktiky dějepisu. Na této webové stránce (zčásti v angličtině) můžete najít informace o výzkumu a studiích, teorii a působivý seznam spojení na stránky o didaktice, které můžete navštívit.


JEŠTĚ MALÉ OHLÉDNUTÍ JEDNÉ Z ČESKÝCH ÚČASTNIC
ZA PRAŽSKOU KONFERENCÍ 2002

Především bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě konference a jejím průběhu, za perfektně odvedenou práci. Přínosem konference byly výborné přednášky (převážně našich historiků), které uvedly téma konference a seznámily zúčastněné s danou problematikou menšin v naší historické oblasti. Byl zde i dostatečný prostor k diskusi (workshopy) a samozřejmě kulturní a společenské akce, které umocňovaly celý program. Jen v superlativech lze mluvit o večeru v Černínském paláci, o pořadu A. Strejčka a Š. Raka o Komenském v Národním muzeu či dětské opeře Brundibár. Bylo to také místo, kde jsme se setkali s kolegy z různých zemí a měli možnost mluvit o své práci a vyměnit si vzájemně zkušenosti a poznatky. Ještě jednou dík.
Lenka Ševčíková, gymnázium Tábor


DELEGÁTKA ASUD NA LETNÍM SEMINÁŘI VE FLORENCII:
"OBRAZ EVROPY VE VÝUCE HISTORIE OD STAROVĚKU PO SOUČASNOST"

Setkání učitelů a novinářů na výše uvedené téma proběhlo v italské Florencii ve dnech 28.6.-7.7.2002.

Pořadatelem semináře byla Evropská univerzita, katedra historie. Pro účastníky ze zemí EU, ČR, Polska, Slovenska, Litvy, Kypru, Turecka a Makedonie byl připraven rozsáhlý program přednášek předních evropských historiků, diskusní skupiny a pracovní semináře všech zúčastněných.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ HISTORICI :

Svými odbornými příspěvky doplnili program i profesoři hostitelské univerzity Antony Molho, Bo Strath a Diogo Ramada Curto.

Každá přednáška byla doplněna rozsáhlou diskusí, hovořilo se především o přístupu učitelů k prezentaci učiva dějepisu, k interpretaci historických událostí především s ohledem na současný proces sjednocování Evropy, zvláštní pozornost byla zaměřena především na škodlivý vliv nacionalistického pojetí dějin jednotlivých zemí, často kontroverzně naladěného proti nejbližším sousedům, se kterým se bylo možno setkat v minulosti v učebních textech řady zemí v celé Evropě.

Dalším důležitým tématem bylo hledání způsobů, jak oprostit výuku dějepisu od politicky účelových interpretací, jak účinně zabránit zneužívání historie k politickým a propagandistickým cílům.

Zúčastnění novináři a pracovníci médií se zaměřili v diskusích především na způsoby, jak historické události zprostředkovat široké veřejnosti, jak objektivně sbírat materiály ke svým pracím, na zodpovědný přístup publicistiky při vyhledávání informačních zdrojů, upozornili i na nebezpečí účelové interpretace.

V této souvislosti byly zmíněny i rozsáhlé diskuse v médiích na téma Benešovy dekrety.

V pracovních skupinách pak učitelé i novináři předkládali konkrétní návrhy, jak problémy řešit ve výuce i v publicistice na prahu 21. století.

Pracovala jsem ve skupině učitelů a jako zpravodaj skupiny jsem byla pověřena prezentovat stanovisko učitelů k otázce: Důležitost výuky nejnovějších dějin v povinné výuce dějepisu na školách.

Stanovisko naší skupiny:

PROČ:

JAK:

Všichni účastníci se také shodli na aktuálních "horkých" tématech, kterým je třeba zvlášť věnovat pozornost, aby nedošlo k jejich ideologizaci či zpolitizování. Např. migrace, multikulturní společenství, národní uvědomění a vymezování, národní symboly, spolužití se sousedními státy v integrující se Evropě, rasismus a fundamentalismus a další.

V závěrečné diskusi zazněla doporučení, jak kvalitně plnit poslání učitele dějepisu v dnešní době a v dnešním světě:

Uvádím i několik osobních výpovědí účastníků, domnívám se, že shrnují pocity většiny z nás.

"Přišli jsme se spoustou otázek, odcházíme se spoustou otázek, ale máme lepší vhled do problému".

"Máme pocit, že mnoho problémů bylo vysvětleno, můžeme se tedy vrátit ke svým studentům s pocitem, že víme více"

"Zdá se, že být opravdu dobrým učitelem dějepisu je běh na dlouhou trať"

Desetidenní seminář byl pro mne výjimečnou příležitostí setkat se s významnými evropskými historiky, potkala jsem kolegy učitele z mnohých zemí a navázala řadu pracovních i osobních kontaktů.

Italský pořadatel semináře zřídil pro všechny účastníky internetové spojení, takže naše debaty pokračují i v současnosti a máme možnost si vzájemně zasílat zajímavé materiály.

Děkuji paní doktorce Mandelové a ASUDu za možnost zúčastnit se této akce, dále děkuji paní Mgr. Nadě Holické z MŠMT ČR za rozsáhlou organizační pomoc.

Získané poznatky jsou přínosem pro moji učitelskou práci i pro činnost metodika dějepisu PC Vysočina - pobočka Třebíč.

Ráda se podělím o své zkušenosti s kolegy i v rámci akcí organizovaných ASUD.

Zprávu zpracovala: Mgr. Helena Štajglová, Třebíč


MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V JIČÍNĚ

Projekt "My a ti ostatní"

Zatím jsme se věnovali nejvíce zahraničním kontaktům učitelů. Ale byly tu i články z Českých Budějovic a Tábora o projektech tamějších škol v "evropských souvislostech". Jak se lze do takové akce pustit, popisuje náš kolega ze ZŠ v Jičíně.

Před dvěma lety se mi dostal do rukou materiál popisující podporu Evropské unie (v programu Sokrates) školám, které spolupracují v mezinárodním měřítku. Začala mě lákat představa zapojení i naší školy do podobného programu. Nevěděl jsem ovšem, jak se hledá škola v zahraničí. Žádnou jsem neznal a jako bezzubé se ukázalo hledání v partnerských městech Jičína. Zkusil jsem se podívat do globální vesnice a po několika zodpovězených inzerátech mi přišla odpověď z Eschenburgu v Německu. Přidala se i škola z Norska, se kterou si naši žáci dopisovali v německém jazyce. Později přibyla i škola z Polska. Dále mi nabídla agentura Socrates i účast na kontaktním semináři v Turíně, kterého jsem za finanční podpory EU skutečně zúčastnil. Hlavní cíl těchto seminářů je vytvoření kontaktů mezi školami a příprava mezinárodních projektů. Přidala se k nám další škola z Itálie.

Ještě předtím však proběhla přípravná návštěva, která se konala na naší škole v Jičíně. Během ní jsme vytvořili plán projektu spolupráce škol a doufáme, že bude přijat. Jakákoli moje aktivita by byla nemyslitelná bez podpory vedení školy.

Zde je program:

MY A TI OSTATNÍ V PŘÍTOMNOSTI, MINULOSTI A BUDOUCNOSTI

partneři:

Náš projekt:

První rok: Jak žijeme?

Chceme zjistit, co nejvíce o každodenním životě a zvycích našich partnerů v jejich zemích. Myslíme, že je nutné, aby děti věděly s kým spolupracují.

Druhý rok: Minulost

Děti by měly vyfotografovat budovy ve svém městě a pokusit se představit jejich historii a význam pro místo, kde žijí. Měly by zkusit různými formami ztvárnit národní pověsti a pohádky.

Třetí rok: Vize budoucnosti v minulosti

Žáci začnou srovnávat národní historie zúčastněných států od roku 1917 (Ruská revoluce) do dneška. Budou mít možnost zjistit, co vše se stalo v minulém století. Měli by v něm hledat poučení pro budoucnost. Konečně by se měli setkat v koncentračním táboře Buchenwald a pracovat tam v mezinárodních skupinách.

Výsledky by měly vznikat ve více variantách. Budeme se snažit vše zveřejňovat na internetu. Každá škola by měla vše vypracovat v několika exemplářích a zkusit si je vzájemně vyměnit a uspořádat z nich na každé škole výstavu. Poslední věcí by měl být plakát pro každé zúčastněné dítě. Děti by měly být v kontaktu od začátku do konce pomocí internetu, zvláštních "chatů" atd. Jako jsou již učitelé.

Pro přípravu podobné spolupráce je nutné sedět hodiny na internetu a vyhledávat všechny potřebné adresy, psát spoustu emailů a trpělivě čekat na odpověď. Odměnou je nejenom projekt, ale zdokonalení se v cizím jazyce, možnost získat inspirace a prohlubovat osobní kontakty i o prázdninách.

Zde je pár adres:
Základní informace o programu:
www.socrates.cz
www.csvs.cz
Hledání partnerských škol:
http://www.eun.org/eun_forum/forum.cfm?cpt=1&oid=5969&id_template=5969
Stránky evropské unie zaměřené na školství: www.eun.org
Hodně štěstí.
Petr Hamáček, ZŠ Jičín


back